Ako rodinné konštelácie prebiehajú?

Zo skupiny je vybraný klient, ktorý sa chce pozrieť na svoju konkrétnu tému. (Téma môže pre ostatných účastníkov ostať utajená, pokiaľ to klient vyžaduje). Po vzájomnej dohode sa určí, ktoré elementy alebo osoby z rodiny sú pre daný problém kľúčové. Klient si zo skupiny vyberá pre vybrané postavy zástupcov spomedzi účastníkov a rozostavuje ich intuitívne do priestoru miestnosti. Zástupcovia vyjadrujú svoje postoje a pocity, ktoré z daného rozmiestnenia vnímajú. Pomocou krátkych vzájomných intervencií, oslobodzovacích viet, či rituálov (napr. poklona, požehnanie) si celok hľadá lepšie, zdravšie usporiadanie.

Ako to funguje?

Všetci umelci, herci, divadelníci vedia, že pokiaľ chcú vyjadriť nejaký vzťah, náladu, dej, potrebujú na to špecifickým spôsobom využiť priestor, či dokonca vzťah publika a seba k priestoru. Už len z ich umiestnenia na pódiu intuitívne vyciťujeme, čo sa práve odohráva. Pri konšteláciách klient premieta do priestoru svoj vnútorný konflikt, a za predstaviteľov (rodiny), ktorí sa tohto konfliktu nejakým spôsobom účastnia, si vyberá zo skupiny zástupcov. V momente, kedy si postaví do priestoru svoj rodinný systém, podvedome už do jeho priestorového usporiadania projektuje vzájomné rodinné vzťahy. Tie sa s pomocou výcviku a praxe dajú interpretovať a ďalej upravovať.

Prenos informácií, postojov, či dokonca emócií, ktoré zástupci v roliach cítia, sa často vysvetľuje pomocou kvantovej fyziky a teórie morfických polí (Rupert Sheldrake). Podľa nich nesie každá časť celku v sebe informačné pole o všetkých jeho častiach a ich vzájomnom usporiadaní. Vďaka týmto poliam vie semienko, aká rastlina má z neho vyrásť, a pravdepodobne vďaka nim si zvieratá jedného živočíšneho druhu na rôznych kontinentoch v rovnakom čase predávajú navzájom nové skúsenosti.

Ako môžu konštelácie ovplyvniť Váš život?

Samotný konštelačný rituál mnohokrát stačí na to, aby ste zaznamenali vo svojom živote zmeny – nájdenie jednoduchého riešenia v situácii, ktorá bola neprehľadná, zmenené správanie členov Vašej rodiny, ustúpenie fyzických symptómov a pod. Niekedy však konštelácie skôr ukazujú cestu, ktorou sa je potrebné vydať, alebo jasne poukazujú na vlastnosti či kvality, ktoré si potrebujete sami osvojiť, aby ste sa z daných situácií či okolností dostali. Systemické a rodinné konštelácie ako metódu osobného rozvoja môžu vtedy vhodne dopĺňať individuálne stretnutia, alebo semináre na špecifické témy.

„Dojazd“ zážitku z konštelácie môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Rodinné konštelácie sa využívajú aj v psychoterapii, ale za jedno krátke stretnutie nemôžu nahradiť odbornú starostlivosť, či zabezpečiť často potrebnú následnú integráciu celého procesu. Preto je dobre, keď Vás v tomto procese môže sprevádzať blízka osoba, terapeut, alebo odborník, ktorému dôverujete a ktorý danej metóde aspoň trochu rozmumie.

Katarzia v konštelácii sa často udeje iba prostredníctvom pravdivého pomenovania situácie. Ľudia často žijú vo vlastnej, obmedzenej perspektíve problému a nie sú schopní vidieť väčšie súvislosti, alebo uvidieť uhol pohľadu druhej strany. Konštelácie v tomto ponúkajú celostnejší náhľad. Nesústredia sa na zmenu situácie, ale na prijatie reality a vytvorenie zdravšieho vzťahu k nej.

Azda najväčším prínosom systemických konštelácií je pochopenie, že každý systém je viac, než len súčet jeho častí. Každý systém zachováva určitú homeostázu, a správa sa ako ucelený, samostatný organizmus, ktorý má svoju vlastnú inteligenciu.

Poznanie, ktoré si každý človek (nielen) našej západnej kultúry môže z rodinných konštelácií odniesť, a tak vyliečiť mnohé zranenia a psychické poruchy dnešnej doby je – Nie som tu sám/sama. Som súčasťou niečoho väčšieho. Som prepojený/prepojená so svetom od jeho počiatku cez líniu mojich predkov. Mám v sebe viditeľné i neviditeľné zdroje, ktoré sú mi vždy k dispozícii.