EVA A. FRIDMAN, MA

 

Terapeutickej práci s klientmi sa profesionálne venujem od r. 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na ceste k uzdraveniu a duševnej harmónii. Zároveň odzrkadľujú dnešnú túžbu po akejsi novej forme do života integrovanej a stelesnenej spirituality – uvedomelejšom spôsobe života, práce, starostlivosti o seba, i o našu planétu.

Vďaka prepojeniu metód, ktoré pracujú s viacerými rovinami človeka (telesná, psychická, emocionálna či duchovná) sa snažím každému klientovi v rámci jeho záujmu ponúknuť individuálny a čo najkomplexnejší prístup k jeho problémom či otázkam.

Momentálne pôsobím v niekoľkých mestách na Slovensku a v Čechách. Okrem individuálnych terapií a pravidelných meditácií ponúkam večerné i celodenné kurzy pre rozvoj vnímavosti, bdelého dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy uzdravovania vzťahov.

Viac

Po dlhom hľadaní a (nie vždy bezpečnom) experimentovaní sa v roku 2008 do môjho života dostala meditácia vhľadu a bdelej všímavosti – vipassana. Poskytla mi neoceniteľný nástroj na tríbenie vlastného vnímania, rozlišovania a hlboké pochopenie súvislostí medzi telom a mysľou. O rok neskôr si ma získala kraniosakrálna terapia, postavená na rovnakých princípoch, navyše s využitím pre terapiu. Praktická základňa v najmodernejších anatomických, biochemických a neurologických poznatkoch, a zároveň obrovský presah do hlbších a jemnejších rovín mystiky ľudského bytia spojilo v sebe takmer všetko, čo ma zaujímalo. Kraniosakrálny prístup v klientovi i terapeutovi kultivuje schopnosť seba-vnímania, jemného rozlišovania a pozornosti. Nerobí klientov závislých na pomoci, ale učí ich vnímať svoje potreby, hranice a pracovať so signálmi svojho tela.

Hlbšie do telesných štruktúr a ich schopnosti uschovávať spomienky a emočný náboj ma zaviedla technika Spinework a cvičenia pre psychomotorický vývoj 3 tiel Dr. Nieka Brouwa. Uvoľnením a sprítomnením tela sa človek zároveň oslobodzuje od ilúzií a pút minulosti. Systemické konštelácie ešte rozšírili moje obzory ohľadom vplyvu našich postojov, presvedčení a podvedomia na formovanie našich životných udalostí a okolností. Tieto, ako aj ďalšie výcviky a kurzy, ktoré som absolvovala, ma utvrdili v presvedčení, že človek môže zažívať skutočnú slobodu a utvárať svoj život len prostredníctvom seba-uvedomenia (alebo sebapoznania).

V dnešnej dobe rýchlokvasných učiteľov a nekonečnej ponuky najrôznejších alternatívnych metód dávam veľký dôraz na neustále vzdelávanie a prepájanie poznatkov s praktickým životom. Pomáham klientom zorientovať sa a vybrať si to najefektívnejšie riešenie pre ich problém.

Každá technika, ktorej sa venujem, má svoje miesto a najefektívnejšiu oblasť využitia pre život. Všetky ich ale spája podobný vnútorný postoj – pomôcť klientovi stretnúť sa s realitou – takou, aká je. Práve z tohto stretnutia v tu a teraz sa rodí dospelosť, sila, zdravie, kreativita a sloboda.

Certifikované terapeutické výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010-2013) 
 • Spinework – Hĺbková neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice (Mina Bubuka, 2013-2014)
 • Rodinné a Systemické konštelácie (Bhagat J. Zeilhofer, 2013 – 2014)
 • Psychomotorický systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa I., II., IV. (Giorgos Makris, od 2015)
 • Vnitřní žena, vnitřní muž (Antje Praphulla Wilhelm, 2016)
 • Psychic massage (Antje Praphulla Wilhelm, od 2016 )
 • Klasická a športová masáž (ZAMAS, 2017)
 • Dech existence (Bhagat J. Zeilhofer, 2017-2018)
 • Stillness Touch & Erotic Stillness Touch – Sacred Body Rites (Charles Ridley, 2018)
 • Conscious Medicine (germánska medicína) I. (Dr. Nirdosh Kohra, od 2018)
 • Energo-informačný systém I., II., III., (MUDr. Teodor Rosinský, CSc., od 2018)

Doplnkové rozvojové kurzy

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013 – 2016)
 • Umění zemřít (Bhagat J. Zeilhofer, 2014)
 • Esence vztahu (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Porod (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Connection makes us stronger (Vigy Vuglsang, 2018)
 • Od karmy k vědomí (Bhagat J. Zeilhofer, 2018)

Akademické vzdelanie:

 • Liečebná pedagogika Bc., Pedagogická fakulta, Bratislava
 • Anna Sophia – Súkromný Inštitút Eurytmie a Umení, Bratislava
 • Filozofia, Kozmológia a Vedomie – MA. (Philosophy, Cosmology and Consciousness) California Institute of Integral Studies, San Francisco, USA

EVA A. FRIDMAN, MA

Terapeutickej práci s klientmi sa profesionálne venujem od r. 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na ceste k uzdraveniu a duševnej harmónii. Zároveň odzrkadľujú dnešnú túžbu po akejsi novej forme do života integrovanej a stelesnenej spirituality – uvedomelejšom spôsobe života, práce, starostlivosti o seba, i o našu planétu.

