Týmto odhlasujete svoj email

zo zasielania newslettera.

.

Ďakujem za Vašu priazeň

a želám veľa krásnych liečivých momentov.