Rodinné

konštelácie

“Keď sa pozve naspäť to, čo bolo vyčlenené, spojí sa, čo bolo rozdelené, zmieri sa, čo bolo znepriatelené –
keď sa všetky časti vo Vás opäť spoja, budete sa cítiť celistvo, prídete domov.”

– Marina Toledo

Rodinné
konštelácie

„Keď sa pozve naspäť to, čo bolo vyčlenené, spojí sa, čo bolo rozdelené, zmieri sa, čo bolo znepriatelené – keď sa všetky časti vo Vás opäť spoja, budete sa cítiť celistvo, prídete domov.“

– Marina Toledo

RODINNÉ KONŠTELÁCIE prinášajú svetlo a uzdravenie do oblastí života, kde sa cítime zaseknutí, zmätení, alebo oddelení. Odhaľujú a názorne ukazujú skrytú dynamiku v našej rodine, vzťahoch, alebo v našom vnútornom svete (C.G. Jung). Cez rituálne znázornenie konfliktu, jeho precítenie a premenu sa dokážu dotknúť najrôznejších tém od osobných zážitkov až po hlboko uložené spoločenské a kolektívne skúsenosti

Predstavením univerzálne platných zákonov (rádov) lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov) môžeme vďaka konštelačnej metóde pozerať na vzťahy a rodinné systémy úplne novým, revolučným spôsobom. Vďaka nim vidíme, aký hlboký význam má darovanie či porušenie života, alebo neuznanie významu niektorých ľudí v našom živote. Učia nás krehkej rovnováhe medzi dávaním a braním, dospelosťou a detskosťou. Rodinné konštelácie cez podporu a uzdravenie jednotlivca môžu zastaviť deštruktívny lavínový efekt v celom rode. Obnovuje sa tok lásky a podpory, prichádza nová sila pre život.

Rodinné a partnerské vzťahy, miesto človeka vo svete, vyrovnávanie sa s ťažkými životnými udalosťami, či hľadanie vnútornej harmónie – na tieto a iné témy prinášajú konštelácie zásadné náhľady už niekoľko desaťročí po celom svete. Rôzne typy rodinných konštelácií, ktoré svetu priniesol Bert Hellinger sa dnes využívajú v psychoterapii, a tiež ako jedinečná metóda osobného rozvoja a vzdelávania v oblasti vzťahovej dynamiky.

Ste pripravení otvoriť sa uzdraveniu, láske a radosti?

INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE

Máte tému, na ktorú sa chcete pozrieť individuálne? Objednajte si termín v rezervačnom systéme. Individuálne stretnutie trvá 1,5 až 2 hodiny. Je naň možné prísť aj v páre, alebo vo dvojici.

Pokiaľ ste sa s konšteláciami nikdy nestretli, odporúčam najprv absolvovať skupinu ako divák.

KONŠTELÁCIE VO VAŠOM MESTE

Chceli by ste zorganizovať konštelácie priamo vo svojej firme, učiteľskom kolektíve, alebo pre skupinu priateľov?
Máte záujem zorganizovať konštelačné stretnutie vo Vašom meste?

NAJBLIŽŠIE AKCIE

21/05/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Bratislave
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
10:00 - 18:00

 

04/06/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Poprade
Jogacentrum (oproti OD Prior), Poprad
10:00 - 18:00

 

13/07/2022
Konštelovací a čarovací večer
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
18:30 - 22:00

 

24/09/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Bratislave
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

NAJBLIŽŠIE AKCIE

21/05/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Bratislave
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
10:00 - 18:00

 

04/06/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Poprade
Jogacentrum (oproti OD Prior), Poprad
10:00 - 18:00

 

13/07/2022
Konštelovací a čarovací večer
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
18:30 - 22:00

 

24/09/2022
Miesto pre lásku - konštelačná sobota v Bratislave
Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE

Máte tému, na ktorú sa chcete pozrieť individuálne? Objednajte si termín v rezervačnom systéme. Individuálne stretnutie trvá 1,5 až 2 hodiny. Je naň možné prísť aj v páre, alebo vo dvojici.

Pokiaľ ste sa s konšteláciami nikdy nestretli, odporúčam najprv absolvovať skupinu ako divák.

