Slnovratová meditácia a adventné ladenie s čarohlasom

Nájdite si v predvianočnom zhone čas precítiť a prepojiť sa s obsahom toho, čo vlastne slávime. Novú nádej, svoj vlastný nehynúci zdroj svetla, spoločenstvo tých, ktorí usilujú svietiť na cestu sebe i druhým.

Tento večer budeme jemne otvárať hlas a zaspievame si niekoľko piesní, ktoré nás naladia na tento významný sviatok. Cez spev sa postupne dostaneme do ticha, v ktorom cez vedenú meditáciu a malý rituál každý môže precítiť svoje vlastné svetlo. Priestor bude aj na zhováranie a zdieľanie prinesených dobrôt.

Nie je potrebné mať žiadne predošlé skúsenosti so spevom.
Na stretnutie si doneste väčšiu sviečku, ktorá vás môže následne sprevádzať koncom roka.

Príspevok za program je dobrovoľný.

Čo je otváranie čarohlasu?

Arménske príslovie hovorí, že existujú 3 kľúče, ktoré otvárajú všetko poznanie. Slovo, číslo, a nota.

Či už máte pocit, že hudbe rozumiete, alebo nie, a akékoľvek presvedčenia máte o svojom hudobnom talente, hudba je súčasťou nášho bytia. Hudbou znejú nielen sféry, ale aj naše telo, tkanivá, orgány – nie náhodou sa rôzne frekvencie odnepamäti využívajú na liečenie tela i mysle. Vibrácie vlastného hlasu máme neustále k dispozícii, ale často sa ich hanbíme používať.

Toto stretnutie nebude o perfektných speváckych výkonoch, ale o hľadaní radosti, ľahkosti, i súzvuku cez vyjadrenie seba samého. Popoludní sa zároveň v jednoduchých piesňach začneme ladiť na slnovrat a vianočné mystérium.

Príďte sa okúpať v liečivých tónoch a pozvať hudbu do svojho srdca!

Čo vás čaká?

  • spoločné ladenie, počúvanie a hranie sa so zvukom i tichom
  • otváranie hlasu cez jemné meditačné techniky
  • spievanie jednoduchých i viachlasných piesní a mantier podľa chuti a možností skupiny

Prečo práve spev?

Spevu sa venujem od svojich 8 rokov. Moja cesta začala vyše dekádou zborového spevu a dlhoročným súkromným štúdiom operného i klasického spevu. V dospelosti som sa opäť stretla s hudbou pri štúdiu eurytmie a pokračovala som v spievaní pod vedením Ľubice Knezovičovej. Tentokrát som už však hudbu vnímala ako živú silu, ktorá kultivuje našu duševnosť a  formuje naše jemnohmotné telá. Ďalší významný impulz prišiel zo stretnutia s Devakantom, ktorého hudba a hlas sú už desaťročia pre mnohých cestou k uvedomeniu a uzdraveniu. Ukázal mi nielen silu hudby, ale najmä ticha medzi tónmi, medzery, cez ktorú sa dá prekĺznuť do vlastného vnútra. 

Spev nás dokáže vrátiť do vnútornej rovnováhy a našej pravej podstaty. Prvé stretnutia s naším hlasom a spievaním boli pre mnohých z nás často traumatizujúce a nepodporujúce. Pritom spievanie môže byť predovšetkým o slobode byť tým, kým sme, a schopnosti ukázať sa vo svojich kvalitách druhým ľuďom i svetu.