CENNÍK POPRAD

Konzultácia
35€ / 1h
50€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 35€ / 1,5h
35€ / 1h
50€ / 1,5h

deti
30€ / 1h

Masáž Spinework
40€ / 1h
55€ / 1,5h
65€ / 2h

Psychická masáž
60€ / 1,5 – 2h

Individuálne konštelácie
50€ / 1,5h
65€ / 2h

Pravidelní klienti si môžu v prípade potreby dohodnúť individuálny platobný plán.

CENNÍK POPRAD

Konzultácia
35€ / 1h
50€ / 1,5h

Kraniosakrálna terapia
1. stretnutie 35€ / 1,5h
35€ / 1h
50€ / 1,5h

deti
30€ / 1h

Masáž Spinework
40€ / 1h
55€ / 1,5h
65€ / 2h

Psychická masáž
60€ / 1,5 – 2h

Individuálne konštelácie
50€ / 1,5h
65€ / 2h

Pravidelní klienti si môžu v prípade potreby dohodnúť individuálny platobný plán.