NAJČASTEJŠIE TÉMY RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ

Partnerské vzťahy

Priťahujete neustále ten istý typ nevyhovujúceho partnera? Opakujete vzťah vašich rodičov?
Nedokážete vytvoriť vzťah, alebo od vás partner rýchlo uteká? Máte prehodenú mužsko-ženskú dynamiku a chcete to zmeniť?

Potrebujete uzavrieť či spracovať bolestný rozchod či rozvod? Už nechcete vo vzťahu s partnerom byť v roli rodiča / dieťaťa?

Peniaze, práca a majetok

Ste spojení s vašimi vnútornými zdrojmi, alebo neustále žijete v pocite nedostatku?
Riešite svoj postoj k práci, poslaniu a spoločnosti? Viete stanoviť hodnotu svojej práce, času a energie?
Vytrácajú sa od vás peniaze prostredníctvom náhlych, zvláštnych udalostí?

Vzťahy v rodine

Obviňujete rodičov za vaše detstvo a problémy v živote? Máte chladný vzťah, alebo cítite z ich strany neustálu manipuláciu?
Máte konfliktný vzťah k svojim, osvojeným či adoptovaným deťom? Neviete dať dokopy rodinu s novým partnerom a jeho / vašimi deťmi?

Ovplyvňujú vás bolestné udalosti v rodinnej histórii: tajomstvá, podvody, vojna, úmrtia, nehody, a pod.?

Zdravie, symptómy, práca s traumou

Zaujímate sa popri štandardnej starostlivosti o psychosomatický rozmer svojej choroby alebo závislosti? Chýba vám bez zjavných príčin vitalita, živosť, energia?
Máte pocit, že ste stratili časť seba po ťažkom životnom období alebo traumatickej udalosti (pôrod, nehoda, strata a pod.)?

Témy osobného rozvoja a spirituality

Chcete posilniť spojenie so svojim vnútorným vedením? Cítite, že ste niekde po ceste stratili kontakt s dôležitými kvalitami – silou, vitalitou, jasnosťou, stabilitou, hravosťou, kreativitou, zmyslom pre humor?
Ťažko sa vyrovnávate so súčasným obdobím zmien na Zemi a potrebujete sa obrátiť naspäť k dôvere v múdrosť celku? Potrebujete integrovať psychospirituálnu krízu, alebo si vyjasniť svoj vzťah k životu?

NAJČASTEJŠIE TÉMY RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ

Partnerské vzťahy

Priťahujete neustále ten istý typ nevyhovujúceho partnera? Opakujete vzťah vašich rodičov?
Nedokážete vytvoriť vzťah, alebo od vás partner rýchlo uteká? Máte prehodenú mužsko-ženskú dynamiku a chcete to zmeniť?

Potrebujete uzavrieť či spracovať bolestný rozchod či rozvod? Už nechcete vo vzťahu s partnerom byť v roli rodiča / dieťaťa?

Vzťahy v rodine

Obviňujete rodičov za vaše detstvo a problémy v živote? Máte chladný vzťah, alebo cítite z ich strany neustálu manipuláciu?
Máte konfliktný vzťah k svojim, osvojeným či adoptovaným deťom? Neviete dať dokopy rodinu s novým partnerom a jeho / vašimi deťmi?

Ovplyvňujú vás bolestné udalosti v rodinnej histórii: tajomstvá, podvody, vojna, úmrtia, nehody, a pod.?

Peniaze, práca a majetok

Ste spojení s vašimi vnútornými zdrojmi, alebo neustále žijete v pocite nedostatku?
Riešite svoj postoj k práci, poslaniu a spoločnosti? Viete stanoviť hodnotu svojej práce, času a energie?
Vytrácajú sa od vás peniaze prostredníctvom náhlych, zvláštnych udalostí?

Zdravie, symptómy, práca s traumou

Zaujímate sa popri štandardnej starostlivosti o psychosomatický rozmer svojej choroby alebo závislosti? Chýba vám bez zjavných príčin vitalita, živosť, energia?
Máte pocit, že ste stratili časť seba po ťažkom životnom období alebo traumatickej udalosti (pôrod, nehoda, strata a pod.)?

