NÁŠ TÍM
lebo spolupráca nás robí silnejších

EVA A. FRIDMAN, MA, CST

K terapeutickej práci s klientami som sa dostala r. 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam, vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na ceste k uzdraveniu, rastu a duševnej harmónii. Zároveň odzrkadľujú moju túžbu po do života integrovanej, vtelenej spiritualite – uvedomelejšom spôsobe každodenného života, vzťahov, práce, starostlivosti o seba, i o našu planétu.

Okrem individuálnych terapií vediem i meditácie a ponúkam večerné i celodenné kurzy pre rozvoj vnímavosti, bdelého dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy uzdravovania vzťahov.

Pôsobím aj ako tlmočníčka (z anglického do českého jazyka) odborných terapeutických a kraniosakrálnych seminárov. Od r. 2022 som členka Českej kraniosakrálnej asociácie, ktorá ponúka postgraduálne výcviky, ako aj úvodné kurzy pre verejnosť.

Odborné vzdelanie a viac o Eve

 

Certifikované výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010-2013)
 • Spondyloterapia / Spinework – Hĺbková neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice (Mina Bubuka, 2013-2014)
 • Rodinné a Systemické konštelácie (Bhagat J. Zeilhofer, 2013 – 2014)
 • Psychomotorický systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa I., II., IV. (Giorgos Makris, od 2015)
 • Vnitřní žena, vnitřní muž (Antje Praphulla Wilhelm, 2016)
 • Psychic massage (Antje Praphulla Wilhelm, od 2016 )
 • Klasická a športová masáž (ZAMAS, 2017)
 • Dech existence I, II, III (Bhagat J. Zeilhofer, 2017-2018)
 • Stillness Touch & Erotic Stillness Touch – Sacred Body Rites (Charles Ridley, 2018)
 • Conscious Medicine (germánska medicína) I. (Dr. Nirdosh Kohra, od 2018)
 • Energo-informačný systém I., II., III., (MUDr. Teodor Rosinský, CSc., od 2018)
 • Oční pohyby v terapii traumatu a strachu (Bhagat J. Zeilhofer, 2022)

Doplnkové rozvojové kurzy

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013 – 2016)
 • Umění zemřít (Bhagat J. Zeilhofer, 2014)
 • Esence vztahu (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Porod (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Connection makes us stronger (Vigy Vuglsang, 2018)
 • Od karmy k vědomí (Bhagat J. Zeilhofer, 2018)
 • Porod pohledem díťete (Matthew Appleton, 2023)

Akademické vzdelanie:

 • Liečebná pedagogika Bc., Pedagogická fakulta, Bratislava
 • Anna Sophia – Súkromný Inštitút Eurytmie a Umení, Bratislava
 • Filozofia, Kozmológia a Vedomie – MA. (Philosophy, Cosmology and Consciousness) California Institute of Integral Studies, San Francisco, USA

Po dlhom hľadaní a (nie vždy bezpečnom) experimentovaní sa v roku 2008 do môjho života dostala meditácia vhľadu a bdelej všímavosti – vipassana. Poskytla mi neoceniteľný nástroj na tríbenie vlastného vnímania, rozlišovania a hlboké pochopenie súvislostí medzi telom a mysľou. Meditačná prax je pre mňa odvtedy zásadnou súčasťou môjho osobného aj profesného rastu.
V roku 2009 ma zdravotné problémy doviedli ku
kraniosakrálnej terapii, ktorá v sebe spájala najmodernejšie anatomické, biochemické a neurologické poznatky o ľudskom tele a zároveň mala obrovský presah do hlbších a jemnejších rovín psychosomatiky a mystéria ľudského bytia. Kraniosakrálny prístup, orientovaný na posilňovanie zdravia klienta zvnútra prostredníctvom láskavej pozornosti a načúvania, namiesto terapeutovho aktívneho  zasahovania, určil smer môjho ďalšieho štúdia.

Hlbšie do telesných štruktúr a ich schopnosti uschovávať spomienky a emočný náboj ma zaviedla technika Spinework a cvičenia pre psychomotorický vývoj 3 tiel Dr. Nieka Brouwa. Uvoľnením a sprítomnením tela sa človek zároveň oslobodzuje od ilúzií a pút minulosti.
Systemické konštelácie rozšírili moje nástroje o skupinovú prácu, a prehĺbili moje chápanie vplyvu rodinných a iných systémov, ktorých sme súčasťou, na náš život, presvedčenia a podvedomé postoje.

