Rodinné konštelácie: Metóda, ktorá umožňuje rozpoznať vzorce vzťahov a životných postojov, opakujúcich sa naprieč generáciami. Poznaním hlbokých zákonitostí lásky a predania života z rodičov na deti nachádzame pomocou konštelačných rituálov svoje pravé miesto v rodine, vo vzťahoch i vo svete. Je to miesto, ktoré nás posilňuje a vyživuje.

Pohyby duše: Špecifická konštelačná práca, ktorá sa nezameriava na minulosť a rodinné korene, ale na hlboké impulzy našej duše, ktoré tvoria akýsi spodný prúd nášho osudu, životného smerovania a udalostí. Súvisia s našimi osobnými darmi a našim poslaním na Zemi.

Konštelácie traumy: Konštelácie traumy sú vhodné pre ľudí lepšie oboznámených s konštelačnou prácou. Nie sú náhradou psychoterapie. Konštelácie traumatických zážitkov a životných udalostí (úraz, strata blízkej osoby, pôrod, zneužitie, vojnové udalosti, šok a pod.) pracujú najmä s opätovnou integráciou vnútorných častí človeka, ku ktorých rozštiepeniu vplyvom traumy došlo. Neraz poskytujú hlbší vhľad do dynamiky situácie, ktorá sa udiala. Konštelácie traumy sú v niektorých špecifických prípadoch možnosťou napojiť sa opäť na osobné kvality (sila, jasnosť, hravosť, živosť..), ktorých sme sa museli vzdali, alebo sme zabudli sa s nimi spojiť a využívať ich vo svojom živote.

Firemné, pracovné a peňažné konštelácie: Konštelácie, ktoré sa zameriavajú na dynamiku pracovných tímov, firemných oddelení, problematiku hierarchie, vlastníctva, zodpovednosti a vedenia spoločností a pod.

Konštelácie zdravia, rozprávkových a snových symbolov, svetových udalostí atď: Konštelačné metódy je možné využívať pri najrôznejších témach – cez špecifickú energiu postavenia rolí si môžeme zažiť sami cez seba niektoré archetypálne kvality, osobnosť historických postáv, mentalitu iných skupín, národov, či špecifickú kvalitu univerzálnych svetových symbolov i náboženstiev.