´ kintsukuroi

porozumenie, že sa
niečo môže stať ešte krajším
vďaka tomu, že to bolo rozbité

Integrálna terapia,
masáže a bodywork

živá kombinácia moderných terapeutických na telo-orientovaných smerov, neuro-vedy a integrálnej teórie, predchnutá meditačnou praxou všímavosti

Vedomé vzťahy
a sexualita

Od izolácie a frustrácie ku kontaktu, autentickej intimite a spoločnému rastu v partnerstve a rodičovstve

Rozvíjanie vedomia

Meditácia, moderná spiritualita, rozvíjanie systemického vnímania, kultivácia rozlišovacieho vedomia

Sprevádzanie uprostred individuálnej a kolektívnej premeny

Od chaosu, zahltenia a vyčerpania k zdravej orientácii na svoj stred, autenticitu a zdravie

Pozvánka k celistvosti

LASKIA je priestor, kde môžete nájsť oddych, uzdravenie, inšpiráciu, alebo podporu na jedinečnej ceste objavovania seba. Výzvy, ktoré každodenné skúsenosti so sebou prinášajú, sú zároveň príležitosťami k rastu. Nútia nás skúmať neprebádaný svet v našom vnútri, ukazujú nám potrebu hravého a zvedavého prístupu k životu.

Techniky, s ktorými pracujem, vystihujú moju túžbu prehlbovať vnímanie a sebapoznanie, podporovať duševné zdravie, autentickosť, radosť a jednoduchosť nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Práca s klientmi, ale i vlastná životná skúsenosť, ma učia rešpektu a hlbokej dôvere v zdroje a nesmiernu vnútornú inteligenciu, ktoré si každý človek nesie vždy so sebou, aj keď s nimi práve nemá kontakt.

Odborné výcviky a viac o mne

ODBER NOVINIEK

NAJBLIŽŠIE AKCIE

06/12/2023
Anatómia traumy
Brighter Life, Bratislava
18:30 - 21:00

 

10/02/2024
Zdravie celku - konštelačná sobota v Bratislave
Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Bratislava
10:00 - 18:00

 

29/03/2024 - 30/03/2024
Konštelácie traumy
bude upresnené, Bratislava
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

´kintsukuroi

porozumenie, že sa niečo
môže stať ešte krajším
vďaka tomu, že to bolo rozbité

Integrálna terapia,
masáže a bodywork

živá kombinácia moderných terapeutických na telo-orientovaných smerov, neuro-vedy a integrálnej teórie, predchnutá meditačnou praxou všímavosti

Vedomé vzťahy a sexualita

Od izolácie a frustrácie ku kontaktu, autentickej intimite a spoločnému rastu v partnerstve a rodičovstve

Rozvíjanie vedomia

Meditácia, moderná spiritualita, rozvíjanie systemického vnímania, kultivácia rozlišovacieho vedomia

Sprevádzanie uprostred individuálnej a kolektívnej premeny

Od chaosu, zahltenia a vyčerpania k zdravej orientácii na svoj stred, autenticitu a zdravie

Pozvánka k celistvosti

LASKIA je priestor, kde môžete nájsť oddych, uzdravenie, inšpiráciu, alebo podporu na jedinečnej ceste objavovania seba. Výzvy, ktoré každodenné skúsenosti so sebou prinášajú, sú zároveň príležitosťami k rastu. Nútia nás skúmať neprebádaný svet v našom vnútri, ukazujú nám potrebu hravého a zvedavého prístupu k životu.

Techniky, s ktorými pracujem, vystihujú moju túžbu prehlbovať vnímavosť a sebapoznanie, podporovať duševné zdravie, autentickosť, radosť a jednoduchosť nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Práca s klientmi, ale i vlastná životná skúsenosť, ma učia rešpektu a hlbokej dôvere v zdroje a nesmiernu vnútornú inteligenciu, ktoré si každý človek nesie vždy so sebou, aj keď s nimi práve nemá kontakt.

Odborné výcviky a viac o mne

NAJBLIŽŠIE AKCIE

06/12/2023
Anatómia traumy
Brighter Life, Bratislava
18:30 - 21:00

 

10/02/2024
Zdravie celku - konštelačná sobota v Bratislave
Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Bratislava
10:00 - 18:00

 

29/03/2024 - 30/03/2024
Konštelácie traumy
bude upresnené, Bratislava
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

ODBER NOVINIEK