Prečo sa nám nedarí vo vzťahoch, v práci, či s peniazmi? Prečo sme stále chorí a bez energie?
Dokážeme sa ešte orientovať v transformačných zmenách, ktorými prechádzame nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť?

Mnohé problémy, s ktorými sa v živote potýkame, majú korene v našej rodine a jej histórii. Opakujúce sa nefunkčné vzťahy, zdravotné problémy, ale aj životný nezdar a prekážky – môžu byť dôsledkom generačne prenášaných skúseností a presvedčení, ktoré sa výchovou do nás odtlačili, aj keď už nie sú opodstatnené (napr. -muži sú nebezpeční; –musíme prežiť za každú cenu; –musíme tvrdo pracovať a nikdy to nestačí; a pod.). Nesplnené sny a sľuby, utajená vina, nenaplnená láska a mnohé nedoriešené udalosti v rode takisto pôsobia na ďalšie generácie ako skrytá sila, ovplyvňujúca osud celku i jednotlivcov. V náväznosti na prácu C. G. Junga konštelácie objasňujú, ako sa vonkajšie vplyvy (nielen) výchovy premieňajú na podvedomé presvedčenia a neskôr sabotujú náš život.

RODINNÉ KONŠTELÁCIE pomáhajú tieto pôsobenia odhaliť pomocou práce s vnútornou dynamikou osobnosti a duševnými obrazmi. Pomáhajú zastaviť tento deštruktívny lavínový efekt naprieč generáciami a nájsť pre jednotlivca i celú rodinu nový rád, v ktorom sa obnovuje tok lásky a podpory, prichádza uzdravenie.

Rodinné konštelácie sú nadčasovou metódou sebapoznania, uzdravovania vzťahov a samého seba. Vychádzajú z poznania hlbokých, univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto zákony/rády neboli vymyslené, ale boli objavené a predstavené svetu Bertom Hellingerom. Učia nás premýšľať o vzťahoch a rodinných systémoch úplne novým, celistvým, revolučným spôsobom. Vďaka svojim výsledkom si rôzne typy rodinných konštelácií v posledných desaťročiach získavajú priaznivcov na celom svete a stávajú sa čoraz uznávanejšou metódou v oblasti psychoterapie a rodinnej terapie. I mimo oblasť terapie sú dnes dostupné predovšetkým ako jedinečná metóda osobného rozvoja a vzdelávania v oblasti vzťahovej dynamiky.

Prečo sa zúčastniť skupiny

Možno máte často pocit, že vaše problémy sú jedinečné a nikto ich nedokáže pochopiť. Nemáte chuť otvárať sa cudzím ľuďom a bojíte sa, že budete posudzovaní. Vďaka večeru v skupine si však môžete uvedomiť, že sme ako ľudské bytosti všetci na jednej lodi. Naše problémy a trápenia sú univerzálne a dotýkajú sa všetkých. Sme spolu hlboko prepojení a zdieľaním toho, čo prežívame, si môžeme vymeniť mnoho poznania, skúseností a poskytnúť si navzájom podporu. Vďaka porozumeniu môžeme odložiť predsudky, vyjsť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť sa do svojej ľudskej nedokonalosti.

Celodenný konštelačný seminár ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za deň stihneme obvykle postaviť 6-8 systémov. Obohatený môže byť aj ten, kto sa zúčastní len ako divák, či zástupca. Pochopenie základných rádov lásky prináša oslobodenie zo starých vzorcov a otvára priestor pre slobodu a radosť v každodennom živote. Viac o konšteláciách

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka Eva A. Fridman

CENA: 30 / 45 eur (bez stavania a so stavaním vlastného systému)
Registrácia: 9:45, začiatok 10:00, koniec 18:00
Prihlásiť sa je potrebné vopred u organizátorky Eleny Dančíkovej na elena.dancik@gmail.com , info 0911414347.

Prihláška je platná po uhradení účastníckeho poplatku.

Peniaze, sebahodnota a čierne diery

Niekedy sa cez konštelačnú prácu stretávam s ľuďmi, ktorí celý život tvrdo pracujú, sú skromní, šetria, kde sa dá, a predsa sa nedokážu dostať k ...
Viac

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci ...
Viac

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám ...
Viac

Ako konštelácie prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život?

Ako rodinné konštelácie prebiehajú? Zo skupiny je vybraný klient, ktorý sa chce pozrieť na svoju konkrétnu tému. (Téma môže pre ostatných účastníkov ostať utajená, pokiaľ ...
Viac

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní ...
Viac

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger ...
Viac

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich ...
Viac

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie prebehli 30.9.2015 Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, ...
Viac

Vedci dokázali, že rodová pamäť existuje

prevzatý článok Zkušenosti, které nasbírali předkové, ať už dobré nebo špatné, mají v sobě zakódovány i jejich potomci. Například jestli otec tonul, bude se jeho ...
Viac