Konštelácie prebehli 30.9.2015

Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, alebo ako by sa k danej situácii mohli aktívne postaviť. Na túto tému sme sa teda pozreli z hľadiska systemických konštelácií. Nasledujúci text je voľným prepisom diania.

Konštelácie otvárame diskusiou našich osobných postojov k celej problematike. Spoločne hľadáme pre skupinu najdôležitejší aspekt situácie, aby sme podľa nej vedeli určiť hlavné postavy konštelácie. Po zvážení náboženského, ekonomického, alebo politického aspektu prevažuje záujem o čisto ľudskú stránku celej utečeneckej krízy. Každý účastník vyberá časť skladačky, ktorá je pre neho osobne dôležitá. Konšteláciu začíname s nasledujúcimi zástupcami  v ďalšom texte vždy s veľkými začiatočnými písmenami a podčiarknutím.

KONŠTELÁCIA

Európa, oproti sa stavajú Moslimské Krajiny
K Európe sa do popredia stavajú dva extrémistické tábory jej obyvateľov, nazývame ich Naivný Uvítací Výbor, a Tvrdí Odporcovia (Xenofóbi). (Ostatné skupiny sme ponechali stranou ako tentokrát pre nás nedôležité).
V priestore za Európou stojí  Vedenie Európskej Únie.

Imigrantov rozdeľujeme na 3 rôzne skupiny:
Ekonomickí Špekulanti  – stavajú sa najďalej od Moslimských Krajín, chrbtom k nim, do priestoru vnútrozemia Európy..
Rodiny s deťmi – stoja na polceste medzi Mos. Krajinami  a Európou, vzhiadajú k Európe.
Islámski Extrémisti – stoja na území Mos. Krajín a hľadia smerom k Európe.

Do konštelácie ešte staviame predstaviteľku za Ľudské Srdcia. Stavia sa vedľa rodín s deťmi a ide k zemi, je jej ťažko na srdci.
Naivný Uvítací Výbor sa veľmi zaujíma o Rodiny s Deťmi, ide im v ústrety.

Moslim. Krajiny pozerajú na Európu priateľsky, v sebe cítia obrovské bohatsvo – nepáči sa im vzďaľovanie Rodín s Deťmi – odkazujú im – patríte sem, ku nám. Rodiny s D. ale nechcú späť, vravia – milujeme ťa, ale zostať pri tebe nás zabíja. Vzhliadajú k EurópeNaivnému Uvít. Výboru, krčia sa pri zemi, nevedia sa pozrieť vyššie ako na jeho nohy, cítia veľkú bázeň a obdiv, sú celkom maličkí. Naiv. Uvít. Výbor sa cíti veľmi veľký a silný, keď ich môže zachraňovať. Po chvíľke si uvedomuje a uznáva, že cez nešťastie Rodín s D. posilňuje vlastnú dôležitosť.

Islámski Extrémisti pozerajú na Rodiny s D. aj Ekonomických Špekulantov ako zradcov, voči Európe cítia nenávisť.
Ekonomickí Špekulanti sa o Moslimské Krajiny, Rodiny s D. ani Islam. Extrémistov vôbec nezaujímajú. Pred sebou majú vízie možných ziskov, obchodných príležitostí, lepšieho života.

Tvrdí Odporcovia (Xenofóbi) sú naštvaní a agresívni, keď to celé vidia. Serie ich najmä Naivný Uvít. Výbor. Cítia sa nedocenení – oni jediní strážia hodnoty, obraňujú čistotu Európy, a nik to nevidí. Európa im chabo ďakuje za snahu, ale necíti, aké hodnoty by to vlastne mali byť. Ľudské Srdcia vôbec nechápu ich postoj. Tvrdí Odporcovia vyhrocovaním situácie strácajú silu a sú čoraz frustrovanejší, musia to tam celé držať sami a je to pre nich hrozne vyčerpávajúce.

Vedenie EU je celý čas dosť nečinné – stále pozerá na dva tábory a zaujíma sa len o to, čo chcú ľudia. Pýtame sa Európy, aké vlastne nesie kvality, čo naproti Moslimským Krajinám ponúka. Európa si ale vôbec nie je jasná svojej identity, ani svojej kultúry či pozadia. Nevie, čo by mala vlastne chrániť.

