Práca s vnútorným kritikom a odpojenými časťami

 

  streda 29.mája 2024

  kurz 18:30 – 21:00

  ONLINE

  20

  Eva Fridman a Martin Srdce

Vo vnútri našej hlavy prebýva množstvo rôznych hlasov, ktoré sa nám denne prihovárajú, komentujú, kritizujú, a radia. Niektoré sú povzbudzujúce a prajné, niektoré nás neustále zhadzujú a vykresľujú svet v čiernych farbách. Čo tieto hlasy reprezentujú, aký je ich účel a ako s nimi nadviazať vzťah, aby nás prestali sabotovať a vyčerpávať našu energiu?

Vrámci terapeutického procesu je veľmi dôležité stretnúť sa a naučiť sa pracovať s vnútornými časťami, ktoré sabotujú náš proces uzdravenia, alebo udržujú silno zafixované staré mentálne a emočné vzorce. Stretnite sa so svojim vnútorným kritikom a naučte sa, ako krotiť jeho prejavy a postupne premeniť váš vzťah na podporujúci.

Z čoho budeme vychádzať

Kŕmenie démonov je jednoduchá efektívna metóda, pomocou ktorej môžeme premeniť svojho „démona“ (úzkosť, paniku, strach žiarlivosť, závisť, túžbu) na Daimona, čiže ducha či božskú silu. Aspoň tak sa predtým prekladalo grécke slovo Daimon, z ktorého až v kresťanskom poňatí vzniklo slovo démon aj s jeho negatívnou konotáciou.

Ak spoznáme svojich vlastných „démonov“, prestaneme ich premietať na vonkajší svet a bojovať s nimi vonku, kde sú len naším vlastným odrazom.Zmierenie sa s nimi nám potom uvoľní potenciál, ktorý by bol inak spútaný vo vnútorných či vonkajších konfliktoch, odporoch, strachu či túžbe.

Tým, že ich personifikujeme a priamo s nimi komunikujeme, prekonávame náš odpor a strach, ktoré v nás môžu vyvolávať.Navyše, pokiaľ tu nie je energia boja, ale nasýtenia, uspokojenia, môže sa z nášho „démona“ stať náš najlepší spojenec.Zároveň táto metóda vynáša na svetlo náš tieň, ktorý by na nás inak pôsobil skryte.

Princíp Voice dialógu (dialóg s vnútornými časťami) spočíva v tom, že sa nepýtame PREČO (prečo som ľútostivý, prehnane pracovitý, nahnevaný), ale KTO vo mne (je ľútostivý, prehnane pracovitý, nahnevaný).Oslovujeme v nás tak vnútorné časti priamo!Tie potom môžu začať samé seba reflektovať, spoznávať sa do väčšej hĺbky a rozpomínať sa na motívy svojho konania.Tým sa môže pretnú identifikácia s nimi a môže skončiť reťazec nášho navyknutého automatického jednania a prežívania.

Náš život sa tak môže stať bohatší, uvoľnenejší a radostnejší. Tieto náhľady nám môžu pomôcť rýchlo sa zorientovať v životných situáciách, vzťahoch a uvoľniť napätie a stagnáciu, v ktorej sa točíme.

Kúsok teórie a praktické cvičenia pod vedením dvoch terapeutov.

Foto od mohamed hassan na Pixabay

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Práca s vnútorným kritikom a odpojenými časťami

 

  streda 29.mája 2024

  kurz 18:30 – 21:00

  ONLINE cez Zoom

  20

  Eva Fridman a Martin Srdce

Miesto je rezervované až po uhradení vstupného.

Vo vnútri našej hlavy prebýva množstvo rôznych hlasov, ktoré sa nám denne prihovárajú, komentujú, kritizujú, a radia. Niektoré sú povzbudzujúce a prajné, niektoré nás neustále zhadzujú a vykresľujú svet v čiernych farbách. Čo tieto hlasy reprezentujú, aký je ich účel a ako s nimi nadviazať vzťah, aby nás prestali sabotovať a vyčerpávať našu energiu?

Vrámci terapeutického procesu je veľmi dôležité stretnúť sa a naučiť sa pracovať s vnútornými časťami, ktoré sabotujú náš proces uzdravenia, alebo udržujú silno zafixované staré mentálne a emočné vzorce. Stretnite sa so svojim vnútorným kritikom a naučte sa, ako krotiť jeho prejavy a postupne premeniť váš vzťah na podporujúci.

