NAJBLIŽŠIE AKCIE

Dotyk, prítomnosť, hlboké uzdravenie

KEDY: 11/02/2017
o 17:00 - 22:00
KDE: Nábr. Jána Pavla II. 16, Poprad
voľné miesta

Dych, priestor, sloboda

KEDY: 21/07/2017
o 19:00 - 22:00
KDE: Nábr. Jána Pavla II. 16, Poprad
voľné miesta

Stretnutie s mojim tieňom

KEDY: 15/09/2018
o 14:00 - 18:00
KDE: Lycejná 4, Bratislava


Meditačný večer

KEDY: 26/09/2018
o 19:00 - 21:00
KDE: Kmeťovo námestie 3, Bratislava


Peniaze, štedrosť, naplnenie: 3-dňový konštelačný seminár

KEDY: 18/04/2019 - 21/04/2019
o 17:00 - 13:00
KDE: Polomy 20, Pliešovce


Constellations of trauma

KEDY: 24/04/2019 - 25/04/2019
o 10:00 - 18:00
KDE: bude upresnené, Bratislava


Ranná Osho vipassana v parku

KEDY: 10/07/2019
o 9:00 - 10:30
KDE: Kmeťovo námestie 3, Bratislava


Osho Dynamická meditácia

KEDY: 04/09/2019
o 7:00 - 8:30
KDE: Lycejná 4, Bratislava


Slnovratová meditácia a uzatváranie roka s priateľmi

KEDY: 21/12/2019
o 17:00 - 21:00
KDE: Nábr. Jána Pavla II. 16, Poprad
voľné miesta

Tajomstvo v panve - tantra pre ženy so Zuzkou Moncmanovou

KEDY: 21/03/2020
o 10:00 - 18:00
KDE: Lycejná 4, Bratislava


Mystická ruža s Amar - večerná ochutnávka

KEDY: 15/04/2020
o 19:00 - 22:00
KDE: Bakošova 1, Bratislava - Lamač


Pravidelné Osho meditácie: MANDALA

KEDY: 02/09/2020
o 7:15 - 8:30
KDE: Lycejná 4, Bratislava


Konštelačné popoludnie

KEDY: 15/09/2020
o 14:30 - 19:00
KDE: Lycejná 4, Bratislava


Pravidelné Osho meditácie: NADABRAHMA

KEDY: 17/09/2020
o 19:00 - 20:15
KDE: Kmeťovo námestie 3, Bratislava


Pravidelné Osho meditácie: CHAKRA BREATHING

KEDY: 07/10/2020
o 7:15 - 8:30
KDE: Lycejná 4, Bratislava


> všetky kurzy <

1 2 3