CENNÍK BRATISLAVA

Konzultácia
45€ / 1h
60€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 45€ / 1,5h
45€ / 1h
60€ / 1,5h

deti
35€ / 1h

Masáž Spinework
50€ / 1h
70€ / 1,5h
80€ / 2h

Psychická masáž
75€ / 1,5 – 2h

Individuálne konštelácie
60€ / 1,5h
75€ / 2h

Diamond breathwork
60€ /1,5h

Pravidelní klienti (2 a viac hodín mesačne) si môžu v prípade nutnosti dohodnúť individuálny platobný plán.

CENNÍK BRATISLAVA

Konzultácia
45€ / 1h
60€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 45€ / 1,5h
45€ / 1h
60€ / 1,5h

deti
35€ / 1h

Masáž Spinework
50€ / 1h
70€ / 1,5h
80€ / 2h

Psychická masáž
75
€ / 1,5 – 2h

Individuálne konštelácie
60€ / 1,5h
75€ / 2h

Diamond breathwork
60€ / 1,5h

Pravidelní klienti (2 a viac hodín mesačne) si môžu v prípade nutnosti dohodnúť individuálny platobný plán.