Rodinné a systemické konštelácie – Intenzívny večer

Večer, kde sa nováčikovia aj skúsení konštelátori môžu dozvedieť viac o skrytých rádoch lásky a postaviť si svoj systém.

ČO SÚ RODINNÉ KONŠTELÁCIE?
Metóda rodinných a systemických konštelácií si za posledné desaťročia získava čoraz významnejšie miesto v oblasti uzdravovania partnerských a rodinných vzťahov a tiež v oblasti hlbokej osobnej transformácie a osobného rozvoja.

Prináša nový holistický pohľad na človeka ako súčasť omnoho väčších celkov, ktoré ho ovplyvňujú. Učí nás o skrytých zákonitostiach lásky, rodičovstva, partnerstva, ale aj o fungovaní nášho vnútorného sveta a konfliktov vrámci našej psyché.

Pomáhajú nám pochopiť:
– ako nás ovplyvňuje naša rodinná história a osudy jej členov
– ako súvisí naše zdravie a hojnosť v živote s prijatím rodičov
– ako sa v rodine a vo vzťahoch preberajú energetické záťaže, dlhy, podvedomé postoje a presvedčenia a ako z nich vystúpiť
a mnoho ďalšieho.

NA AKÉ TÉMY SA MÔŽETE NA TOMTO STRETNUTÍ POZRIEŤ?
– rodičia a pôvodná rodina
– partnerské vzťahy
– peniaze, hojnosť, zdravie
– práca, zamestnanie, poslanie
– vzťah k životu, radosť, sila
– zdravie
– významný sen, symbol, osobná mytológia
a ďalšie.

V priebehu večera postavíme približne 3 systémy. Stavanie vlastnej konštelácie nie je možné dohodnúť dopredu.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa je potrebné vopred mailom na info@laskia.sk, alebo priamo v meditačnom centre Užívaj.
Vstup: 17 eur
Trvanie: 17.30 – 21.30, registrovať sa môžete od 17.15.


O lektorke:

Eva Aarti Fridman sa posledných sedem rokov aktívne venuje alternatívnym terapiám, práci s telom a dychom (kraniosakrálna terapia; neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice – Spinework; Psychic massage a dýchacie techniky), a od roku 2014 tiež profesionálne vedie skupinové i individuálne sedenia v rámci systemických konštelácií a vnútornej dynamiky osobnosti, alebo skupiny venované terapeutickej práci s telom a rozvoju bdelej všímavosti. viac