Rodinné

konštelácie

“Keď sa pozve naspäť to, čo bolo vyčlenené, spojí sa, čo bolo rozdelené, zmieri sa, čo bolo znepriatelené –
keď sa všetky časti vo Vás opäť spoja, budete sa cítiť celistvo, prídete domov.”

– Marina Toledo

Rodinné
konštelácie

„Keď sa pozve naspäť to, čo bolo vyčlenené, spojí sa, čo bolo rozdelené, zmieri sa, čo bolo znepriatelené – keď sa všetky časti vo Vás opäť spoja, budete sa cítiť celistvo, prídete domov.“

– Marina Toledo

RODINNÉ KONŠTELÁCIE prinášajú jasnosť, orientáciu a uzdravenie do oblastí života, kde sa cítime zaseknutí, zmätení, alebo oddelení od toho, po čom túžime. Odhaľujú skrytú dynamiku vzťahov v našej rodine, partnerstve, alebo aj konflikt medzi našimi vnútornými časťami (C.G. Jung). Rituálne znázornenie našich vzťahov v bezpečí skupiny nám umožňuje odhaliť hlbšie súvislosti a prežiť pocity, na ktoré nebol nikdy priestor.

Aj v láske a medziľudských vzťahoch vládnu univerzálne zákony (rády lásky – orders of love, viz článok Skryté zákony vzťahov), ktoré potrebujeme spoznať a rešpektovať. Ich pomenovanie Bertom Hellingerom a ďalšími priekopníkmi v konštelačnej metóde prinieslo revolúciu do spôsobu, akým nazeráme na rodičovstvo, partnerstvo, a mnoho iných oblastí spoločenského významu. Učia nás krehkej rovnováhe medzi dávaním a braním, dospelosťou a detskosťou. Cez podporu a uzdravenie jednotlivca môžu rodinné konštelácie zastaviť deštruktívny lavínový efekt v celom rode. Obnovuje sa tok lásky a podpory, prichádza nová sila pre život.

Rodinné a partnerské vzťahy, miesto človeka vo svete, symptomatika chorôb, vyrovnávanie sa s ťažkými životnými udalosťami, či hľadanie vnútornej harmónie – na tieto a iné témy prinášajú konštelácie zásadné náhľady už niekoľko desaťročí po celom svete. Konštelačnou metódou je možné riešiť nielen individuálne, ale aj spoločenské, kolektívne a globálne témy.  Rôzne typy rodinných konštelácií sa dnes využívajú v psychoterapii, a tiež ako jedinečná metóda osobného rozvoja a vzdelávania v oblasti vzťahovej dynamiky.

Ste pripravení otvoriť sa uzdraveniu, láske a radosti?

INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE

Na individuálne konštelácie beriem len klientov, ktorí už majú skúsenosť so skupinou.

Máte tému, na ktorú sa chcete pozrieť individuálne? Objednajte si termín v rezervačnom systéme. Individuálne stretnutie trvá 1,5 až 2 hodiny. Je naň možné prísť aj v páre, alebo vo dvojici.

KONŠTELÁCIE VO VAŠOM MESTE

Chceli by ste zorganizovať konštelácie priamo vo svojej firme, učiteľskom kolektíve, alebo pre skupinu priateľov?
Máte záujem zorganizovať konštelačné stretnutie vo Vašom meste?

KONŠTELAČNÉ KRUHY

12 – 15 účastníkov
7 pravidelných večerných stretnutí
konštelácie a podporné cvičenia

Uzavretá podporná skupina, kde sa môžete pozrieť na vlastné témy, získať inšpiráciu i nových priateľov. Podporné cvičenia, meditačné techniky a hry vám pomôžu integrovať celý proces. Práca v uzavretej skupine otvára jedinečné možnosti ísť do hĺbky a lepšie sa oboznámiť s konštelačnou metódou.

Na konštelačný kruh je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po uhradení účastnického poplatku.
Každý účastník dostane priestor na vlastnú konšteláciu / proces.

