Neuromuskulárna masáž SPINEWORK

Hlboká, ale jemná, nebolestivá technika práce so svalmi, fasciami a celým systémom chrbtice. Zahŕňa mäkké techniky, ošetrenie stavcov, chrbtice a uvoľnenie nervových dráh, ktoré z nej vychádzajú, akupresúrne hmaty a relaxačné techniky. Je to veľmi efektívna technika s omnoho trvalejšími výsledkami, ako klasická masáž, a to vďaka tomu, že s telom spolupracuje a podporuje zmenu zvnútra namiesto toho, aby ju tlakom vytvárala zvonku

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Mnohé problémy, s ktorými sa v živote potýkame – nenaplňujúce vzťahy, choroby ale aj životný nezdar a prekážky – majú korene v širšom systéme našej rodiny. Generačne prenášané nezdravé postoje, nesplnené sny a sľuby, utajená vina a mnohé nedoriešené udalosti v rode pôsobia na ďalšie generácie ako skrytá sila, ovplyvňujúca osud celku i jednotlivcov.
Cez prácu s duševnými obrazmi pomáhajú rodinné konštelácie tieto pôsobenia odhaliť a poukázať na ich širšie súvislosti. Pomáhajú zastaviť tento deštruktívny lavínový efekt a nájsť pre jednotlivca i celú rodinu nový rád, v ktorom sa obnovuje tok lásky a podpory, prichádza uzdravenie.

BREATHWORK - práca s dychom

Cez svoj dych regulujeme, koľko energie si dovolíme vo svojom živote využívať. Obmedzenie, zadržanie, či stiahnutie dychu nás v minulosti často ochránilo pred bolesťou, či už emočnou, alebo fyzickou. S obmedzením dychu však obmedzujeme aj svoju živosť a vitalitu. Pomocou rôznych dychových techník sa môžeme naučiť pracovať so svojou energiou, rozpustiť energetické obranné štruktúry, ale aj uvoľniť uzamknuté zdroje v našom tele. Vďaka nahliadnutiu do nášho podvedomia a spojeniu s vnútorným vedením môžeme uzdraviť mnohé oblasti a zlomové udalosti nášho života (pôrod, traumatické zážitky a pod.). Kontakt s vlastným dychom nás pozýva naspäť do vnútorného priestoru bezpečia, vyrovnanosti, harmónie, spojenia s vnútornou inteligenciou a dôverou v život.

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Regulácia nervovej sústavy a uvoľnenie fascií prostredníctvom jemného, pozorného dotyku. Využíva schopnosť ľudského organizmu obnoviť svoje regeneračné a sebaregulačné mechanizmy v stave hlbokej relaxácie. Pomáha vyrovnať sa so stresom, napätím a oslabením organizmu. Kraniosakrálna terapia je nenahraditeľná pri množstve zdravotných ťažkostí spojených s nervovým vypätím, stresom, ale aj pri vývinových poruchách a následkoch traumy. Pomáha obnoviť telesnú, emočnú i psychickú integritu po úraze, dlhodobej záťaži, či invazívnom lekárskom zákroku.

PSYCHICKÁ MASÁŽ

Jemná a pomalá celotelová masáž, ktorá vám pomôže znovu sa napojiť na vaše zdroje, celistvosť a zdravie. Naše telo je silno prepojené s našou psychikou – reaguje nielen na stres a námahu, ale aj na pocity odmietnutia, zraňujúce prostredie, nerešpektovanie hraníc. Každá časť tela má svoje vlastné spomienky a skúsenosti – ako s ňou bolo zaobchádzané, aký k nej máme postoj – a odlišnú kapacitu sa uvoľniť, vnímať a prijímať.

V priestore prijatia, dôvery a meditatívnej pozornosti sa môžu jednotlivé časti tela harmonizovať a prepojiť. Môžeme zložiť panciere a obrany, ktoré sme si v nepriaznivých podmienkach vytvorili.

