Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich vzťahov, nielen partnerských, ale aj rodičovských. V konštelácii bolo zmenené meno a niektoré detaily pre zachovanie súkromia klientky.

KONŠTELÁCIA

Alenka prichádza na konšteláciu kvôli vzťahu so svojim partnerom, s ktorým už dlhšie žije nenapĺňajúci vzťah, ale nevie sa odhodlať na radikálnejšie riešenie. Po krátkom rozhovore vychádza na povrch, že toto je už niekoľký Alenkin vzťah s mužom, ktorého neustále treba zachraňovať a ktorý ju energeticky vyčerpáva a visí na nej v nerovnom vzťahu. Keď sa pozeráme ešte hlbšie, Alenka v sebe nesie presvedčenie, že nemá právo na šťastie a že sa musí voči mužom obetovať. V jej slovách je cítiť veľmi stará energia kajúcnictva až martýrstva a odpykávania hriechu. Staviame teda konšteláciu, kde by sme našli zdroj tohto pôsobenia v nej.

psychický upírAlenka sa ocitá v trojuholníku s energiu vyciciavajúcimi mužmi, ktorí sa na ňu vešajú a chcú stále viac, pričom veľmi obdivujú jej silu; a so starým mníchom, ktorý stojí vysoko nad ňou a dohliada na odpykávanie akéhosi trestu. Energia tohto muža je z dávnej minulosti, a je úplne zafixovaná na vykonávanie tejto slepej spravodlivosti. Alenku nepozná a vlastne netuší, čo v jej živote spôsobuje. Ona sa pod týmto vplyvom nedokáže mužom vymaniť, k mníchovi pociťuje silný záväzok a jeho neupočúvnutie by v nej vyvolalo neúnosné existenčné napätie.

Pri priamom kontakte s mníchom z očí do očí sa u mnícha rozbaľuje ďalšia vrstva a oproti Alenke zrazu stojí  jej otec, ktorý túto energiu mnícha v sebe nesie, alebo je s ňou hlboko spojený. Od Alenky sa dozvedám, že s otcom má v reálnom živote hrozný vzťah, pociťuje k nemu veľkú nenávisť. V konštelácii sa otcovi priznáva k svojim pocitom a stretáva sa so svojim veľkým zranením. Otec sa pomaly uvedomuje a akoby prebúdza zo zakliatia. Prvýkrát si uvedomuje, že tá žena oproti je jeho dcéra. Doteraz ju vnímal iba ako “jednu z nich” – a ženy pre neho znamenali iba ohrozenie a nepriateľov, ktorých treba zlikvidovať.

Otec si v sebe nesie hlboké zranenie voči ženám. Pramení nielen z jeho osobnej bolestnej skúsenosti, ale pridávajú sa tu aj staršie vplyvy iných členov rodu. Dcéru od narodenia vníma ako ohrozenie a pripomienku neprávosti a bolesti a tak sabotuje a dokonca trestá akékoľvek jej snahy sa ako žena rozvíjať a prejaviť. Toto všetko si začína uvedomovať a spracovávať v sebe.

Alenka v sebe cíti veľa vzdoru – je to pre ňu prineskoro, primálo. Otcom naďalej pohŕda, čím sa vlastne nad ním vyvyšuje a vyhýba sa tak bolesti z toho, ako jej celé detstvo a mladosť chýbal. Kvôli tomuto zraneniu vybudovala v sebe nezlomnú silu a výdrž, schopnosť prežiť naozaj čokoľvek. Práve táto sila neuveriteľne imponuje slabým mužom, ktorí sa na ňu vešajú. Zároveň však táto sila nie je pravá, nie je spojená so životom, je poháňaná prežívaním. Preto ju nemôže používať pre seba, pre svoje šťastie, ale nenávisť a odmietanie otca musí v sebe kompenzovať dávaním tejto sily iným mužom.

TRANSFORMÁCIA

Otec a dcéraAlenke sa zdá, že ak sa pred otcom skloní a prizná svoju bolesť, o svoju silu príde. Spojiť sa s rovinou, kde je malým dievčatkom, ktorému chýba otec, je pre ňu ten posledný a najťažší krok. Obnoviť prúdenie energie od otca k dcére na tejto rovine je pritom jedinou cestou, ako jej pocit dlhu voči slabým mužom zmizne z jej života. Podariť sa to môže cez jej pochopenie otcovho zranenia a jej schopnosť vzdať úctu jeho skúsenosti a osudu, do ktorého sa na nejaký čas zaplietla.

Tento posledný krok prináša obrovskú úľavu a k Alenke začína prúdiť skutočná sila a životná energia. Jej sila je teraz premenená a môže slúžiť iným cieľom. Závislí muži strácajú o ňu záujem a ona už tiež na ich prosby nemusí reagovať. Na urovnaní vzťahu s otcom (ak sa pre neho rozhodne) ju čaká ešte dlhá cesta, ale vďaka pochopeniu tohto mechanizmu si môže pozornejšie a rýchlejšie všímať a časom aj slobodne vyberať svoje reakcie.

S láskou, Aarti

Trúfate si pozrieť sa naživo aj na svoj vlastný príbeh? Dohodnite si termín individuálneho stretnutia, alebo si pozrite termín najbližšej skupiny vo vašom meste.