Témy osobného rozvoja a spirituality

Chcete posilniť spojenie so svojim vnútorným vedením? Cítite, že ste niekde po ceste stratili kontakt s dôležitými kvalitami – silou, vitalitou, jasnosťou, stabilitou, hravosťou, kreativitou, zmyslom pre humor?
Ťažko sa vyrovnávate so súčasným obdobím zmien na Zemi a potrebujete sa obrátiť naspäť k dôvere v múdrosť celku? Potrebujete integrovať psychospirituálnu krízu, alebo si vyjasniť svoj vzťah k životu?

Viac o skupinách

GLOBÁLNE, ROZPRÁVKOVÉ A EXPERIMENTÁLNE KONŠTELÁCIE

Tematické konštelačné workshopy pre skúsených, alebo aj pre začiatočníkov, kde skúmame rôzne spoločenské, kultúrne, alebo psychologické témy.
Termíny nájdete v kalendári akcií.

Články k už prebehnutým konšteláciám

VEČERNÉ A VÍKENDOVÉ SKUPINY

Konštelácia nie je len o jednotlivcovi, účastní sa jej celá skupina a každý má v nej nezastupiteľné miesto. Takýmto spôsobom sa starostlivosťou o jednotlivca uzdravuje celá komunita a každý získava niečo vzácne pre seba.

Vyberte si v kalendári akcií termín a vyplňte prihláškový formulár. Na všetky skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná po uhradení účastnického poplatku.
Počet miest na stavanie vlastného systému je obmedzený. Stavanie systému nie je možné na skupine dohodnúť vopred.
V prípade, že potrebujete stavať svoj systém a nechcete čakať, môžete si rezervovať individuálne stretnutie. (Prečítajte si, ako konštelácie v skupine prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život)

VEČERNÉ A VÍKENDOVÉ SKUPINY

Konštelácia nie je len o jednotlivcovi, účastní sa jej celá skupina a každý má v nej nezastupiteľné miesto. Takýmto spôsobom sa starostlivosťou o jednotlivca uzdravuje celá komunita a každý získava niečo vzácne pre seba.

Vyberte si v kalendári akcií termín a vyplňte prihláškový formulár. Na všetky skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná po uhradení účastnického poplatku.
Počet miest na stavanie vlastného systému je obmedzený. Stavanie systému nie je možné na skupine dohodnúť vopred.
V prípade, že potrebujete stavať svoj systém a nechcete čakať, môžete si rezervovať individuálne stretnutie. (Prečítajte si, ako konštelácie v skupine prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život)

KONŠTELÁCIE VO VAŠOM MESTE

Chceli by ste zorganizovať konštelácie priamo vo svojej firme, učiteľskom kolektíve, alebo pre skupinu priateľov?
Máte záujem zorganizovať konštelačné stretnutie vo Vašom meste?

GLOBÁLNE, ROZPRÁVKOVÉ A EXPERIMENTÁLNE KONŠTELÁCIE

Tematické konštelačné workshopy pre skúsených, alebo aj pre začiatočníkov, kde skúmame rôzne spoločenské, kultúrne, alebo psychologické témy.
Termíny nájdete v kalendári akcií.

Články k už prebehnutým konšteláciám

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Peniaze, sebahodnota a čierne diery

Niekedy sa cez konštelačnú prácu stretávam s ľuďmi, ktorí celý život tvrdo pracujú, sú skromní, šetria, kde sa dá, a predsa sa nedokážu dostať k ...
Viac

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci ...
Viac

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám ...
Viac

Ako konštelácie prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život?

Ako rodinné konštelácie prebiehajú? Zo skupiny je vybraný klient, ktorý sa chce pozrieť na svoju konkrétnu tému. (Téma môže pre ostatných účastníkov ostať utajená, pokiaľ ...
Viac

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní ...
Viac

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger ...
Viac

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich ...
Viac

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie prebehli 30.9.2015 Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, ...
Viac

Vedci dokázali, že rodová pamäť existuje

prevzatý článok Zkušenosti, které nasbírali předkové, ať už dobré nebo špatné, mají v sobě zakódovány i jejich potomci. Například jestli otec tonul, bude se jeho ...
Viac