Dych, priestor, sloboda

Hlboké, pomalé dýchanie sa spája s pocitom pokoja, voľnosti a uvoľnenia. Na fyzickej úrovni sa nám dostáva dostatok kyslíka, ktorý okrem iného zvyšuje zásaditosť vnútorného prostredia a umožňuje mnohé vnútorné chemické procesy. Keď sa náš dych môže slobodne rozpínať, prežívame ale zároveň pocit slobody a šírky aj v našich myšlienkach a pocitoch.

Vplyvom rôznych pocitov, stresu, tlaku a zhonu sa však náš dych postupne zužuje a náš hrudník i zvyšok tela neustále nesú v sebe napätie. Pri spojení s našim dychom sa prirodzene spomaľujeme a uvoľňujeme. Dych je tou najjednoduchšou bránou k meditácii, nie je ani v minulosti, ani v budúcnosti, ale vždy iba tu a teraz. Cez spojenie so svojim dychom získavame novú vnútornú stabilitu a zároveň pružnosť vysporiadať sa so životnými výzvami.

Práca s dychom má v oblasti terapie, osobného rozvoja, spirituality i meditácie mnoho rôznych foriem. Pri intenzívnejšej práci s dychom sa môžeme stretnúť s katarziou, vyplavovaním emočných vzorcov a vyjadrovaním cez telo i hlas, až k zmeneným stavom vedomia. Jemnejšie formy práce s dychom sa zameriavajú na relaxáciu, uzemnenie a tiež uvedomenie samého seba.

Toto stretnutie nie je zamerané na katarziu, ale na precítenie seba, svojho priestoru a nájdenie miest, do ktorých sa môžeme prirodzene rozšíriť a uvoľniť. Je vhodné aj pre ľudí bez predchádzajúcich skúseností práce s dychom. Skúsenosť s meditáciou je vítaná. Toto stretnutie je malou pozvánkou, aby sa náš dych mohol znovu prirodzene prehĺbiť a stať sa našim priateľom v každodennom živote.

Čo Vás na stretnutí čaká? Techniky mindfullness, meditácia a jednoduché cvičenia

Čo si treba priniesť? Voľné pohodlné oblečenie

Cena: 15 eur

Miesto konania: Poprad, bude upresnené záujemcom

Na stretnutie je potrebné sa prihlásiť dopredu na info@laskia.sk.