OBCHODNÉ PODMIENKY

Zaslaním objednávkového alebo rezervačného formuláru na akciu alebo individuálne stretnutie (terapia, konštelácie a pod.) sa zaväzujete k účasti na Vami objednanom termíne. Svoj termín môžete pozmeniť, alebo zrušiť telefonicky alebo sms na 0907 383 543, alebo mailom na info@laskia.sk. V prípade zrušenia termínu môžu byť uplatnené nasledujúce storno-podmienky:

1. Objednávky na individuálne sedenia, masáže a terapie

a) Termín Vášho individuálneho stretnutia môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť do 24 hodín pred jeho začiatkom.
b) V prípade zrušenia termínu neskôr ako 24 hodín pred jeho začiatkom a tiež v prípade Vašej neúčasti bez ohlásenia zrušenia termínu Vám môže byť účtovaná plná suma služby, ktorú ste si objednali.

2. Účasť na ranných / večerných meditáciách

a) Svoju účasť na rannej alebo večernej meditácii môžete zrušiť do 2 dní pred začiatkom akcie bez účtovania storno poplatku. V prípade, že ste na akciu hradili zálohu alebo plnú platbu vopred, máte nárok na vrátenie 100% zaplatenej sumy.
b) V prípade zrušenia Vašej účasti menej ako 48 hodín pred začiatkom akcie; a tiež v prípade neohlásenia Vašej neúčasti, si organizátor vyhradzuje právo účtovať plnú sumu hodnoty akcie, na ktorú ste sa záväzne prihlásili.

2. Účasť na poldenných / celodenných rodinných konšteláciách

a) Svoju účasť na poldenných či celodenných konšteláciách môžete zrušiť do 3 dní pred začiatkom akcie bez účtovania storno poplatku. V prípade, že ste na akciu hradili zálohu alebo plnú platbu vopred, máte nárok na vrátenie 100% zaplatenej sumy.
b) V prípade zrušenia Vašej účasti menej ako 3 dni (72 hodín) pred začiatkom akcie; a tiež v prípade neohlásenia Vašej neúčasti, si organizátor vyhradzuje právo účtovať plnú sumu hodnoty akcie, na ktorú ste sa záväzne prihlásili.

3. Viacdenné semináre

a) Vašu účasť na viacdennom seminári je možné zrušiť do 7 dní pred začiatkom akcie bez účtovania storno poplatku.
b) V prípade zrušenia Vašej účasti menej ako 7 dní pred začatím celodennej akcie si organizátor vyhradzuje právo účtovať plnú sumu hodnoty akcie, na ktorú ste sa záväzne prihlásili. Vaša záloha môže byť vrátená v prípade nájdenia za seba náhradného účastníka, alebo naplnenia kurzu organizátorom.
Na jednotlivé kurzy sa môžu vzťahovať ešte ďalšie podmienky.

Zrušenie alebo zmena termínu zo strany organizátora

V prípade zrušenia akcie organizátorom Vám bude ponúknutý náhradný termín. V prípade zmeny termínu organizátorom na termín, ktorý Vám nevyhovuje, máte nárok na plné vrátenie Vašej zálohy alebo úhrady za kurz, akciu, či individuálne stretnutie.