Do konštelácie pozývam nového zástupcu pre Celú Pravdu. Naivný Uvít. Výbor okamžite cúva a je mu strašne zle, nedokáže sa pozrieť. Takisto Tvrdí Odporcovia idú ešte viac k zemi a odvracajú sa. Cítia sa veľmi osamelo, ale na Naivný Uvít. Výbor, ani Celú Pravdu sa nedokážu pozrieť. Po chvíli sa dokážu aspoň úkosom pozrieť na Ľudské Srdcia a začnú cítiť smútok, únavu a osamelosť. Naivný Uvít. Výbor nedokáže otvoriť pred Celou Pravdou oči. Po chvíli tiež začína pokukávať po Ľudských Srdciach, ale ide to veľmi ťažko. Cíti, ako sa zmenšuje jeho dôležitosť. Po dlhej chvíli sa oba tábory vedia aspoň na pár sekúnd pozrieť na Celú Pravdu. Stále sa ale cítia slabí, sami to nezvládajú. Po chvíli sa obracajú na seba navzájom a po zemi pomaly idú k sebe ako deti, naťahujú sa, kto urobí viac krokov a kto sa koho smie prvý dotknúť. Uvedomujú si, aké spolu hrajú malicherné hry a že v riešení tejto situácie musia stáť spolu, lebo zvlášť sa každý vyčerpá. Po chvíli sa postavia vedľa seba a pozerajú na Rodiny s DeťmiMoslimské Krajiny. Zdá sa, že celú situáciu vlastne vidia po prvý raz.

Islámski Extrémisti sa za novej situácie cítia veľmi zle, odvracajú sa, silno zatvárajú oči, idú doslova explodovať od napätia. Nie sú schopní vysloviť ani jednu navrhovanú uvoľňovaciu vetu, ani pomenovať svoje pocity sami pred sebou. Sú hlboko traumatizovaní, začať cítiť je pre nich existenčne ohrozujúce, radšej zomrú, než by sa konfrontovali s Pravdou.

Rodiny s D. zatiaľ vyrástli a otáčajú sa na spojené tábory. Páči sa im, akí sú silní. Vykročia smerom k Európe. Tá v určitej blízkosti od nich začne cítiť úzkosť, tábory vedľa nej sa zomkýňajú k sebe a cítia strach z neznámeho, neistotu, obavy. Za Rodiny s D. staviame IslamRodiny s D. hovoria Európe – idem, či sa ti to páči, alebo nie. Islam za nimi rozpína ruky, cíti sa obrovský a nádherný, ale má zatvorené oči. Spojené tábory Naivného Uvít. VýboruTvrdých Odporcov vidia, že dobu, kedy bolo treba konať prespali, a cítia veľkú úzkosť.

Konštelácia sa ďalej hodnú chvíľu nevyvíja. Pozývam preto zástupcu pre Strážcu Evolúcie Ľudského Vedomia, aby si v konštelácii našiel miesto. V konštelácii sa okamžite rozhostí hlboký pokoj a napätie sa uvoľní. Zástupci ale cítia, že sme sa tým zároveň buď posunuli o niekoľko desaťročí, možno aj storočí dopredu, alebo sa pozeráme na jednu z potenciálnych línií budúcnosti. Zástupci prijímajú zmenu sveta okolo seba. Islam sa zmenšil  a ustupuje dozadu, konečne otvára oči a vidí aj ostatných. Uvedomuje si v sebe nádherné kvality, ktoré nesie, a obrovskú lásku. Vníma, že je veľkým darom, ktorý tam má miesto. Islamskí Extrémisti preskočili do úplne nového stavu, otvárajú oči, cítia sa uzdravení a vítajú sa s obyvateľmi Európy. Národná identita, či vierovyznanie strácajú na vyššom stupni vývoja akúkoľvek dôležitosť.

Poznámka:

Uvedomujem si, že tieto obrazy nezahŕňajú celú komplexnosť situácie. Nebolo ani našim úmyslom nájsť medzinárodné politické riešenia či vydávať vhľady tejto konštelácie za jedinú objektívnu pravdu. Napriek tomu mali pre účastníkov tieto konštelácie veľký význam a z viacerých pasáží sa môžeme nesmierne poučiť aj pri ich čítaní. Slušné komentáre k téme sú vítané.

Text a jeho časti je dovolené kopírovať iba s uvedením autorky a aktívneho linku na originálny článok.

Chcete sa zúčastniť najbližších konštelácií na globálne témy? Pozrite sa TU, čo pre Vás chystáme najbližšie, alebo ma kontaktujte pre zorganizovanie stretnutia vo vašom meste.