Terapia & Práca s traumou

„Skutočná autonómia spočíva v oslobodení sa od svojich vlastných automatických reakcií.“

J. Krishnamurti

stránka sa pripravuje

stránka sa pripravuje

Vzťahy ako duchovná prax –
rozhovor Thomasa Hübla a Terryho Reala (ENG)

Rozhovor o kraniosakrálnej biodynamike
Bhadrena Tschumi Gemin & Kavi Gemin