Experimentálne konštelácie: Smrť, Obetovanie a Transformácia v systéme

Pre všetkých milovníkov konštelácií, ktorých zaujímajú aj globálne, spoločenské a kolektívne témy.

Na tomto stretnutí sa pozrieme na tematiku Veľkej noci, ktorá sprevádza našu kultúru a je hlboko zarytá do našich podvedomých presvedčení. Pozrieme sa na dynamiku viny, obete, a transformácie (zmŕtvychvstania), ako sa prejavujú v systéme pri konštelačnej práci.

Túto tému uchopíme spoločne z diskusie a skúseností, ktoré budeme k tejto problematike zdieľať na stretnutí. Kresťansko-historický aspekt udalostí, ktoré si v tomto čase pripomíname, sa pokúsime prepojiť s našou vlastnou spiritualitou súčasnosti a jej významom nielen pre náš osobný život, ale aj smerovanie našej spoločnosti.

Stretnutie budeme tvoriť spoločne v otvorenosti, hravosti, kreativite a tolerancii.

Cena za stretnutie je dobrovoľná.
Účasť prosím nahláste dopredu. Večer sa uskutoční pri minimálnom počte 8 prihlásených.