V súčasnosti sa stále viac zaoberám problematikou traumy a jej súvislostí s psychosomatickými obtiažami a duševným zdravím jednotlivca. Verím, že len človek, ktorý má kontakt so svojím zdravím, môže nadväzovať uspokojivé partnerské a medziľudské vzťahy, a  nájsť si pre seba dobré miesto v našom náročnom svete.

V dnešnej dobe veľkej ponuky, ale malej kvality najrôznejších alternatívnych metód dávam veľký dôraz na neustále vzdelávanie a prepájanie poznatkov s praktickým životom. Pomáham klientom zorientovať sa a vybrať si to najefektívnejšie riešenie pre ich problém.

Každá technika, ktorej sa venujem, má svoje miesto a najefektívnejšiu oblasť využitia pre život. Všetky ich ale spája podobný vnútorný postoj – pomôcť klientovi stretnúť sa s realitou – takou, aká je. Práve z tohto stretnutia v tu a teraz sa rodí dospelosť, sila, zdravie, kreativita a sloboda.


 

Tlmočenie:

Prasadam Hoshy Tiesler, Yehuda Tagar, Antje Praphulla Willhelm, Amar Charis Schmieding, Amit Goswami, Bhadrena Tschumi Gemin & Kavi Gemin, Charles Ridley, Giorgia Milne, Michael Kern, Cathy Lawi, Maggie Kline, Andreas Huckele

a ďalší

EVA A. FRIDMAN, MA, CST

K terapeutickej práci s klientami som sa dostala r. 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam, vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na ceste k uzdraveniu, rastu a duševnej harmónii. Zároveň odzrkadľujú moju túžbu po do života integrovanej, vtelenej spiritualite – uvedomelejšom spôsobe každodenného života, vzťahov, práce, starostlivosti o seba, i o našu planétu.

Okrem individuálnych terapií vediem i meditácie a ponúkam večerné i celodenné kurzy pre rozvoj vnímavosti, bdelého dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy uzdravovania vzťahov.

Pôsobím aj ako tlmočníčka (z anglického do českého jazyka) odborných terapeutických a kraniosakrálnych seminárov. Od r. 2022 som členka Českej kraniosakrálnej asociácie, ktorá ponúka postgraduálne výcviky, ako aj úvodné kurzy pre verejnosť.

Odborné vzdelanie a viac o Eve

Po dlhom hľadaní a (nie vždy bezpečnom) experimentovaní sa v roku 2008 do môjho života dostala meditácia vhľadu a bdelej všímavosti – vipassana. Poskytla mi neoceniteľný nástroj na tríbenie vlastného vnímania, rozlišovania a hlboké pochopenie súvislostí medzi telom a mysľou. O rok neskôr si ma získala kraniosakrálna terapia, postavená na rovnakých princípoch, navyše s využitím pre terapiu. Praktická základňa v najmodernejších anatomických, biochemických a neurologických poznatkoch, a zároveň obrovský presah do hlbších a jemnejších rovín mystiky ľudského bytia spojilo v sebe takmer všetko, čo ma zaujímalo. Kraniosakrálny prístup v klientovi i terapeutovi kultivuje schopnosť seba-vnímania, jemného rozlišovania a pozornosti. Nerobí klientov závislých na pomoci, ale učí ich vnímať svoje potreby, hranice a pracovať so signálmi svojho tela.

Hlbšie do telesných štruktúr a ich schopnosti uschovávať spomienky a emočný náboj ma zaviedla technika Spinework a cvičenia pre psychomotorický vývoj 3 tiel Dr. Nieka Brouwa. Uvoľnením a sprítomnením tela sa človek zároveň oslobodzuje od ilúzií a pút minulosti. Systemické konštelácie ešte rozšírili moje obzory ohľadom vplyvu našich postojov, presvedčení a podvedomia na formovanie našich životných udalostí a okolností. Tieto, ako aj ďalšie výcviky a kurzy, ktoré som absolvovala, ma utvrdili v presvedčení, že človek môže zažívať skutočnú slobodu a utvárať svoj život len prostredníctvom seba-uvedomenia (alebo sebapoznania).

V dnešnej dobe rýchlokvasných učiteľov a nekonečnej ponuky najrôznejších alternatívnych metód dávam veľký dôraz na neustále vzdelávanie a prepájanie poznatkov s praktickým životom. Pomáham klientom zorientovať sa a vybrať si to najefektívnejšie riešenie pre ich problém.

Každá technika, ktorej sa venujem, má svoje miesto a najefektívnejšiu oblasť využitia pre život. Všetky ich ale spája podobný vnútorný postoj – pomôcť klientovi stretnúť sa s realitou – takou, aká je. Práve z tohto stretnutia v tu a teraz sa rodí dospelosť, sila, zdravie, kreativita a sloboda.

