Prečo sa nám nedarí vo vzťahoch, v práci, či s peniazmi? Prečo sme stále chorí a bez energie?
Dokážeme sa ešte orientovať v transformačných zmenách, ktorými prechádzame nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť?

Mnohé problémy, s ktorými sa v živote potýkame, majú korene v našej rodine a jej histórii. Opakujúce sa nefunkčné vzťahy, zdravotné problémy, ale aj životný nezdar a prekážky – môžu byť dôsledkom generačne prenášaných skúseností a presvedčení, ktoré sa výchovou do nás odtlačili, aj keď už nie sú opodstatnené (napr. -muži sú nebezpeční; –musíme prežiť za každú cenu; –musíme tvrdo pracovať a nikdy to nestačí; a pod.). Nesplnené sny a sľuby, utajená vina, nenaplnená láska a mnohé nedoriešené udalosti v rode takisto pôsobia na ďalšie generácie ako skrytá sila, ovplyvňujúca osud celku i jednotlivcov. V náväznosti na prácu C. G. Junga konštelácie objasňujú, ako sa vonkajšie vplyvy (nielen) výchovy premieňajú na podvedomé presvedčenia a neskôr sabotujú náš život.

RODINNÉ KONŠTELÁCIE pomáhajú tieto pôsobenia odhaliť pomocou práce s vnútornou dynamikou osobnosti a duševnými obrazmi. Pomáhajú zastaviť tento deštruktívny lavínový efekt naprieč generáciami a nájsť pre jednotlivca i celú rodinu nový rád, v ktorom sa obnovuje tok lásky a podpory, prichádza uzdravenie.

Rodinné konštelácie sú nadčasovou metódou sebapoznania, uzdravovania vzťahov a samého seba. Vychádzajú z poznania hlbokých, univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto zákony/rády neboli vymyslené, ale boli objavené a predstavené svetu Bertom Hellingerom. Učia nás premýšľať o vzťahoch a rodinných systémoch úplne novým, celistvým, revolučným spôsobom. Vďaka svojim výsledkom si rôzne typy rodinných konštelácií v posledných desaťročiach získavajú priaznivcov na celom svete a stávajú sa čoraz uznávanejšou metódou v oblasti psychoterapie a rodinnej terapie. I mimo oblasť terapie sú dnes dostupné predovšetkým ako jedinečná metóda osobného rozvoja a vzdelávania v oblasti vzťahovej dynamiky.

Prečo sa zúčastniť skupiny

Možno máte často pocit, že vaše problémy sú jedinečné a nikto ich nedokáže pochopiť. Nemáte chuť otvárať sa cudzím ľuďom a bojíte sa, že budete posudzovaní. Vďaka večeru v skupine si však môžete uvedomiť, že sme ako ľudské bytosti všetci na jednej lodi. Naše problémy a trápenia sú univerzálne a dotýkajú sa všetkých. Sme spolu hlboko prepojení a zdieľaním toho, čo prežívame, si môžeme vymeniť mnoho poznania, skúseností a poskytnúť si navzájom podporu. Vďaka porozumeniu môžeme odložiť predsudky, vyjsť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť sa do svojej ľudskej nedokonalosti.

Celodenný konštelačný seminár ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za deň stihneme obvykle postaviť 6-8 systémov. Obohatený môže byť aj ten, kto sa zúčastní len ako divák, či zástupca. Pochopenie základných rádov lásky prináša oslobodenie zo starých vzorcov a otvára priestor pre slobodu a radosť v každodennom živote. Viac o konšteláciách

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka Eva A. Fridman

CENA: 30 / 45 eur (bez stavania a so stavaním vlastného systému)
Registrácia: 9:45, začiatok 10:00, koniec 18:00
Prihlásiť sa je potrebné vopred u organizátorky Eleny Dančíkovej na elena.dancik@gmail.com , info 0911414347.

Prihláška je platná po uhradení účastníckeho poplatku.

[pt_view id="279448cark"]