Peniaze a rodový dlh

Peniaze a rodový dlh

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín (obetí aj vinníkov), hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Vždy, keď už je finančná stabilita alebo komfort na dosah, príde...
Kraniosakrálna terapia pri liečbe migrény a bolestí hlavy

Kraniosakrálna terapia pri liečbe migrény a bolestí hlavy

Kraniosakrálna terapia pri liečbe migrény a bolestí hlavy Asi štvrtinu mojich klientov tvoria v súčasnosti ľudia (najmä ženy), trpiaci migrénami. Niektorí pravidelne, u ďalších je neznesiteľná bolesť hlavy hosťom raz za dlhšie obdobie, o to úpornejšie sa jej však nedá...
Zimný spánok

Zimný spánok

Zem v zime odpočíva pod bielou perinou. A nám sa tiež často nechce spod periny ani vyliezť. Vstávame neraz už vopred unavení zo všetkých povinností, čo nás čakajú. A je to prirodzené – zima je totiž časom, kedy sa naša energia a aktivita prirodzene presúva zvonku...
Buddha a horčičné semienka

Buddha a horčičné semienka

V jednom veľkom indickom meste žila žena menom Kisa. Kisa bola vydatá za bohatého obchodníka a viedla dobrý život. Jej prvorodený syn, ktorý mal iba jeden rok, však jedného dňa náhle ochorel a zakrátko zomrel. Kisu prepadol nesmierny žial. Nemienila sa však so smrťou...
Typy konštelácií

Typy konštelácií

Rodinné konštelácie: Metóda, ktorá umožňuje rozpoznať vzorce vzťahov a životných postojov, opakujúcich sa naprieč generáciami. Poznaním hlbokých zákonitostí lásky a predania života z rodičov na deti nachádzame pomocou konštelačných rituálov svoje pravé miesto v...
Devakant: Jedným tónom nájdi buddhu!

Devakant: Jedným tónom nájdi buddhu!

Narodil som sa na konci love generation – generácie detí kvetov, V 60-tych rokoch som prišiel do puberty – v Amerike to bola vtedy kultúrna explózia – akýsi druh kultúrnej revolúcie – hudba explodovala, ľuďom sa otváralo vedomie a keď sa to všetko skončilo, veľmi ma...