 

Certifikované výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010-2013)
 • Spondyloterapia / Spinework – Hĺbková neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice (Mina Bubuka, 2013-2014)
 • Rodinné a Systemické konštelácie (Bhagat J. Zeilhofer, 2013 – 2014)
 • Psychomotorický systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa I., II., IV. (Giorgos Makris, od 2015)
 • Vnitřní žena, vnitřní muž (Antje Praphulla Wilhelm, 2016)
 • Psychic massage (Antje Praphulla Wilhelm, od 2016 )
 • Klasická a športová masáž (ZAMAS, 2017)
 • Dech existence I, II, III (Bhagat J. Zeilhofer, 2017-2018)
 • Stillness Touch & Erotic Stillness Touch – Sacred Body Rites (Charles Ridley, 2018)
 • Conscious Medicine (germánska medicína) I. (Dr. Nirdosh Kohra, od 2018)
 • Energo-informačný systém I., II., III., (MUDr. Teodor Rosinský, CSc., od 2018)

Doplnkové rozvojové kurzy

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013 – 2016)
 • Umění zemřít (Bhagat J. Zeilhofer, 2014)
 • Esence vztahu (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Porod (Bhagat J. Zeilhofer, 2015)
 • Connection makes us stronger (Vigy Vuglsang, 2018)
 • Od karmy k vědomí (Bhagat J. Zeilhofer, 2018)

Akademické vzdelanie:

 • Liečebná pedagogika Bc., Pedagogická fakulta, Bratislava
 • Anna Sophia – Súkromný Inštitút Eurytmie a Umení, Bratislava
 • Filozofia, Kozmológia a Vedomie – MA. (Philosophy, Cosmology and Consciousness) California Institute of Integral Studies, San Francisco, USA

Tlmočenie:

Prasadam Hoshy Tiesler, Yehuda Tagar, Antje Praphulla Willhelm, Amar Charis Schmieding, Amit Goswami, Bhadrena Tschumi Gemin & Kavi Gemin, Charles Ridley, Giorgia Milne, Michael Kern, Cathy Lawi, Maggie Kline, Andreas Huckele

a ďalší

LENKA ULIČNÁ, BCST

Ku kraniosakrálnej terapii som sa prvýkrát dostala ako klient v roku 2008. Keďže mi veľmi pomohla a oslovila ma svojimi účinkami a spôsobom pohľadu na zdravie človeka, rozhodla som sa ju ďalej študovať. V rokoch 2010-2011 som absolvovala 3-stupňový výcvik kraniosakrálnej terapie na Slovensku. Zmenil sa v prvom rade môj prístup k sebe, čo ovplyvnilo môj ďalší rozvoj a smerovanie. Kraniosakrálnu terapiu som ponúkala najskôr mojej rodine, kamarátom, známym, od roku 2013 som sa jej začala venovať profesionálne.

Počas mojej praxe som sa naučila, že nejde o to nájsť problém a snažiť sa ho vyriešiť, ale podporiť človeka a jeho systém vytvorením podmienok, vedomým kontaktom, bezpečným priestorom, aby našiel spôsoby a cesty k uzdraveniu. Keďže v každom z nás je zdravie stále prítomné a máme kapacitu a potenciál, aby mohlo byť prejavené.

Odborné vzdelanie a viac o Lenke

 

Certifikované terapeutické výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010 – 2011)
 • The Arvigo Techniques of Maya Abdominal Therapy – Level One – Self Care (Vivian Menjivar, The Arvigo Institute, LLC, 2012)
 • Bowenova technika 1.stupeň (Katarína Koleňová, 2013)
 • Klasická a športová masáž (štúdio Ónyx, masérska škola, 2014)
 • Biochemický systém Dr. Schüsslera (Center for Holistic Education, BA, 2016)
 • Kraniosakrálna Biodynamika (Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin, International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB, 2019 – 2022)
 • Rebozo péče – Rebozo ako nástroj starostlivosti o ženu (Anna Kohutová, 2020)
 

Doplnkové rozvojové kurzy a semináre:

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013-2015)
 • Tvorenie mandál a pohľad do vlastného vnútra cez prácu s mandalami (Soňa Kolesíková, CZ, 2011 – 2020)
 • Bachova kvetová terapia (Soňa Kolesíková, CZ, 2017-2018)
 • Semináre tradičného havajského liečenia vzťahov (Terenia K. Pomaika’i, PL, 2014 – súčasnosť)
 

Akademické vzdelanie:

 • Predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

To ma priviedlo ku kraniosakrálnej biodynamike a hlbšiemu štúdiu práve biodynamickej cesty v tejto terapii, ktorá vníma človeka ako celok, ako bytosť, ktorá je schopná sa regulovať a nájsť spôsoby spojenia sa so zdravím. Ide o zjednocujúci prístup, ktorý sa dotýka viacerých aspektov naraz.