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Regulácia nervovej sústavy a uvoľnenie fascií prostredníctvom jemného, pozorného dotyku. Využíva schopnosť ľudského organizmu obnoviť svoje regeneračné a sebaregulačné mechanizmy v stave hlbokej relaxácie. Pomáha vyrovnať sa so stresom, napätím a oslabením organizmu. Kraniosakrálna terapia je nenahraditeľná pri množstve zdravotných ťažkostí spojených s nervovým vypätím, stresom, ale aj pri vývinových poruchách a následkoch traumy. Pomáha obnoviť telesnú, emočnú i psychickú integritu po úraze, dlhodobej záťaži, či invazívnom lekárskom zákroku.

viac

Neuro-muskulárna masáž SPINEWORK

Hlboká, ale jemná, nebolestivá technika práce so svalmi, fasciami a celým systémom chrbtice. Zahŕňa mäkké techniky, ošetrenie stavcov, chrbtice a uvoľnenie nervových dráh, ktoré z nej vychádzajú, akupresúrne hmaty a relaxačné techniky. Je to veľmi efektívna technika s omnoho trvalejšími výsledkami, ako klasická masáž, a to vďaka tomu, že s telom spolupracuje a podporuje zmenu zvnútra namiesto toho, aby ju tlakom vytvárala zvonku.

viac

Rodinné (systemické) KONŠTELÁCIE

Mnohé problémy, s ktorými sa v živote potýkame – nenaplňujúce vzťahy, choroby ale aj životný nezdar a prekážky – majú korene v širšom systéme našej rodiny. Generačne prenášané nezdravé postoje, nesplnené sny a sľuby, utajená vina a mnohé nedoriešené udalosti v rode pôsobia na ďalšie generácie ako skrytá sila, ovplyvňujúca osud celku i jednotlivcov.
Cez prácu s duševnými obrazmi pomáhajú rodinné konštelácie tieto pôsobenia odhaliť a poukázať na ich širšie súvislosti. Pomáhajú zastaviť tento deštruktívny lavínový efekt a nájsť pre jednotlivca i celú rodinu nový rád, v ktorom sa obnovuje tok lásky a podpory, prichádza uzdravenie.

viac

Práca s dychom / BREATHWORK

Cez svoj dych regulujeme, koľko energie si dovolíme vo svojom živote využívať. Obmedzenie, zadržanie, či stiahnutie dychu nás v minulosti často ochránilo pred bolesťou, či už emočnou, alebo fyzickou. S obmedzením dychu však obmedzujeme aj svoju živosť a vitalitu. Pomocou rôznych dychových techník sa môžeme naučiť pracovať so svojou energiou, rozpustiť energetické obranné štruktúry, ale aj uvoľniť uzamknuté zdroje v našom tele. Vďaka nahliadnutiu do nášho podvedomia a spojeniu s vnútorným vedením môžeme uzdraviť mnohé oblasti a zlomové udalosti nášho života (pôrod, traumatické zážitky a pod.). Kontakt s vlastným dychom nás pozýva naspäť do vnútorného priestoru bezpečia, vyrovnanosti, harmónie, spojenia s vnútornou inteligenciou a dôverou v život.

viac

PSYCHICKÁ MASÁŽ

Jemná a pomalá celotelová masáž, ktorá vám pomôže znovu sa napojiť na vaše zdroje, celistvosť a zdravie. Naše telo je silno prepojené s našou psychikou – reaguje nielen na stres a námahu, ale aj na pocity odmietnutia, zraňujúce prostredie, nerešpektovanie hraníc. V priestore prijatia, dôvery a meditatívnej pozornosti sa môžu jednotlivé časti tela harmonizovať a prepojiť. Môžeme zložiť panciere a obrany, ktoré sme si v nepriaznivých podmienkach vytvorili.
Často venujeme u seba veľkú pozornosť problémom, nefungujúcim častiam, vnútorným konfliktom. Snažíme sa čosi vylepšiť, niekam sa dostať, byť iný. V psychickej masáži však venujeme pozornosť tomu, čo je zdravé, a všetkému ostatnému dovoľujeme byť prítomné, a také, aké to je. Vytvorenie takéhoto priestoru umožňuje hlboké uvoľnenie a nové uvedomenie.

viac