Cena za 7 stretnutí: 85 eur / os., alebo 75 eur/ os. v páre / dvojici

VEČERNÁ / VÍKENDOVÁ SKUPINA

Každá konštelácia je zároveň darom pre celú skupinu. Role, ktoré zastupujeme pre druhých, môžu nečakane vyriešiť aj mnohé naše témy. Takýmto spôsobom sa starostlivosťou o jednotlivca uzdravuje celá komunita a každý získava niečo vzácne pre seba.

Na všetky skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po uhradení účastnického poplatku.
Počet miest na stavanie vlastného systému je obmedzený. Stavanie systému nie je možné na skupine dohodnúť vopred.
(Prečítajte si, ako konštelácie v skupine prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život)

GLOBÁLNE, ROZPRÁVKOVÉ A EXPERIMENTÁLNE KONŠTELÁCIE

Tematické konštelačné workshopy pre skúsených, alebo aj pre začiatočníkov, kde skúmame rôzne spoločenské, kultúrne, alebo psychologické témy.
Termíny nájdete v kalendári akcií.

Články k už prebehnutým konšteláciám

NAJBLIŽŠIE AKCIE

29/04/2023 - 30/04/2023
Konštelačný maratón v Bratislave
Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Bratislava
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

Partnerské vzťahy

Priťahujete neustále ten istý typ nevyhovujúceho partnera? Opakujete vzťah vašich rodičov?

Nedokážete vytvoriť vzťah, alebo od vás partner rýchlo uteká? Máte prehodenú mužsko-ženskú dynamiku a chcete to zmeniť?

Potrebujete uzavrieť či spracovať bolestný rozchod či rozvod? Už nechcete vo vzťahu s partnerom byť v roli rodiča / dieťaťa?

Zdravie, symptómy, práca s traumou

Zaujímate sa popri štandardnej starostlivosti o psychosomatický rozmer svojej choroby alebo závislosti? Chýba vám bez zjavných príčin vitalita, živosť, energia?
Máte pocit, že ste stratili časť seba po ťažkom životnom období alebo traumatickej udalosti (pôrod, nehoda, strata a pod.)?

Témy osobného rozvoja a spirituality

Chcete posilniť spojenie so svojim vnútorným vedením? Cítite, že ste niekde po ceste stratili kontakt s dôležitými kvalitami – silou, vitalitou, jasnosťou, stabilitou, hravosťou, kreativitou, zmyslom pre humor?
Ťažko sa vyrovnávate so súčasným obdobím zmien na Zemi a potrebujete sa obrátiť naspäť k dôvere v múdrosť celku? Potrebujete integrovať psychospirituálnu krízu, alebo si vyjasniť svoj vzťah k životu?

Vzťahy v rodine

Obviňujete rodičov za vaše detstvo a problémy v živote? Máte chladný vzťah, alebo cítite z ich strany neustálu manipuláciu?
Máte konfliktný vzťah k svojim, osvojeným či adoptovaným deťom? Neviete dať dokopy rodinu s novým partnerom a jeho / vašimi deťmi?

Ovplyvňujú vás bolestné udalosti v rodinnej histórii: tajomstvá, podvody, vojna, úmrtia, nehody, a pod.?

Peniaze, práca a majetok

Ste spojení s vašimi vnútornými zdrojmi, alebo neustále žijete v pocite nedostatku?
Riešite svoj postoj k práci, poslaniu a spoločnosti? Viete stanoviť hodnotu svojej práce, času a energie?
Vytrácajú sa od vás peniaze prostredníctvom náhlych, zvláštnych udalostí?

INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE

Na individuálne konštelácie beriem len klientov, ktorí už majú skúsenosť so skupinou.

Máte tému, na ktorú sa chcete pozrieť individuálne? Objednajte si termín v rezervačnom systéme. Individuálne stretnutie trvá 1,5 až 2 hodiny. Je naň možné prísť aj v páre, alebo vo dvojici.

KONŠTELAČNÉ KRUHY

12 – 15 účastníkov
7 pravidelných večerných stretnutí
konštelácie a podporné cvičenia

Uzavretá podporná skupina, kde sa môžete pozrieť na vlastné témy, získať inšpiráciu i nových priateľov. Podporné cvičenia, meditačné techniky a hry vám pomôžu integrovať celý proces. Práca v uzavretej skupine otvára jedinečné možnosti ísť do hĺbky a lepšie sa oboznámiť s konštelačnou metódou.