Absolvovala som viacero výcvikov, seminárov, kurzov, ktoré mali vplyv na môj vlastný rozvoj a tým pádom aj na moju prácu. Už niekoľko rokov sa zúčastňujem seminárov tradičného havajského liečenia vzťahov, ktoré sú jedinečné a môj život a prístup veľmi výrazne ovplyvnili.

Cítim nesmiernu vďačnosť a úctu k životu a prírode a zároveň som nimi neustále fascinovaná. Vážim si dôveru klientov a to, že ich môžem sprevádzať na určitom úseku ich cesty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENKA ULIČNÁ, BCST

Ku kraniosakrálnej terapii som sa prvýkrát dostala ako klient v roku 2008. Keďže mi veľmi pomohla a oslovila ma svojimi účinkami a spôsobom pohľadu na zdravie človeka, rozhodla som sa ju ďalej študovať. V rokoch 2010-2011 som absolvovala 3-stupňový výcvik kraniosakrálnej terapie na Slovensku. Zmenil sa v prvom rade môj prístup k sebe, čo ovplyvnilo môj ďalší rozvoj a smerovanie. Kraniosakrálnu terapiu som ponúkala najskôr mojej rodine, kamarátom, známym, od roku 2013 som sa jej začala venovať profesionálne.

Počas mojej praxe som sa naučila, že nejde o to nájsť problém a snažiť sa ho vyriešiť, ale podporiť človeka a jeho systém vytvorením podmienok, vedomým kontaktom, bezpečným priestorom, aby našiel spôsoby a cesty k uzdraveniu. Keďže v každom z nás je zdravie stále prítomné a máme kapacitu a potenciál, aby mohlo byť prejavené.

Odborné vzdelanie a viac o Lenke

To ma priviedlo ku kraniosakrálnej biodynamike a hlbšiemu štúdiu práve biodynamickej cesty v tejto terapii, ktorá vníma človeka ako celok, ako bytosť, ktorá je schopná sa regulovať a nájsť spôsoby spojenia sa so zdravím. Ide o zjednocujúci prístup, ktorý sa dotýka viacerých aspektov naraz.

Absolvovala som viacero výcvikov, seminárov, kurzov, ktoré mali vplyv na môj vlastný rozvoj a tým pádom aj na moju prácu. Už niekoľko rokov sa zúčastňujem seminárov tradičného havajského liečenia vzťahov, ktoré sú jedinečné a môj život a prístup veľmi výrazne ovplyvnili.

Cítim nesmiernu vďačnosť a úctu k životu a prírode a zároveň som nimi neustále fascinovaná. Vážim si dôveru klientov a to, že ich môžem sprevádzať na určitom úseku ich cesty.

 

Certifikované terapeutické výcviky a odborné kurzy:

 • Kraniosakrálna terapia – Biomechanický a funkčný prístup (Nijesh Ulrich Hesse, Mária Turiničová – Zelenáková, 2010 – 2011)
 • The Arvigo Techniques of Maya Abdominal Therapy – Level One – Self Care (Vivian Menjivar, The Arvigo Institute, LLC, 2012)
 • Bowenova technika 1.stupeň (Katarína Koleňová, 2013)
 • Klasická a športová masáž (štúdio Ónyx, masérska škola, 2014)
 • Biochemický systém Dr. Schüsslera (Center for Holistic Education, BA, 2016)
 • Kraniosakrálna Biodynamika (Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin, International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB, 2019 – 2022)
 • Rebozo péče – Rebozo ako nástroj starostlivosti o ženu (Anna Kohutová, 2020)
 

Doplnkové rozvojové kurzy a semináre:

 • Diamond Logos – Práca s Esenciami (Prasadam Hoshy Tiesler, Martina Janků, 2013-2015)
 • Tvorenie mandál a pohľad do vlastného vnútra cez prácu s mandalami (Soňa Kolesíková, CZ, 2011 – 2020)
 • Bachova kvetová terapia (Soňa Kolesíková, CZ, 2017-2018)
 • Semináre tradičného havajského liečenia vzťahov (Terenia K. Pomaika’i, PL, 2014 – súčasnosť)
 

Akademické vzdelanie:

 • Predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých, Pedagogická fakulta UK v Bratislave