V lebke môžeme vidieť falx (spr) a tentorium (stan) – 2 hlavné blanité štruktúry, významne sa podieľajúce na vyživovaní mozgu a napätí vnútorného prostredia lebky