Devavani znamená božský hlas, prehovárajúci cez meditujúceho, ktorý sa stáva prázdnou nádobou. Je to technika podobná LATIHANU, ale cez použitie reči. Uvoľňuje vedomú myseľ tak hlboko, že pokiaľ robíte túto techniku ako poslednú pred spaním, zaručene privodí hlboký, osviežujúci spánok.

V prvej fáze sedíme a usádzame sa do svojho vnútra v doprovode jemnej hudby.
V druhej fáze prichádajú zvuky, aké môže vydávať malé dieťa. Nepotrebujú mať žiaden význam. Môžeme začať napríklad s “la-la-la” a nechať vyvstávať detskú reč so svojou vlastnou jemnou intonáciou.
Nejdeme do katarzie, nekričíme, neplačeme, nesmejeme sa.

V tretej fáze pokračujeme s detskou rečou a dovoľujeme telu pridať sa ľubovoľným jemným, pomalým pohybom. (Nejdeme do katarzie).
V poslednej časti ležíme bez pohnutia v tichu.

Na meditáciu je nutné sa prihlásiť vopred cez formulár vpravo, alebo mailom na info@laskia.sk
Vstup: 7 eur

Prihláškový formulár