Terapia & práca s traumou

Ako pracujem

Pri práci s klientami vychádzam zo somatického prístupu, založeného na polyvagálnej teórii Stephena Porgesa, inner-voice dialógu a systemickej metóde. Okrem toho využívam protokol práce s očnými pohybmi, založený na desenzitizácii, práci so zdrojmi a jemnom uvoľnení zadržaných impulzov organizmu.

Práca s traumou je o dlhodobejšej spolupráci, kde spoločne s klientom budujeme bezpečie, dôveru, kapacitu ísť do hlbších procesov, a zručnosti potrebné pre integráciu zmeny do praktického života.

„Skutočná autonómia spočíva v oslobodení sa od svojich vlastných automatických reakcií.“

J. Krishnamurti

„Traumu môžeme vnímať aj ako poruchu schopnosti byť v tu a teraz“

Thomas Hübl, Peter Levine

Predtým, než začneme

Nových klientov momentálne zapisujem do poradovníka s čakacou dobou cca 1-3 mesiace. Do poradovníka sa môžete prihlásiť cez kontaktný formulár nižšie, alebo mailom na info@laskia.sk. Pri uvoľnení termínu Vás budem telefonicky kontaktovať.

Podmienkou pre spoluprácu je zhliadnutie úvodnej prednášky ANATÓMIA TRAUMY. Dozviete sa tam mnoho základných informácií, ktoré potrebujeme pre naše sedenia, a môžete tam vidieť aj ukážku mojej práce.

Prvé 60 minútové stretnutie je nezáväzné a slúži na zoznámenie, prejdenie anamnézy, a dohodnutie vyhovujúceho typu pravidelnej spolupráce.

Ako pracujem

Pri práci s klientami vychádzam zo somatického prístupu, založeného na polyvagálnej teórii Stephena Porgesa, voice dialógu a systemickej metóde. Okrem toho využívam protokol práce s očnými pohybmi, založený na desenzitizácii, práci so zdrojmi a jemnom uvoľnení zadržaných impulzov organizmu.

Práca s traumou je o dlhodobejšej spolupráci, kde spoločne s klientom budujeme bezpečie, dôveru, kapacitu ísť do hlbších procesov, a zručnosti potrebné pre integráciu zmeny do praktického života.

Predtým, než začneme

Nových klientov momentálne zapisujem do poradovníka s čakacou dobou cca 1-3 mesiace. Do poradovníka sa môžete prihlásiť cez kontaktný formulár nižšie, alebo mailom na info@laskia.sk

Pokiaľ si chcete overiť, či som tá správna terapeutka pre Vás, môžete sa pred začatím spolupráce zúčastniť jedného z pravidelných večerných stretnutí o práci s traumou. Dozviete sa tam mnoho základných informácií, ktoré potrebujeme pre naše sedenia, a môžete tam vidieť aj ukážku mojej práce. Termín upresním záujemcom na vyžiadanie.

Prvé 60 minútové stretnutie je nezáväzné a slúži na zoznámenie, prejdenie anamnézy, a dohodnutie vyhovujúceho typu pravidelnej spolupráce.

„Skutočná autonómia spočíva v oslobodení sa od svojich vlastných automatických reakcií.“

J. Krishnamurti

„Traumu môžeme vnímať aj ako poruchu schopnosti byť v tu a teraz“

Thomas Hübl, Peter Levine

Moderné ponímanie traumy

Súčasné možnosti výskumu mozgu, epigenetiky, biochémie a neurológie a autonómneho nervového systému radikálne zmenili spôsob, akým sa moderná psychoterapia díva na traumu. Vďaka pionierskej práci terapeutov ako Stephen Porges, Gabor Maté, Peter Levine, Esther Perel, Bessel van der Kolk a mnohých ďalších, vystúpila do popredia nutnosť pri práci s traumou prihliadať na fyziologické procesy a zapojiť do procesu uzdravovania aj telesnú rovinu.

Germánska medicína ponúka pohľad na traumu ako kombináciu dvoch faktorov:

1. Vystavenie nepriaznivej udalosti ktorá subjektívne:
– trvala príliš dlho
– odohrala sa príliš rýchlo
– bola príliš intenzívna (prekročila našu kapacitu)
– alebo nás zastihla nepripravených (nestihli sme sa orientovať)

2. Na tento zážitok sme sa cítili byť sami a náš organizmus ho v nasledujúcom období nedokázal integrovať (chýbali zdroje).

Podľa Petera A. Levinea, PHD, sa môžeme na traumu dívať ako na nedokončený cyklus odpovede organizmu na subjektívnu hrozbu. Nejde teda o udalosť, ktorá sa stala v minulosti, ale o súčasný stav organizmu, ktorý vznikol ako subjektívna reakcia na podnet, a pretrváva, hoci je neadekvátny súčasným okolnostiam – napríklad udržiavanie chronického napätia v tele, zvýšenej dráždivosti, alebo neprimeranej reakcie na niektoré podnety.

V dnešnej dobe epidémie depresií, úzkostí a chronických ochorení získava téma traumy konečne pozornosť, akú si zaslúži. Vo svojom filme Múdrosť traumy (Wisdom of trauma) Gabor Maté vyjadruje presvedčenie, že v neuzdravenej traume má pôvod väčšina všetkých fyzických symptómov a ochorení.

