Konštelácie: Vnútorný muž, vnútorná žena

Naposledy prebehlo: Vnútorný muž, vnútorná žena; solárny a lunárny archetyp

Každý z nás bez ohľadu na pohlavie či sexuálnu orientáciu v sebe nesie ženský i mužský princíp. Tieto princípy sa prejavujú v dominancii racionálnej či kreatívnej hemisféry v našom každodennom živote, v našich podvedomých všeobecných presvedčeniach o druhom pohlaví a v dynamike našich partnerských vzťahov, ale aj v našom napojení na archetypálne kvality, ktoré nás presahujú – ako jasnosť, rozhodnosť, vôľa, intuícia či plynutie.

Nazretie na vnútornú dynamiku týchto svojich vnútorných častí nám môže až zarážajúco jasne ukázať vzorce partnerských vzťahov, ktoré sa opakujú v našom živote. Žena prirodzene vyhľadáva partnera, ktorý sa podobá na jej vnútorného muža (a naopak). Jej vnútorný muž je tvorený nielen skúsenosťou so vzťahu s jej otcom, ale patria sem aj podvedomé postoje mužov a voči mužom z oboch línií jej predkov, ako aj kolektívne ženské skúsenosti s druhým pohlavím. Práca cez tieto vnútorné časti preto obsiahne oveľa širšie témy, než sa nachádzajú iba v jednotlivých partnerských vzťahoch, alebo vzťahu k rodičom.

Solárny a lunárny archetyp vyjadrujú určité nezávisle existujúce kvality, ktoré sa uplatňujú a prejavujú nielen v ľudskej psyché, ale aj ako formotvorné sily prírody, inšpirátori kultúrnych epoch, alebo vystupujúce ako bájne postavy v starých alegorických mýtoch. Tieto archetypy zahŕňajú vždy celé spektrum prejavov, od deštruktívnych a chorých až po žiarivé a ušľachtilé. Slnku tak náleží možnosť upadnúť do narcizmu, alebo sa môže stať rytierom. Mesiac môže byť bažinou chaotických subjektívnych emócií, alebo ak je jeho zrkadlo čisté, môže mať prístup k priamemu intuitívnemu poznaniu celého vesmíru.