Meditácia Nadabrahma je vystavaná na pôvodných liečivých meditačných technikách Tibetu. Môže sa robiť v ktoromkoľvek čase dňa, najlepšie však na prázdny žalúdok. Nie je to katarzná technika, má skôr harmonizačné, upokojujúce a liečivé účinky.

V prvej časti sedíme a pozorujeme vibrácie svojho mručania v priestore miechy, akoby to bol prázdny bambus.
Druhú fázu sprevádza pomalý pohyb rúk, ktorým vyjadrujeme dávanie a prijímanie energie.
V tretej časti ostávame sedieť alebo bez pohnutia ležíme, dovoľujeme energii voľne prúdiť a pozorujeme zmeny vo vnútri.

Na meditáciu je nutné sa prihlásiť vopred cez formulár vpravo, alebo mailom na info@laskia.sk
Vstup: 7 eur

Prihláškový formulár