Možno sa rovnako ako ja niekedy čudujete, čoho všetkého sa ešte vo svojej blízkej i ďalekej budúcnosti dožijete. Možno už tušíte, že to s tým svetom okolo nás nejde úplne plynule a hladko. Možno za chrbtom vašich slušných kolegov tajne plánujete stratégie prežitia prípadnej zombie apokalypsy. Možno s obavami váhate, či do tohto sveta privádzať ďalšie deti. Alebo možno sledujete, ako sa okolo vás všetci duchovne prebúdzajú a očakávate ďalšie udalosti dychtivo a s neochvejnou vierou v správny koniec, hltajúc zvesti o zvyšovaní vibrácií, transformačných splnoch mesiaca a astrologických tranzitoch ako záruku spásy.

A možno ste z tých zadubenejších, ktorí si koncom roka 2012 pre istotu nakúpili o čosi viac balíkov ryže a konzerv. A možno vás odvtedy už párkrát zamrzelo, že ich nebolo treba.

V každom prípade, pokiaľ nepatríte do jednej z nasledujúcich skupín

  1. ľudí, ktorí si môžu dovoliť stráviť zvyšok života na luxusnej vesmírnej stanici a čakať na objavenie planéty s vhodnými podmienkami pre život
  2. duchovne vyvolených, ktorí každým dňom čakajú na vyzdvihnutie vesmírnou loďou Aštar-Sherana, prípadne sa pripravujú na vyvanutie alebo inter-dimenzionálny skok do úrovne 18D

potom sa pravdepodobne dožijete aspoň jednej z nasledujúcich možností:

Donald Trump vyhrá americké voľby.

Zvyšky neznámej polointeligentnej civilizácie budú objavené akousi mimozemskou rasou na úlomkoch polorozpadnutej planetárnej masy kdesi vo vzdialenej, vzdialenej budúcnosti. V akašickej kronike však bude možné zistiť, že za krátku dobu pôsobenia tohto prezidenta dosiahlo veľa jedincov vďaka opakovaným stavom zastavenia rozumu a odpútania sa od všetkých zostávajúcich istôt stav hlbokého satori.

Amerických volieb sa dožije a vyhrá ich Bernie Sanders.

Prebudenie amerických občanov vyhrá nad mocenským loby a ignoráciou masmédií. Amerika zvoľní svoje finančné investície do armády a vývoja zbraní a postupne preorientuje svoju ekonomiku na lokálny a udržateľný rozvoj. Prestane svoju ekonomiku poháňať vojenskými inváziami a rozpútavaním nepokojov v iných častiach sveta. Ameriku postihnú obrovské protesty, masové šialenstvo, streľba a extrémne prejavy zúfalstva más, ktoré dovtedy žili prevažne zo sietí McDonald a obrazovkového žiarenia. Všetko ale nakoniec dobre dopadne.

Slovensko sa obrodí z tých najneočakávanejších miest.

Robert Fico a niekoľko ďalších popredných politikov zažije v jedno teplé odpoludnie zvláštne otvorenie vedomia a zasiahne ich hlboký vhľad do otázok zmyslu života a vôbec. V niekoľkých sekundách sa im pred očami odvinie ich život, čosi ich zašteklí v strede hrude a oni uvidí, aké poslanie ich tu v skutočnosti nasmerovalo. Rozhodnú sa využiť svoju pozíciu a skúsenosti a zasvätiť zvyšok života inteligentným, dlhodobo udržateľným a altruistickým činom. (Pokiaľ ma chcete finančne podporiť v pravidelnom neziskovom a nezištnom mentálnom posilňovaní tohto zámeru, číslo účtu nájdete na mojej stránke www.laskia.sk)

Na Slovensku sa neudeje nič zvláštne.

Čína s Ruskom postupne dokúpia aj zvyšok poľnohospodárskych pozemkov, lesov a hôr Slovenska a strednej Európy. Čo sa inde v Európe zakáže, tu budeme ešte chvíľu tajne pestovať a vyrábať, čo zaistí len o trochu pomalší krach našej ekonomiky. O niekoľko rokov sa v banskobystrickej kotline odohrá malá  a bezvýznamná bitka armád “mnohých farieb“. Hroziace vymretie nositeľov slovanskej kultúry sa Žiarislav a priateľské bytosti pokúsia zachrániť heroickým činom spísania najobsiahlejšieho slovanského historického eposu. Keďže ho nebude s čím porovnať, bude to vyzerať ako nešťastný pád duchovne najvyspelejšej kultúry Európy. V dôchodku si budeme všetci veľmi blízko a tak budú zase v móde staré zlaté časy multi-generačného bývania a prídelov. Do hĺbky pochopíme skrytý zmysel príbehu O troch grošoch.

Nič zvláštne sa neudeje ani nikde inde.

