Peniaze, štedrosť, naplnenie: 3-dňový konštelačný seminár

Práca, poslanie, rodina, sloboda, možnosť sebarealizácie. V takmer všetkých oblastiach nášho života píšu peniaze v skryte náš životný príbeh. Kladú výhybky do našej cesty a našich snov, a odkrývajú pravdu o tom, kto skutočne sme. 

Peniaze pritom samé o sebe nemajú žiadnu hodnotu. V našich rukách sa však stávajú nosičom našej energie; zrkadlia do sveta naše vnútorné presvedčenia a nevyriešené témy:

Možno celý život tvrdo pracujete, ale v čase udeľovania odmien ste pre druhých neviditeľní.

Možno peniaze stoja v ceste vášmu vzťahu, alebo vaše rodinné väzby rozvrátili spory o dedičstvo.

Možno trpíte neustálym finančným hladom a všetko, čo príde, mizne do akejsi čiernej diery.

A možno u vás majetok prináša pocit viny a neviete ho skĺbiť s vašimi vnútornými hodnotami, alebo s pravdou vašej duchovnej cesty.

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín, hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Uzdravením v rodovej línii sa im opäť môže dostať požehnania užívať si majetok bez pocitu viny a dať ho opäť do služieb životu.

Peniaze sú ako rieka, ktorá prináša do nášho života výživu. Pocit jej dostatku či nedostatku pritom môže súvisieť s úplne inou výživou – ktorú sme dostali (či nedostali) od rodičov. Tí ktorí výživu od rodičov nedostali, alebo neboli schopní si vziať, potom často snívajú o bohatstve a peniazoch s takmer mystickou bázňou. Peniaze (ako rytier na bielom koni) prídu raz do ich života, a ukončia všetky trápenia. Takýto detský vzťah k peniazom však nemôže viesť ku zmene.

V dospelom vzťahu sme to my, kto sa stará o peniaze (namiesto toho, aby sa peniaze starali o nás). Peniazom sa darí, keď vo vzťahu k nim prekonáme pasivitu. Keď z ocenenia dostatku začne prúdiť štedrosť. Keď rozpoznávame svoju hodnotu a hodnotu svojej energie, času, práce; a túto hodnotu rozpoznávame aj u iných.

Mnohí z nás chcú navyše začať používať peniaze iným spôsobom. Podporovať to, čomu veríme a prerozdeľovať tok peňazí, ktorým disponujeme, vedomejším spôsobom. Pretože nezáleží na tom, koľko peňazí máme. Pokiaľ sa naše peniaze a naša pravda spoja, vzniká sila, ktorá dokáže kultivovať svet a naše vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Na záver semináru sa budeme venovať aj celospoločenským mýtom o hojnosti a nedostatku, ktoré formujú naše životy. O presvedčeniach, že nie je dosť pre všetkých, že viac je lepšie, alebo že jednotlivec nemá silu nič zmeniť. Pozrieme sa, ako je možné prejsť vo svojom myslení od paradigmy neustáleho exponenciálneho rastu na úkor druhých, k hojnosti a sebestačnosti.

Prihláste sa na trojdenný konštelačný seminár, kde bude mať každý účastník možnosť pozrieť sa na svoje finančné presvedčenia, prekonať myslenie nedostatku a priviesť do svojho narábania s peniazmi viac ľahkosti.
Skupina je vhodná aj pre účastníkov bez konštelačných skúseností.

Program:

Seminár začína vo štvrtok 18.4. podvečer a končí v nedeľu 21.4. obedom.
Piatok a sobota: stavanie účastníckych konštelácií, sprievodné hry a mindfulness.
Nedeľa: globálne konštelácie a záver

Cena:

170 eur (v cene je započítané lektorné, ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok) Počet účastníkov je limitovaný.

Prihlášky:

Prihlásiť sa môžete cez formulár vpravo, alebo priamo mailom na info@laskia.sk
V prípade otázok ma kontaktujte na 0907 383 543.

Prihláška je platná po uhradený polovičnej zálohy na č. účtu IBAN: SK68 8330 0000 0021 0134 7408.
Do poznámky nezabudnite uviesť svoje meno, prípadne záujem o vystavenie faktúry.
Na platbu sa vzťahujú obchodné podmienky.


Lektorka

EVA FRIDMAN: Liečebná pedagogička, kraniosakrálna terapeutka, facilitátorka práce breathwork a lektorka. Od r. 2008 sa venuje meditačnej praxi a objavovaniu nových ciest pre uvedomenie, autenticitu, uzdravenie individuálnej i kolektívnej traumy a osobný rozvoj v kontexte globálnych a spoločenských zmien.

Popri individuálnej terapeutickej praxi vedie meditačné akcie, kurzy pre rozvoj vnímavosti, umenie dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy liečenia vzťahov k sebe i svetu. K systemickým konšteláciám ju priviedla práca Márie Turiničovej, Kirsten Lauzon a Kim Johnson (USA), Jana Bílého a Bhagata J. Zeilhofera, u ktorého absolvovala viacero výcvikov.


Mohlo by Vás zaujímať:

[pt_view id=“279448cark“]