Na konštelačný kruh je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po uhradení účastnického poplatku.
Každý účastník dostane priestor na vlastnú konšteláciu / proces.

Cena za 7 stretnutí: 85 eur / os., alebo 75 eur/ os. v páre / dvojici

VEČERNÁ / VÍKENDOVÁ SKUPINA

Každá konštelácia je zároveň darom pre celú skupinu. Role, ktoré zastupujeme pre druhých, môžu nečakane vyriešiť aj mnohé naše témy. Takýmto spôsobom sa starostlivosťou o jednotlivca uzdravuje celá komunita a každý získava niečo vzácne pre seba.

Na všetky skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po uhradení účastnického poplatku.
Počet miest na stavanie vlastného systému je obmedzený. Stavanie systému nie je možné na skupine dohodnúť vopred.
(Prečítajte si, ako konštelácie v skupine prebiehajú a ako môžu ovplyvniť Váš život)

GLOBÁLNE, ROZPRÁVKOVÉ A EXPERIMENTÁLNE KONŠTELÁCIE

Tematické konštelačné workshopy pre skúsených, alebo aj pre začiatočníkov, kde skúmame rôzne spoločenské, kultúrne, alebo psychologické témy.
Termíny nájdete v kalendári akcií.

Články k už prebehnutým konšteláciám

KONŠTELÁCIE VO VAŠOM MESTE

Chceli by ste zorganizovať konštelácie priamo vo svojej firme, kolektíve, alebo pre skupinu priateľov?
Máte záujem zorganizovať konštelačné stretnutie vo Vašom centre či meste?

NAJBLIŽŠIE AKCIE

29/04/2023 - 30/04/2023
Konštelačný maratón v Bratislave
Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Bratislava
10:00 - 18:00

 

> všetky kurzy <

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

NAJČASTEJŠIE TÉMY RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ

Partnerské vzťahy

Priťahujete neustále ten istý typ nevyhovujúceho partnera? Opakujete vzťah vašich rodičov?
Nedokážete vytvoriť vzťah, alebo od vás partner rýchlo uteká? Máte prehodenú mužsko-ženskú dynamiku a chcete to zmeniť?

Potrebujete uzavrieť či spracovať bolestný rozchod či rozvod? Už nechcete vo vzťahu s partnerom byť v roli rodiča / dieťaťa?

Vzťahy v rodine

Obviňujete rodičov za vaše detstvo a problémy v živote? Máte chladný vzťah, alebo cítite z ich strany neustálu manipuláciu?
Máte konfliktný vzťah k svojim, osvojeným či adoptovaným deťom? Neviete dať dokopy rodinu s novým partnerom a jeho / vašimi deťmi?

Ovplyvňujú vás bolestné udalosti v rodinnej histórii: tajomstvá, podvody, vojna, úmrtia, nehody, a pod.?

Peniaze, práca a majetok

Ste spojení s vašimi vnútornými zdrojmi, alebo neustále žijete v pocite nedostatku?
Riešite svoj postoj k práci, poslaniu a spoločnosti? Viete stanoviť hodnotu svojej práce, času a energie?
Vytrácajú sa od vás peniaze prostredníctvom náhlych, zvláštnych udalostí?

Zdravie, symptómy, práca s traumou

Zaujímate sa popri štandardnej starostlivosti o psychosomatický rozmer svojej choroby alebo závislosti? Chýba vám bez zjavných príčin vitalita, živosť, energia?
Máte pocit, že ste stratili časť seba po ťažkom životnom období alebo traumatickej udalosti (pôrod, nehoda, strata a pod.)?

Témy osobného rozvoja a spirituality

Chcete posilniť spojenie so svojim vnútorným vedením? Cítite, že ste niekde po ceste stratili kontakt s dôležitými kvalitami – silou, vitalitou, jasnosťou, stabilitou, hravosťou, kreativitou, zmyslom pre humor?
Ťažko sa vyrovnávate so súčasným obdobím zmien na Zemi a potrebujete sa obrátiť naspäť k dôvere v múdrosť celku? Potrebujete integrovať psychospirituálnu krízu, alebo si vyjasniť svoj vzťah k životu?

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne...

preèítajte si viac