Vďaka prepojeniu metód, ktoré pracujú s viacerými rovinami človeka (telesná, psychická, emocionálna či duchovná) sa snažím každému klientovi v rámci jeho záujmu ponúknuť individuálny a čo najkomplexnejší prístup k jeho problémom či otázkam.

Momentálne pôsobím v niekoľkých mestách na Slovensku a v Čechách. Okrem individuálnych terapií a pravidelných meditácií ponúkam večerné i celodenné kurzy pre rozvoj vnímavosti, bdelého dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy uzdravovania vzťahov.

Viac

Po dlhom hľadaní a (nie vždy bezpečnom) experimentovaní sa v roku 2008 do môjho života dostala meditácia vhľadu a bdelej všímavosti – vipassana. Poskytla mi neoceniteľný nástroj na tríbenie vlastného vnímania, rozlišovania a hlboké pochopenie súvislostí medzi telom a mysľou. O rok neskôr si ma získala kraniosakrálna terapia, postavená na rovnakých princípoch, navyše s využitím pre terapiu. Praktická základňa v najmodernejších anatomických, biochemických a neurologických poznatkoch, a zároveň obrovský presah do hlbších a jemnejších rovín mystiky ľudského bytia spojilo v sebe takmer všetko, čo ma zaujímalo. Kraniosakrálny prístup v klientovi i terapeutovi kultivuje schopnosť seba-vnímania, jemného rozlišovania a pozornosti. Nerobí klientov závislých na pomoci, ale učí ich vnímať svoje potreby, hranice a pracovať so signálmi svojho tela.

Hlbšie do telesných štruktúr a ich schopnosti uschovávať spomienky a emočný náboj ma zaviedla technika Spinework a cvičenia pre psychomotorický vývoj 3 tiel Dr. Nieka Brouwa. Uvoľnením a sprítomnením tela sa človek zároveň oslobodzuje od ilúzií a pút minulosti. Systemické konštelácie ešte rozšírili moje obzory ohľadom vplyvu našich postojov, presvedčení a podvedomia na formovanie našich životných udalostí a okolností. Tieto, ako aj ďalšie výcviky a kurzy, ktoré som absolvovala, ma utvrdili v presvedčení, že človek môže zažívať skutočnú slobodu a utvárať svoj život len prostredníctvom seba-uvedomenia (alebo sebapoznania).

V dnešnej dobe rýchlokvasných učiteľov a nekonečnej ponuky najrôznejších alternatívnych metód dávam veľký dôraz na neustále vzdelávanie a prepájanie poznatkov s praktickým životom. Pomáham klientom zorientovať sa a vybrať si to najefektívnejšie riešenie pre ich problém.

Každá technika, ktorej sa venujem, má svoje miesto a najefektívnejšiu oblasť využitia pre život. Všetky ich ale spája podobný vnútorný postoj – pomôcť klientovi stretnúť sa s realitou – takou, aká je. Práve z tohto stretnutia v tu a teraz sa rodí dospelosť, sila, zdravie, kreativita a sloboda.

Certifikované terapeutické výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010-2013) 
 • Spinework – Hĺbková neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice (Mina Bubuka, 2013-2014)
 • Rodinné a Systemické konštelácie (Bhagat J. Zeilhofer, 2013 – 2014)
 • Psychomotorický systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa I., II., IV. (Giorgos Makris, od 2015)
 • Vnitřní žena, vnitřní muž (Antje Praphulla Wilhelm, 2016)
 • Psychic massage (Antje Praphulla Wilhelm, od 2016 )
 • Klasická a športová masáž (ZAMAS, 2017)
 • Dech existence (Bhagat J. Zeilhofer, 2017-2018)
 • Stillness Touch & Erotic Stillness Touch – Sacred Body Rites (Charles Ridley, 2018)
 • Conscious Medicine (germánska medicína) I. (Dr. Nirdosh Kohra, od 2018)
 • Energo-informačný systém I., II., III., (MUDr. Teodor Rosinský, CSc., od 2018)

Doplnkové rozvojové kurzy

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013 – 2016)
 • Umění zemřít (Bhagat J. Zeilhofer, 2014)
 • Esence vztahu (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Porod (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Connection makes us stronger (Vigy Vuglsang, 2018)
 • Od karmy k vědomí (Bhagat J. Zeilhofer, 2018)

Akademické vzdelanie:

 • Liečebná pedagogika Bc., Pedagogická fakulta, Bratislava
 • Anna Sophia – Súkromný Inštitút Eurytmie a Umení, Bratislava
 • Filozofia, Kozmológia a Vedomie – MA. (Philosophy, Cosmology and Consciousness) California Institute of Integral Studies, San Francisco, USA