Diamantový dych
(Diamond Breathwork)

Diamond
breathwork

Nové termíny zatiaľ nie sú vypísané.

Na skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po úhrade zálohy. Pre prihláškový formulár kliknite na konkrétnu akciu.

DYCHOM sa do nášho tela dostáva životná energia. Keď sme malí, táto energia prúdi voľne telom a môže sa slobodne prejavovať ako pocity, emócie, ale aj energia a živosť, zvedavosť, kreativita. V živote sa však stretávame s rôznymi situáciami, kedy nám boli tieto prejavy zakázané, znemožnené, alebo sme sa ich sami z rôznych dôvodov vzdali. Rodičia či spoločnosť nás učili, že niektoré svoje impulzy musíme potlačiť, alebo sme nadobudli skúsenosť, že niektoré pocity nie je dobré alebo bezpečné cítiť. S každým takýmto zážitkom sa priestor nášho dychu zmenšuje, a zmenšuje sa aj množstvo energie, ktoré si dovolíme prijímať a prejavovať. Bez toho, aby sme si to uvedomili, naše telo potom cez dych neustále reguluje, koľko energie si dovolí prijať, aby nás uchránilo od stretnutia s tým, čo sme dávnejšie potlačili. Táto neustála kontrola nás stojí ďalšie množstvo energie navyše.

Takýto mechanizmus je sám o sebe prejavom obrovskej inteligencie nášho tela a v čase svojho vzniku mal svoje obrovské opodstatnenie. Časom sa však náš životný priestor môže scvrknúť natoľko, že síce nezažívame nič nepríjemné, ale necítime ani radosť, naplnenie, naše telo je bez energie a neustále nás vláčia myšlienky. Nevieme sa uvoľniť, ani plne emočne prežívať svoj život, žijeme akosi nasucho.

KEĎ ZAČÍNAME PRACOVAŤ S DYCHOM, cieľom je postupne priviesť do tela viac energie, ktorá okamžite začne narážať na vnútorné blokády. To iniciuje vynáranie spomienok, emócií, či telesných pocitov z najrôznejších životných období, ktoré klienta podporujem rôznymi spôsobmi uvoľniť a prejaviť, aby zablokovaná energia mohla opäť telom voľne prúdiť. Príprava a tempo sú u každého klienta individuálne. Môže zahŕňať postupné uvoľňovanie tkanív, ktoré dych obmedzujú a sťahujú, a tiež pomoc klientom v bezpečnom prostredí popustiť kontrolu a stretnúť sa opäť s pocitmi, ktoré vo vnútri viažu množstvo ich energie. Zároveň s pomocou meditačných a mindfulness techník budujeme vnútorný odstup, vďaka ktorému sa klienti s vyplaveným materiálom dokážu bezpečne vyrovnať. 

Dychové techniky ponúkajú množstvo rôznych spôsobov práce, kde je možné sa zamerať na rôzne životné oblasti, ako pôrod a prepis limbického odtlačku, budovanie kontaktu s necitlivými alebo precitlivelými časťami tela, stretnutie so svojou sexuálnou energiou, regresné techniky kombinované s hypnózou a pod. (poslednému menovanému sa zatiaľ nevenujem)

Kontakt s vlastným dychom nás pozýva naspäť do vnútorného priestoru bezpečia, vyrovnanosti, harmónie, spojeniu s vnútornou inteligenciou a dôverou v život. Energia a emócie, ktoré sme v sebe zablokovali môžu telom opäť prúdiť, sú nám k dispozícii ako nová životná energia, poznanie, súcit, radosť. Rytmus nášho dychu sa tak stáva kotvou aj v neskorších ťažkých a vypätých životných situáciách. 

DYCHOM sa do nášho tela dostáva životná energia. Keď sme malí, táto energia prúdi voľne telom a môže sa slobodne prejavovať ako pocity, emócie, ale aj energia a živosť, zvedavosť, kreativita. V živote sa však stretávame s rôznymi situáciami, kedy nám boli tieto prejavy zakázané, znemožnené, alebo sme sa ich sami z rôznych dôvodov vzdali. Rodičia či spoločnosť nás učili, že niektoré svoje impulzy musíme potlačiť, alebo sme nadobudli skúsenosť, že niektoré pocity nie je dobré alebo bezpečné cítiť. S každým takýmto zážitkom sa priestor nášho dychu zmenšuje, a zmenšuje sa aj množstvo energie, ktoré si dovolíme prijímať a prejavovať. Bez toho, aby sme si to uvedomili, naše telo potom cez dych neustále reguluje, koľko energie si dovolí prijať, aby nás uchránilo od stretnutia s tým, čo sme dávnejšie potlačili. Táto neustála kontrola nás stojí ďalšie množstvo energie navyše.

Takýto mechanizmus je sám o sebe prejavom obrovskej inteligencie nášho tela a v čase svojho vzniku mal svoje obrovské opodstatnenie. Časom sa však náš životný priestor môže scvrknúť natoľko, že síce nezažívame nič nepríjemné, ale necítime ani radosť, naplnenie, naše telo je bez energie a neustále nás vláčia myšlienky. Nevieme sa uvoľniť, ani plne emočne prežívať svoj život, žijeme akosi nasucho.