Žiadna tretia svetová, ani žiadna záchrana planéty – ale niečo presne medzi. Vlády (alebo jedna vláda) sa postará o to, aby sme (iba) prežívali a cítili sa natoľko zabavení, aby sme si to nevšimli ani naďalej. Strava sa nahradí chémiou, príroda a zvieratá hologramami, mäso budeme vyrábať klonovaním tkanív. Väčšina zážitkov sa z reality presunie do 4D kyberpriestoru.

Uprostred čoraz viac prevládajúcich hrubých, nízkych a uniformných vibrácií vstúpia všetky ako-tak vyspelé duše do bojkotu a podajú žiadosť na vytvorenie novej planéty, kde by sa mohli inkarnovať nanovo a po narodení aspoň trochu realizovať svoj potenciál. Na vybavenie žiadosti budú čakať približne 2,8 miliardy rokov.

Navštívia nás…

Členovia mimozemského kouncilu a iní vládcovia galaxie to konečne prestanú skúšať s tými srandovnými tajničkami a odkazmi po poliach. Pochopia totiž, že atómová hrozba sa týka aj jemnejších úrovní a odľahlých kútov reality a to už nie je len tak med lízať. Rozhodnú sa verejne vystúpiť pred väčším zhromaždením. Potrvá niekoľko hodín až dní, kým prví jedinci pochopia, že sa nejedná o živé natáčanie nového Spielberga. Väčšina staršej populácie nedokáže tento nový fakt obsiahnuť ani po očitých svedectvách a bezprostredných dôkazoch, podobne ako nedokázali spracovať informácie o skutočnom politickom dianí v predvolebnom období.

 …tí ´zlí´.

Ľudia budú roztriedení do kategórií a pracovných táborov podľa svojich schopností. Keďže sme nepreukázali žiadne mimoriadne prejavy inteligencie, bude sa s nami zachádzať ako s experimentálnym materiálom, v lepšom prípade pracovnou silou, alebo novým zdrojom energie.

…tí ´dobrí´.

Láskavé a inteligentné bytosti prevezú najväčších škodcov a hrubé nevzdelané skupiny na miesta, kde sa pod láskavým vedením budú môcť urýchlene vyvíjať a prebúdzať. Mnohí, čo v sebe dlhé roky cítili potenciál prinášať zmeny, sa budú môcť konečne realizovať. Niekoľko rokov strávime odhmotňovaním škaredých a škodlivých vecí. Mnoho skupín bude energeticky urýchľovať rast stromov a regeneráciu pôdy v kalamitných oblastiach. Najdlhšie bude trvať vyčistenie morí a podzemných vôd. Keď na konci zistíme, koľko výnimočných druhov a prekrásnych tvorov i rastlín už nikdy neuvidíme, bude nám to veľmi ľúto.

… ktorí vlastne???

Prestaňme sa klamať. Ani v očiach ľudskej tváre nevieme rozlíšiť, že niekto klame, má dobré úmysly, alebo je… kretén. Ako chceme rozlíšiť skutočné motívy u úplne cudzích bytostí? Do našej politiky sa zapletie ďalšia rovina komplikácií, vplyvov, tajného boja o moc a úskočných skrytých tvrdení a manipulácie. Pre zdolanie tejto situácie bude potrebná špičková inteligencia a vysoká schopnosť prežitia.

Nikto nepríde, ale všetci si budú myslieť opak.

Nie sme tu síce zrejme sami, ale kto by sa chcel zapliesť do nášho bordelu? Tak či tak, skupina mocných využije všeobecné filmové znalosti  – Piatej vlny, Dňa, kedy sa zastavila zem či Aktov X. Fingovanými útokmi či únosmi s pomocou špeciálnych technológií, napodobňujúcich utajené mimozemské zbrane a letúne navodia dojem, že Zem sa nachádza v ohrození. Pod zámienkou ochrany pred nebezpečenstvom konečne zostavia svetovú vládu a pre našu vlastnú bezpečnosť zavedú ďalšie a ďalšie systémy kontroly a ovládania mysle i životného prostredia.

Moje sny sa ukážu byť prorockými!

V atmosfére Zeme dojde k zvláštnej elektromagnetickej erupcii. Vedomie si uchovajú iba jedinci, ktorí dokázali predchádzajúcou vnútornou prácou a meditáciou preladiť frekvencie svojho mozgu. U ostatných sa naplno prejavia jeho primitívnejšie časti. Mnoho cudzích bytostí v ľudských telách, charakteristické neexistenciou jemných duševných citových substancií v zložení ich bytosti budú postupne zbierať všetky ľudské zvieratká s plánom vykonávať na nich rôzne výskumné experimenty. Jedinci, ktorí uniknú “identifikácii vyčmuchaním“ vďaka úžasnému zvládnutiu svojich emócií vytvoria malé skupiny a nájdu spôsob záchrany a zároveň nadviažu spoluprácu s cudzou rasou spôsobom, ktorý bude obojstranne obohacujúci. (Podrobnejší popis tohto príbehu, inšpirovaného sériou snov staršieho dátumu nájdete jedného dňa na pultoch kníhkupectiev.)