Z čoho budeme vychádzať

Kŕmenie démonov je jednoduchá efektívna metóda, pomocou ktorej môžeme premeniť svojho „démona“ (úzkosť, paniku, strach žiarlivosť, závisť, túžbu) na Daimona, čiže ducha či božskú silu.Aspoň tak sa predtým prekladalo grécke slovo Daimon, z ktorého až v kresťanskom poňatí vzniklo slovo démon aj s jeho negatívnou konotáciou.

Ak spoznáme svojich vlastných „démonov“, prestaneme ich premietať na vonkajší svet a bojovať s nimi vonku, kde sú len naším vlastným odrazom.Zmierenie sa s nimi nám potom uvoľní potenciál, ktorý by bol inak spútaný vo vnútorných či vonkajších konfliktoch, odporoch, strachu či túžbe.

Tým, že ich personifikujeme a priamo s nimi komunikujeme, prekonávame náš odpor a strach, ktoré v nás môžu vyvolávať.Navyše, pokiaľ tu nie je energia boja, ale nasýtenia, uspokojenia, môže sa z nášho „démona“ stať náš najlepší spojenec.Zároveň táto metóda vynáša na svetlo náš tieň, ktorý by na nás inak pôsobil skryte.

Princíp Voice dialógu (dialóg s vnútornými časťami) spočíva v tom, že sa nepýtame PREČO (prečo som ľútostivý, prehnane pracovitý, nahnevaný), ale KTO vo mne (je ľútostivý, prehnane pracovitý, nahnevaný).Oslovujeme v nás tak vnútorné časti priamo!Tie potom môžu začať samé seba reflektovať, spoznávať sa do väčšej hĺbky a rozpomínať sa na motívy svojho konania.Tým sa môže pretnú identifikácia s nimi a môže skončiť reťazec nášho navyknutého automatického jednania a prežívania.

Náš život sa tak môže stať bohatší, uvoľnenejší a radostnejší. Tieto náhľady nám môžu pomôcť rýchlo sa zorientovať v životných situáciách, vzťahoch a uvoľniť napätie a stagnáciu, v ktorej sa točíme.

Kúsok teórie a praktické cvičenia pod vedením dvoch terapeutov.

Foto od mohamed hassan na Pixabay

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Martin Srdce

praktikant metódy Somatic Experiencing®, biodynamickej kraniosakrálnej terapie a sprievodca transformačným procesom.

V súčasnosti pomáha klientom zvládať najrôznejšie témy, súvisiace s telom a nervovou sústavou. Spoločne sa snažia uzdravovať hlboké vzťahové zranenia a systematicky pracujú na celkovej transformácii. S klientami má odpracovaných vyše 15 000 hodín praxe. Ako lektor sa zúčastňuje seminárov na témy stresu a traumy, sebaregulácie a zdravia, práce s vnútornými časťami, sebadôverou a uvoľnením.

Martin o svojej práci:
„Klienti, ktorí pristupujú ku svojim problémom aktívne, otvorene a s túžbou po zmene, dosahujú skvelé výsledky a výrazné zlepšenie stavu. Je to cesta sebapoznania a kontaktu so Zdravím.“

viac o Martinovi

V prípade záujmu majú účastníci kurzu možnosť stretnúť sa s Martinom nasledujúce ráno na krátky doplňujúci rozhovor. Toto stretnutie neplní účel terapie.

Eva Fridman

facilitátorka systemických konštelácií, kraniosakrálnej terapie, práce s dychom a očných pohybov pri práci s traumou a strachom.

V súčasnosti rozvíja vlastnú metodológiu práce s telom v kontexte traumy a chronického napätia. S klientami sa venuje prevažne témam vyhorenia, následkom dlhodobého stresu, a budovania odolnosti po náročných životných obdobiach. Pôsobí aj ako tlmočníčka odborných seminárov. V súčasnosti študuje moderné prístupy práce s traumou, rozvíjanie zdravej komunikácie, sebalásky a hraníc vo vzťahoch.

Eva o svojej práci:
„V tom, čo klienti doteraz poznali a žili, sa málokedy nachádza riešenie pre ich problémy. Proces uzdravovania je zároveň cesta veľkej odvahy – emočne, i intelektuálne vstupovať na územia, ktoré sme predtým nepoznali.“

viac o Eve

Záujemci o terapeutickú spoluprácu sa môžu cez rezervačný systém prihlásiť na úvodnú konzultáciu, kde spoločne vyberieme a nakombinujeme prístup, vyhovujúci ich potrebám.