Konštelačný kruh

podporná skupina od 21. septembra

7x vždy v stredu o 18:30

KONŠTELAČNÝ KRUH

podporná skupina od 21.9.

7x vždy v stredu o 18:30

 

konštelačný rituál pre každého účastníka
hry a konštelačné cvičenia
viac o konštelačných „zákonoch“ – rádoch lásky
podpora „buddyho“

Na večerných konštelačných stretnutiach sa nikdy nedostanete na radu a celodenné či víkendové akcie nemôžete absolvovať? Potom je tu pre vás nový formát konštelačnej podpornej skupiny, z ktorej si odnesiete omnoho viac, než len svoj proces. Rodinné, partnerské, pracovné, finančné, zdravotné či iné témy, všetky sú vítané a dostane sa na ne miesto.

Každé stretnutie bude zároveň venované jednému z rádov lásky, ako ich pomenoval zakladateľ konštelačnej metódy Bert Helinger. Cez praktické tematické zážitkové cvičenia a hry môžu účastníci porozumieť hlbším zákonitostiam vzťahov a rozvinúť si do života cit pre to, ako žiť zdravo a v rovnováhe.

Opakované stretnutia v uzavretej skupine poskytujú väčšie bezpečie a zároveň možnosť lepšie nadviazať vzťahy s ďalšími účastníkmi. Každý v skupine tak môže mať svojho „buddyho“, ktorý mu môže byť oporou, a s ktorým môže zdieľať konštelačné pozorovania a vhľady i mimo skupiny.

Prijmite pozvánku opäť jemne otvárať svoje srdce. 

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu.

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Kde: centrum Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Klincová 20, Bratislava – Ružinov
Cena za 7 stretnutí: 85 € / os., alebo 150 € / pre pár / dvojicu

Počet účastníkov: 12 – 15
Kedy: 7 stretnutí so začiatkom 21.9. vždy od 18:30 do 21:30
Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo. Prihláška je platná až po úhrade účastnického poplatku.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

konštelačný rituál pre každého účastníka
hry a konštelačné cvičenia
viac o konštelačných „zákonoch“ – rádoch lásky
podpora „buddyho“

Na večerných konštelačných stretnutiach sa nikdy nedostanete na radu a celodenné či víkendové akcie nemôžete absolvovať? Potom je tu pre vás nový formát konštelačnej podpornej skupiny, z ktorej si odnesiete omnoho viac, než len svoj proces. Rodinné, partnerské, pracovné, finančné, zdravotné či iné témy, všetky sú vítané a dostane sa na ne miesto.

Každé stretnutie bude zároveň venované jednému z rádov lásky, ako ich pomenoval zakladateľ konštelačnej metódy Bert Helinger. Cez praktické tematické zážitkové cvičenia a hry môžu účastníci porozumieť hlbším zákonitostiam vzťahov a rozvinúť si do života cit pre to, ako žiť zdravo a v rovnováhe.

Opakované stretnutia v uzavretej skupine poskytujú väčšie bezpečie a zároveň možnosť lepšie nadviazať vzťahy s ďalšími účastníkmi. Každý v skupine tak môže mať svojho „buddyho“, ktorý mu môže byť oporou, a s ktorým môže zdieľať konštelačné pozorovania a vhľady i mimo skupiny.

Prijmite pozvánku opäť jemne otvárať svoje srdce. 

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu.

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Kde: centrum Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Klincová 20, Bratislava – Ružinov

Cena za 7 stretnutí: 85 € / os.,
alebo 150 € / pre pár / dvojicu

Počet účastníkov: 12 – 15

Kedy: 7 stretnutí so začiatkom 21.9.
vždy od 18:30 do 21:30

Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo. Prihláška je platná až po úhrade účastnického poplatku.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Peniaze, sebahodnota a čierne diery

Niekedy sa cez konštelačnú prácu stretávam s ľuďmi, ktorí celý život tvrdo pracujú, sú skromní, šetria, kde sa dá, a predsa sa nedokážu dostať k ...
Viac

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci ...
Viac

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám ...
Viac

Ako konštelácie prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život?

Ako rodinné konštelácie prebiehajú? Zo skupiny je vybraný klient, ktorý sa chce pozrieť na svoju konkrétnu tému. (Téma môže pre ostatných účastníkov ostať utajená, pokiaľ ...
Viac

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní ...
Viac

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger ...
Viac

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich ...
Viac

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie prebehli 30.9.2015 Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, ...
Viac

Vedci dokázali, že rodová pamäť existuje

prevzatý článok Zkušenosti, které nasbírali předkové, ať už dobré nebo špatné, mají v sobě zakódovány i jejich potomci. Například jestli otec tonul, bude se jeho ...
Viac