Rodinné konštelácie

RODINNÉ KONŠTELÁCIE slúžia na zviditeľnenie vnútornej vzťahovej dynamiky situácií, ktoré sa snažíme rozriešiť. Prinášajú jasnosť, orientáciu a uzdravenie do oblastí života, kde sa cítime zaseknutí, zmätení, alebo oddelení od toho, po čom túžime. Odhaľujú skryté aspekty vzťahov v našej rodine, partnerstve, alebo aj konflikt medzi našimi vnútornými časťami (C.G. Jung). Rituálne znázornenie našich vzťahov v bezpečí skupiny nám umožňuje odhaliť hlbšie súvislosti a prežiť pocity, na ktoré nebol nikdy priestor.

Aj v láske a medziľudských vzťahoch vládnu univerzálne zákony (rády lásky – orders of love, viz článok Skryté zákony vzťahov), ktoré potrebujeme spoznať a rešpektovať. Ich pomenovanie Bertom Hellingerom a ďalšími priekopníkmi v konštelačnej metóde prinieslo revolúciu do spôsobu, akým nazeráme na rodičovstvo, partnerstvo, a mnoho iných oblastí spoločenského významu. Učia nás krehkej rovnováhe medzi dávaním a braním, dospelosťou a detskosťou. Cez podporu a uzdravenie jednotlivca môžu rodinné konštelácie zastaviť deštruktívny lavínový efekt v celom rode. Obnovuje sa tok lásky a podpory, prichádza nová sila pre život.

Rodinné a partnerské vzťahy, miesto človeka vo svete, symptomatika chorôb, vyrovnávanie sa s ťažkými životnými udalosťami, či hľadanie vnútornej harmónie – na tieto a iné témy prinášajú konštelácie zásadné náhľady už niekoľko desaťročí po celom svete. Konštelačnou metódou je možné riešiť nielen individuálne, ale aj spoločenské, kolektívne a globálne témy.  Rôzne typy rodinných konštelácií sa dnes využívajú v psychoterapii, a tiež ako jedinečná metóda osobného rozvoja a vzdelávania v oblasti vzťahovej dynamiky. Ste pripravení otvoriť sa uzdraveniu, láske a radosti?

 

„Keď sa pozve naspäť to, čo bolo vyčlenené,
spojí sa, čo bolo rozdelené, zmieri sa, čo bolo znepriatelené –
keď sa všetky časti vo Vás opäť spoja,
budete sa cítiť celistvo, prídete domov.“

– Marina Toledo

ČASTÉ KONŠTELAČNÉ TÉMY

Partnerské vzťahy

– opakovanie sa podobnej deštruktívnej vzťahovej dynamiky s rôznymi partnermi

– závislé vzťahy

– neschopnosť sa otvoriť a pustiť niekoho k sebe

– prehodená mužsko-ženská dynamika

– uzavretie / spracovanie bolestného rozchodu / rozvodu

– padanie vás / partnera vo vzťahu do role dieťaťa

Zdravie, symptómy, práca s traumou

– psychosomatický rozmer choroby alebo závislosti

– chýbanie vitality, živosti, energie bez zjavnej príčiny

– pocit odcudzenia / straty časti seba po ťažkom životnom období, alebo traumatickej udalosti (pôrod, nehoda, vyhorenie, životná strata a pod.)

Témy osobného rozvoja a spirituality

– posilnenie spojenia so svojim vnútorným vedením

– obnovenie či vybudovanie kontaktu s esenciálnymi kvalitami, ktoré sú pre vás v živote dôležité – silou, vitalitou, jasnosťou, stabilitou, hravosťou, kreativitou, zmyslom pre humor

– pokiaľ sa ťažko vyrovnávate so súčasným obdobím zmien na Zemi a potrebujete sa obrátiť naspäť k dôvere v múdrosť celku

– integrácia psychospirituálnej krízy, vyjasnenie si vzťahu k životu

Vzťahy v rodine

– nevyriešené pocity (hnev, výčitky, chlad) voči rodičom /starým rodičom

– manipulácia zo strany rodičov aj v dospelom veku

– konfliktný vzťah k svojim, osvojeným či adoptovaným deťom

– náročné vyskladávanie rodiny s novým partnerom a jeho / vašimi deťmi

– bolestné udalosti v rodinnej histórii: tajomstvá, podvody, vojna, zvláštne úmrtia, nehody, a pod.

Peniaze, práca a majetok

– spojenie s vašimi vnútornými zdrojmi

– neustály pocit života v nedostatku

– postoj k práci, poslaniu a spoločnosti, stanovenie hodnoty svojej práce, času a energie

– opakované strácanie peňazí / majetku prostredníctvom náhlych, zvláštnych udalostí

NAJBLIŽŠIE AKCIE

Konštelačná sobota v Poprade

KEDY: 27/04/2024
o 10:00 - 18:30
KDE: Nábr. Jána Pavla II. 16, Poprad
voľné miesta

Konštelačná párty v Bratislave

KEDY: 17/05/2024
o 17:00 - 21:30
KDE: Klincová 743/20, Bratislava
voľné miesta

> všetky kurzy <

KONŠTELÁCIE VO VAŠOM MESTE

Chceli by ste zorganizovať konštelácie priamo vo svojej firme, učiteľskom kolektíve, alebo pre skupinu priateľov?
Máte záujem zorganizovať konštelačné stretnutie vo Vašom meste?

VEČERNÁ / VÍKENDOVÁ SKUPINA

Každá konštelácia je zároveň darom pre celú skupinu. Role, ktoré zastupujeme pre druhých, môžu nečakane vyriešiť aj mnohé naše témy. Takýmto spôsobom sa starostlivosťou o jednotlivca uzdravuje celá komunita a každý získava niečo vzácne pre seba.

Na všetky skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po uhradení účastnického poplatku.
Počet miest na stavanie vlastného systému je obmedzený. Stavanie systému nie je možné na skupine dohodnúť vopred.
(Prečítajte si, ako konštelácie v skupine prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život)

INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE

Na individuálne konštelácie beriem len klientov, ktorí po skupine potrebujú nejakú tému dopracovať.

Objednajte si termín v rezervačnom systéme. Individuálne stretnutie trvá 1 – 1,5 hodiny. Je naň možné prísť aj v páre, alebo vo dvojici.

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Peniaze a rodový dlh

Peniaze a rodový dlh

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín (obetí aj vinníkov), hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Vždy, keď už je finančná...

Prečo sa klaniame predkom

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci sa to nezdá, v našej kultúre je to ešte len pár generácií, čo o...

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám na to prostredníctvom konštelačných rolí môžu odpovedať samotné Peniaze. Čo by od nás...

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne...

Pôvod systemických konštelácií

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger bol už ako...

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich vzťahov, nielen partnerských, ale aj rodičovských....

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie prebehli 30.9.2015 Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, alebo ako by sa k danej situácii...