KEĎ ZAČÍNAME PRACOVAŤ S DYCHOM, cieľom je postupne priviesť do tela viac energie, ktorá okamžite začne narážať na vnútorné blokády. To iniciuje vynáranie spomienok, emócií, či telesných pocitov z najrôznejších životných období, ktoré klienta podporujem rôznymi spôsobmi uvoľniť a prejaviť, aby zablokovaná energia mohla opäť telom voľne prúdiť. Príprava a tempo sú u každého klienta individuálne. Môže zahŕňať postupné uvoľňovanie tkanív, ktoré dych obmedzujú a sťahujú, a tiež pomoc klientom v bezpečnom prostredí popustiť kontrolu a stretnúť sa opäť s pocitmi, ktoré vo vnútri viažu množstvo ich energie. Zároveň s pomocou meditačných a mindfulness techník budujeme vnútorný odstup, vďaka ktorému sa klienti s vyplaveným materiálom dokážu bezpečne vyrovnať. 

Dychové techniky ponúkajú množstvo rôznych spôsobov práce, kde je možné sa zamerať na rôzne životné oblasti, ako pôrod a prepis limbického odtlačku, budovanie kontaktu s necitlivými alebo precitlivelými časťami tela, stretnutie so svojou sexuálnou energiou, regresné techniky kombinované s hypnózou a pod. (poslednému menovanému sa zatiaľ nevenujem)

Kontakt s vlastným dychom nás pozýva naspäť do vnútorného priestoru bezpečia, vyrovnanosti, harmónie, spojeniu s vnútornou inteligenciou a dôverou v život. Energia a emócie, ktoré sme v sebe zablokovali môžu telom opäť prúdiť, sú nám k dispozícii ako nová životná energia, poznanie, súcit, radosť. Rytmus nášho dychu sa tak stáva kotvou aj v neskorších ťažkých a vypätých životných situáciách. 

Nové termíny zatiaľ nie sú vypísané.

Na skupiny je potrebné prihlásiť sa vopred. Prihláška je platná až po úhrade zálohy. Pre prihláškový formulár kliknite na konkrétnu akciu.

SKUPINY

Pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí chcú:

– vytvoriť vo svojom živote zdravý priestor pre pocity a emócie
– zvýšiť množstvo energie
– preskúmať psychosomatické alebo chronické zdravotné problémy
– posilniť spojenie s telom a vnímanie seba, uvoľniť svoj prejav a prežívanie
– nájsť cestu hlbšej komunikácie so svojou dušou a jej vedením

PRIHLÁŠKY NA SKUPINY
nájdete po rozkliknutí jednotlivých akcií

INDIVIDUÁLNE SEDENIA

Séria min. 5 stretnutí (viac podľa dohody), kde sa naučíte základné nástroje pre prácu s dychom. Obsah bude okrem toho prispôsobený vašim potrebám a požiadavkám.

Individuálne sedenia Vám môžu priniesť:
– praktické cvičenia a techniky pre každodenný život
– súkromie a bezpečie pre citlivé témy, ktoré chcete spracovať
– zvýšenie odolnosti, zlepšenie sebaregulácie
a ďalšie.

SKUPINY

Pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí chcú:

– vytvoriť vo svojom živote zdravý priestor pre pocity a emócie
– zvýšiť množstvo energie
– preskúmať psychosomatické alebo chronické zdravotné problémy
– posilniť spojenie s telom a vnímanie seba, uvoľniť svoj prejav a prežívanie
– nájsť cestu hlbšej komunikácie so svojou dušou a jej vedením

PRIHLÁŠKY NA SKUPINY
nájdete po rozkliknutí jednotlivých akcií

INDIVIDUÁLNE SEDENIA

Séria min. 5 stretnutí (viac podľa dohody), kde sa naučíte základné nástroje pre prácu s dychom. Obsah bude okrem toho prispôsobený vašim potrebám a požiadavkám.

Individuálne sedenia Vám môžu priniesť:
– praktické cvičenia a techniky pre každodenný život

– súkromie a bezpečie pre citlivé témy, ktoré chcete spracovať
– zvýšenie odolnosti, zlepšenie sebaregulácie
a ďalšie.

Kontraindikácie pri práci s breathwork

Katarzné techniky práce s dychom nie sú vhodné pre ľudí, ktorí trpia epilepsiou, prežívajú práve veľmi emočne vypäté obdobie, majú diagnostikované poruchy osobnosti, užívajú psychofarmaká, alebo omamné látky. V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť sa na jemnejších technikách, ktoré môžu takisto priniesť významné skvalitnenie života. O individuálnych podmienkach sa prosím so mnou poraďte vopred.

Diamantový dych / Diamond breathwork a holotropné dýchanie

V našich končinách prácu s dychom preslávil najmä Stanislav Grof pod názvom „holotropné dýchanie“, ktorý je zároveň trademarkom jeho školy. V súčasnosti sú však dychové techniky prístupné aj cez množstvo iných škôl a typov práce (napr. niektoré Osho meditácie, Wim Hof a i.) a . Svoj dvojročný certifikovaný výcvik práce s dychom som absolvovala u Bhagata J. Zeilhofera pod záštitou Shangrila Osho meditation center, Česká republika. Súčasťou výcviku je rebirthing, breathwork s regresiou pomocou NLP, bioenergetika Wilhelma Reicha, rozvinutá A. Lowenom, tantrický dych a práca s dychom v oblasti meditácie.
Tento výcvik stojí na skúsenostiach tisícok meditujúcich a terapeutov, ktorí od 60-tych rokov čerpali z tradícií východu i západu a objavovali nové horizonty ľudského vedomia.

Výcvik breathwork

Máte chuť ponoriť sa do práce s dychom viac? Prečítajte si viac o tomto kvalitnom výcviku v Shangrila meditation center v Českej republike.