Rezervácie BRATISLAVA

Noví klienti na kraniosakrálnu terapiu sa môžu hlásiť
na 1. stretnutie k Lenke Uličnej.

Eva Fridman kvôli plnej kapacite momentálne
neberie nových klientov na žiadne služby.

Pokračujúci klienti môžu prejsť do rezervačného systému.

Termíny v daný deň / na poslednú chvíľu si prosím dohodnite telefonicky, rezervačný systém nemusí byť aktuálny.
Cenník platný od 1. septembra 2023

 

Eva Fridman čerpá v termíne 26.6. – 11.7. dovolenku.

Rezervácie BRATISLAVA

Noví klienti na kraniosakrálnu terapiu sa môžu hlásiť na 1. stretnutie k Lenke Uličnej.

Eva Fridman kvôli plnej kapacite momentálne neberie nových klientov na žiadne služby.

Pokračujúci klienti môžu prejsť do rezervačného systému.

Termíny v daný deň / na poslednú chvíľu si prosím dohodnite telefonicky, rezervačný systém nemusí byť aktuálny.
Cenník platný od 1. septembra 2023

V termínoch 26.6. – 11.7. čerpá Eva Fridman pracovné voľno.