CENNÍK BRATISLAVA

cenník platný od 1. septembra 2023

Terapia & Práca s traumou
50€ / 1h
70€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 45€ / 1,5h
45€ / 1h
60€ / 1,5h

deti
35€ / 1h

Masáže
55€ / 1h
80€ / 1,5h
100€ / 2h

permanentka 5h / 250€ (platí 3 mesiace)
permanentka 10h / 450€ (platí 6 mesiacov)

Diamond breathwork
70€ /1,5h

Pravidelní klienti si môžu v prípade nutnosti dohodnúť individuálny platobný plán.

CENNÍK BRATISLAVA

cenník platný od 1. septembra 2023

Terapia & Práca s traumou
50€ / 1h
70€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 45€ / 1,5h
45€ / 1h
60€ / 1,5h

deti
40€ / 1h

Masáže
55€ / 1h
80€ / 1,5h
100€ / 2h
permanentka 5h / 250€
(platí 3 mesiace)
permanentka 10h / 450€
(platí 6 mesiacov)

Diamond breathwork
70€ / 1,5h

Pravidelní klienti si môžu v prípade nutnosti dohodnúť individuálny platobný plán.