Konečne príde voľná energia…

Ekologická a ekonomická kríza bude zažehnaná uverejnením a zdostupnením nových technológií. Uvoľnením a prerozdelením pracovnej sily budú mať ľudia konečne priestor na hľadanie svojho poslania a vášne. Vďaka základnému príjmu sa ľudská kreativita a dôstojnosť začne znovu predierať na povrch. Začnú sa opäť tvoriť veci s pridanou hodnotou.

…ale to nás ani trochu nezmení…

Voľná energia však bohužiaľ nezmení spôsob nášho vykorisťovateľského spôsobu myslenia, naopak ešte uľahčí jeho realizáciu. Využije sa na ešte väčšie drancovanie, ešte viac výroby ešte viac zbytočných vecí – to aby sme všetci cítili tú hojnosť. Spamätáme sa, až nebude z čoho viac niečo vyrobiť. Budeme si môcť akurát… svietiť.

Hipsteri to nakoniec zvládnu

Čoraz viac ekonomiky budú tvoriť udržateľné, na kvalitu a ekológiu zamerané biznisy a služby. Aj keď nás budú rozdeľovať neprekonateľné rozdiely v stravovacích návykoch, všetci raw, paleo, vege, makro, vita a dokonca aj brethariáni sa zhodnú, že o planétu sa treba pekne starať a najlepšie je lokálne, domáce a prirodzené.

Po čase zistíme, že aj vedomie zvierat sa akosi zmenilo a je s nimi možná úplne iná interakcia. (Alebo sme na to až teraz prišli.) Pomaly opustíme hierarchický model nadradeného ľudského vedomia a objavíme vedomia úplne iné. Dokonca aj vzájomný vzťah zvierat v divokej prírode sa veľmi zmení.

Záchrana z nečakanej strany

Ako raz prehlásil môj kontroverzný kamarát: my západniari máme také nejaké neukotvené spodné čakry a potom sme samí horenosi, rigidné paničky a ekologickí ignoranti. Pritom riešenie máme celý čas poruke. Mali by sme sa už prestať snažiť integrovať cigánov. Aj tak ich tu o chvíľu bude viac. Preto vás len prosíme (ak prežijete toto volebné obdobie), keď budete vy integrovať nás – robte pre nás dáke kvalitné spodno-čakrové workshopy…

Islamská Európa

Islamisti naučili dobrých európskych manželov, synov a bratov, ako sa treba správať k žene. Väčšina na svoje kultivované zvyky pomerne rýchlo zabudla – veď nakoniec – už tej otravnej emancipácie a rovnosti bolo dosť. Vyspelú a uvedomelú minoritu bolo ako vždy pomerne ľahké vyhladiť. Duše si tak budú musieť zase vyberať – buď sa narodia do ženských tiel a dajú si lekciu pokory, alebo sa budú môcť slobodne vyvíjať.

Muži nájdu svoje poslanie a stratenú silu

Konfrontácia s islamom vytiahne odkiaľsi z hlbokých útrob našich mužov čosi ako… hrdosť. Zrazu si uvedomíme, že okrem politických i náboženských vojen, vrážd a stále dookola sa odohrávajúcim nezmyselným drámam stojí za nami aj duch osvietenstva, severskej sily, gréckeho myslenia, renesančnej slobody a západnej individuality. Európa teda namiesto boja začne hľadať svoju identitu a pochopí nutnosť vystúpiť zo slepej uličky materializmu a nihilizmu. Muži si uvedomia, že zhodenie postavenia ženy im nedá, ani nevráti žiadnu skutočnú silu a tak sa postavia na ochranu nás žien a našich hodnôt. My konečne budeme môcť pracovať na ďalšom kroku vo vývoji sveta – naučiť ho milovať.

Koniec dobrý – …

Po neustálom náraste protestov, vyhrotení občianskeho aktivizmu a explózii javov samostatného uvedomelého jednania a starania sa do všetkého na strane jednoduchých občanov v priebehu niekoľkých rokov nakoniec padne vláda a systém. Rozhodovanie bude vytrhnuté z rúk väčšiny a bude dané do kompetencie inteligentnej menšiny. Tá uzná nutnosť na pár generácií zameniť predstieranú demokraciu za vládu inteligenčnej a duchovnej monarchie. Mnohým bude odňatý občiansky preukaz. Množstvu schopných ľudí sa bez zbytočných polien pod nohami začne dariť v tom, čo vedia. Nakoniec zistíme, že sme šikovní a že si vystačíme a ešte máme aj na rozdávanie. Mladí ľudia si povedali, že to je fajn doba mať nejaké to dieťa navyše. Najrozsiahlejší epos slovanskej histórie nakoniec nebude treba.

 

S humorom,

Aarti

 

A ako to vidíte Vy? Pokiaľ sa Vám článok páčil, pobavil, alebo podráždil, neváhajte (slušne) komentovať nižšie.

Článok a jeho časti je dovolené šíriť iba s uvedením linku a autorky. TU zistíte, čo pre Vás okrem ďalších skvelých článkov chystáme.