Niektoré z fyzických a duševných symptómov, ktoré môžu byť spojené s traumou:

– hyperkritickosť
– (pasívna) agresivita
– znížená empatia až necitlivosť
– vyhľadávanie silných, extrémnych či život ohrozujúcich podnetov (vrátane športov)
– extrémistické postoje
– sebectvo
– nutkavé unikanie z reality
– životná rezignácia
– pasivita
– prokrastinácia
– submisivita voči autoritám
– neschopnosť opustiť toxické prostredie
– neschopnosť dať hranice
– opakovanie podobných dramatických udalostí v živote

-chronické napätie a svalová tuhosť
– fyzický nepokoj rúk/nóh
– plytký nekvalitný spánok
– búšenie srdca
– návaly potenia
– tráviace poruchy
– chronické zápalové procesy
– chronická únava
– studená pokožka / vnútorná zima
– precitlivelosť na zvukové a vizuálne podnety
– veľmi pomalá rekonvalescencia
– časté nehody/úrazy pohybového aparátu
– precitlivelé nervy a i

 

Moderné ponímanie traumy

Súčasné možnosti výskumu mozgu, epigenetiky, biochémie a neurológie a autonómneho nervového systému radikálne zmenili spôsob, akým sa moderná psychoterapia díva na traumu. Vďaka pionierskej práci terapeutov ako Stephen Porges, Gabor Maté, Peter Levine, Esther Perel, Bessel van der Kolk a mnohých ďalších, vystúpila do popredia nutnosť pri práci s traumou prihliadať na fyziologické procesy a zapojiť do procesu uzdravovania aj telesnú rovinu.

Germánska medicína ponúka pohľad na traumu ako kombináciu dvoch faktorov:

1. Vystavenie nepriaznivej udalosti ktorá subjektívne:
– trvala príliš dlho
– odohrala sa príliš rýchlo
– bola príliš intenzívna (prekročila našu kapacitu)
– alebo nás zastihla nepripravených (nestihli sme sa orientovať)

2. Na tento zážitok sme sa cítili byť sami a náš organizmus ho v nasledujúcom období nedokázal integrovať (chýbali zdroje).

Podľa Petera A. Levinea, PHD, sa môžeme na traumu dívať ako na nedokončený cyklus odpovede organizmu na subjektívnu hrozbu. Nejde teda o udalosť, ktorá sa stala v minulosti, ale o súčasný stav organizmu, ktorý vznikol ako subjektívna reakcia na podnet, a pretrváva, hoci je neadekvátny súčasným okolnostiam – napríklad udržiavanie chronického napätia v tele, zvýšenej dráždivosti, alebo neprimeranej reakcie na niektoré podnety.

V dnešnej dobe epidémie depresií, úzkostí a chronických ochorení získava téma traumy konečne pozornosť, akú si zaslúži. Vo svojom filme Múdrosť traumy (Wisdom of trauma) Gabor Maté vyjadruje presvedčenie, že v neuzdravenej traume má pôvod väčšina všetkých fyzických symptómov a ochorení.

Niektoré z fyzických a duševných symptómov, ktoré môžu byť spojené s traumou:

– hyperkritickosť
– (pasívna) agresivita
– znížená empatia až necitlivosť
– vyhľadávanie silných, extrémnych či život ohrozujúcich podnetov (vrátane športov)
– extrémistické postoje
– sebectvo
– nutkavé unikanie z reality
– životná rezignácia
– pasivita
– prokrastinácia
– submisivita voči autoritám
– neschopnosť opustiť toxické prostredie
– neschopnosť dať hranice
– opakovanie podobných dramatických udalostí v živote
– chronické napätie a svalová tuhosť
– fyzický nepokoj rúk/nóh
– plytký nekvalitný spánok
– búšenie srdca
– návaly potenia
– tráviace poruchy
– chronické zápalové procesy
– chronická únava
– studená pokožka / vnútorná zima
– precitlivelosť na zvukové a vizuálne podnety
– veľmi pomalá rekonvalescencia
– časté nehody/úrazy pohybového aparátu
– precitlivelé nervy a i.

 

Vzťahy ako duchovná prax –
rozhovor Thomasa Hübla a Terryho Reala
(ENG)

Liečenie traumy a duchovný rast
– rozhovor Thomasa Hübla a Petera Levina
(české titulky)

Pomoc, ktorá nepomáha

Pomoc, ktorá nepomáha

Máte vo svojom živote nejakých samozvaných radcov? Stáva sa vám, že niečo zdieľate a ani sa nestačíte diviť, už sa na vás hrnie “pomoc“, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo patríte medzi tých, čo radi prispievajú múdrym slovom, ale...

Prax súcitu v čase krízy

Prax súcitu v čase krízy

Moje sklony k sociologickému bádaniu si za posledné mesiace prišli na svoje. Záhady ľudského správania v krízových a záťažových situáciách mi priniesli mnoho vhľadov, ale aj poskytli veľa materiálu na prax súcitnosti. Keď...

Čo potrebujete vedieť o traume

Čo potrebujete vedieť o traume

Slovo trauma aj dnes v ľuďoch, napriek veľkej popularizácii tém duševného zdravia, vyvoláva veľký rešpekt. Post-traumatická stresová porucha (PTSD) sa v Amerike po vojnových inváziách stala široko diskutovanou témou, ktorá...

Stres – ako von z bludného kruhu?

Stres – ako von z bludného kruhu?

V spôsobe, akým funguje naša spoločnosť sa možno nedokážeme stresu vyhnúť, existujú však spôsoby, akými sa s ním dobre vyrovnávať. V prvom rade je dobré vedieť, že chcieť ovládať stres vôľou, alebo logikou je asi tak úspešné,...