CENNÍK BRATISLAVA

 

Terapeutická konzultácia
úvodné hodinové stretnutie 35€
40€ /1h   ∞   55€ /1,5h

Kraniosakrálna terapia
35€ deti (1h)  ∞   50€ dospelí (1,5h)
permanentka / darčekový poukaz:
3h / 90€   ∞   6h / 17
0€   ∞   9h / 250€

Masáž Spinework / Psychická masáž
40€ /1h   ∞   60€ /1,5h   ∞   75€ /2h

permanentka / darčekový poukaz:
3h /105€   ∞   5h /170€   ∞   10h /300€

Individuálne konštelácie
50€ /1,5h   ∞   65€ /2h

Diamond breathwork
50€ /1,5h
min. počet 5 sedení

 

Deti, študenti, ZŤP, dôchodci a ľudia v sťažených sociálnych podmienkach si môžu pri pravidelnej spolupráci vyžiadať zľavu.
Zľava sa nevzťahuje na 1. stretnutie a permanentky / balíčky.

CENNÍK BRATISLAVA

 

Terapeutická konzultácia
úvodné hodinové stretnutie 35€
40€ /1h   ∞   55€ /1,5h

Kraniosakrálna terapia
35€ deti (1h)  ∞   50€ dospelí (1,5h)
permanentka / darčekový poukaz:
3h / 90€   ∞   6h / 170€   ∞   9h / 250€

Masáž Spinework
Psychická masáž

40€ /1h   ∞   60€ /1,5h   ∞   75€ /2h

permanentka / darčekový poukaz:
3h /105€   ∞   5h /170€   ∞   10h /300€

Individuálne konštelácie
50€ /1,5h   ∞   65€ /2h

Diamond breathwork
50€ /1,5h
min. počet 5 sedení

Deti, študenti, ZŤP, dôchodci a ľudia v sťažených sociálnych podmienkach si môžu pri pravidelnej spolupráci vyžiadať zľavu.
Zľava sa nevzťahuje na 1. stretnutie a permanentky / balíčky.