Blog

Pomoc, ktorá nepomáha

Pomoc, ktorá nepomáha

Máte vo svojom živote nejakých samozvaných radcov? Stáva sa vám, že niečo zdieľate a ani sa nestačíte diviť, už sa na vás hrnie “pomoc“, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo patríte medzi tých, čo radi prispievajú múdrym slovom, ale cítite sa neustále odmietaní? Ako...

preèítajte si viac
Peniaze a rodový dlh

Peniaze a rodový dlh

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín (obetí aj vinníkov), hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Vždy, keď už je finančná stabilita alebo...

preèítajte si viac
Prečo sa klaniame predkom

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci sa to nezdá, v našej kultúre je to ešte len pár generácií, čo o našej práci, partnerstve či...

preèítajte si viac
Zimný spánok

Zimný spánok

Zem v zime odpočíva pod bielou perinou. A nám sa tiež často nechce spod periny ani vyliezť. Vstávame neraz už vopred unavení zo všetkých povinností, čo nás čakajú. A je to prirodzené – zima je totiž časom, kedy sa naša energia a aktivita...

preèítajte si viac
Súkromné cesty duše – časť III.

Súkromné cesty duše – časť III.

Priatelia, ale i klienti mi často hovoria, že sa konečne majú dobre, dosiahli to, čo chceli, ale ten pocit WAU, tá plnosť a intenzita radosti sa jednoducho nedostavila. Celá naša kultúra sa pachtí sa všemožnými cieľmi, aby zažila práve tento pocit. Tú intenzitu, akú...

preèítajte si viac
Súkromné cesty duše – časť II.

Súkromné cesty duše – časť II.

Ako ľudské bytosti máme spoločné to, že sa pachtíme za istotami, kedykoľvek si uvedomíme, že všetko okolo nás podlieha ustavičnej zmene... Zdá sa, že sme odsúdení k utrpeniu proste a jednoducho preto, že v sebe máme hlboko zakorenený strach z toho, aké veci skutočne...

preèítajte si viac
Súkromné cesty duše – časť I.

Súkromné cesty duše – časť I.

Nikto sa nenarodí nažive, iba s možnosťou byť živý. Život je tu iba ako potencialita. Musíte naňho prísť, realizovať ho na skutočnosť. Tí, čo chcú byť nažive sa musia rozhodnúť jednu vec: musia akceptovať smrť. Nielen ju musia akceptovať, musia ju prijať. V každom...

preèítajte si viac
Typy konštelácií

Typy konštelácií

Rodinné konštelácie: Metóda, ktorá umožňuje rozpoznať vzorce vzťahov a životných postojov, opakujúcich sa naprieč generáciami. Poznaním hlbokých zákonitostí lásky a predania života z rodičov na deti nachádzame pomocou konštelačných rituálov svoje pravé miesto v...

preèítajte si viac
Telo, psychika a sila pozornosti

Telo, psychika a sila pozornosti

Pokiaľ po masáži či inom ošetrení zažívate zlepšenie nálady a cítite sa istejšie, stabilnejšie, nie je to náhoda. Akákoľvek práca na tele priamo ovplyvňuje psychické a emocionálne vzorce človeka, pretože sú navzájom prepojené so vzorcami telesného napätia. V starších...

preèítajte si viac
Kraniosakrálna terapia dnes

Kraniosakrálna terapia dnes

Odkedy Upledger prvýkrát použil tento termín, kraniosakrálna terapia (CST) sa v priebehu posledných desaťročí rozšírila a modifikovala do množstva špecifických štýlov, ktoré zdieľajú spoločné dedičstvo, ale líšia sa v spôsobe uplatnenia v klinickej praxi. Dnes je CST...

preèítajte si viac

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne pre každú dobu.Niektorú z týchto...

preèítajte si viac

Odber Newsletteru

O mne

Terapeutickej práci s klientmi sa profesionálne venujem od r. 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života…

viac