CENNÍK BRATISLAVA

 

Konzultácia
35€ / 1h
50€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
35€ / 1h
50€ / 1,5h

permanentka / darčekový poukaz:
3h / 90€   ∞   6h / 17
0€   ∞   9h / 250€

Masáž Spinework / Psychická masáž
45€ / 1h
65€ / 1,5h
80€ / 2h

permanentka / darčekový poukaz:
3h / 110€   ∞   5h / 190€   ∞   10h / 390€

Individuálne konštelácie
50€ / 1,5h
65€ / 2h

Diamond breathwork
50€ /1,5h
min. počet 5 sedení

 

Deti, študenti, ZŤP, dôchodci a ľudia v sťažených sociálnych podmienkach si môžu pri pravidelnej spolupráci vyžiadať zľavu.
Zľava sa nevzťahuje na 1. stretnutie a permanentky / balíčky.

CENNÍK BRATISLAVA

 

Konzultácia
35€ / 1h
50€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
35€ / 1h  ∞   50€ / 1,5h
permanentka / darčekový poukaz:
3h / 90€   ∞   6h / 170€   ∞   9h / 250€

Masáž Spinework
Psychická masáž

45€ / 1h
65€ / 1,5h
80€ / 2h

permanentka / darčekový poukaz:
3h /110€   ∞   5h /190€   ∞   10h /390€

Individuálne konštelácie
50€ / 1,5h
65€ / 2h

Diamond breathwork
50€ / 1,5h
min. počet 5 sedení

Deti, študenti, ZŤP, dôchodci a ľudia v sťažených sociálnych podmienkach si môžu pri pravidelnej spolupráci vyžiadať zľavu.
Zľava sa nevzťahuje na 1. stretnutie a permanentky / balíčky.