Rezervácie BRATISLAVA

Termíny menej ako 24 hodín vopred si prosím rezervujte telefonicky / sms.

Vážení klienti, z kapacitných dôvodov budem nových klientov (ktorí so mnou ešte nikdy nepracovali)
brať až od nového roka. Ďakujem za pochopenie.

Rezervácie BRATISLAVA

Termíny menej ako 24 hodín vopred si prosím rezervujte telefonicky / sms.

Vážení klienti, z kapacitných dôvodov budem nových klientov (ktorí so mnou ešte nikdy nepracovali) brať až od nového roka. Ďakujem za pochopenie.