Konštelačná sobota Poprad

5. júna od 10:00 do 17:30

Rituály púšťania, prijímania, zmierenia, či uzdravenia. Tam, kde prestaneme bojovať, môže prúdiť láska.
Nájdite úľavu pre svoju dušu, príďte na rodinné konštelácie v Poprade.

V mnohých rodinách sa generáciu po generácii opakujú také isté nešťastné vzťahové vzorce. Deti pykajú za to, o čo sa rodičia nepostarali. Láska, ktorá stojí na zrade, či tragédií, často rýchlo schradne. Podvedomé postoje z výchovy nám často nedovoľujú prekročiť svoj tieň.

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu. 

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

Kde: Jogacentrum Nábrežie Jána Pavla II 439/16
Vstup: 35€
alebo 60€ pre pár/dvojicu
Registrácia: od 9:30, začiatok 10:00, obedová pauza 1 – 1,5 hodiny, predpokladaný koniec 17:30.
Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo. Prihláška je finalizovaná úhradou poplatku na účet.
Miesto na stavanie systému nie je možné rezervovať vopred.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Rituály púšťania, prijímania, zmierenia, či uzdravenia. Tam, kde prestaneme bojovať, môže prúdiť láska.
Nájdite úľavu pre svoju dušu, príďte na rodinné konštelácie v Poprade.

V mnohých rodinách sa generáciu po generácii opakujú také isté nešťastné vzťahové vzorce. Deti pykajú za to, o čo sa rodičia nepostarali. Láska, ktorá stojí na zrade, či tragédií, často rýchlo schradne. Podvedomé postoje z výchovy nám často nedovoľujú prekročiť svoj tieň.

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu. 

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

Kde: Jogacentrum Nábrežie Jána Pavla II 439/16
Vstup: 35€
alebo 60€ pre pár/dvojicu
Registrácia: od 9:30, začiatok 10:00, obedová pauza 1 – 1,5 hodiny, predpokladaný koniec 17:30.
Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo. Prihláška je finalizovaná úhradou poplatku na účet.
Miesto na stavanie systému nie je možné rezervovať vopred.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Kým nevedomie nepremeníš na vedomie, bude riadiť tvoj život a ty to budeš nazývať osudom. – C.G.Jung

Život si plynie sám od seba a nemá spiatočku. Prináša nás tam, kde nechceme byť, berie nás odtiaľ, kde byť chceme.
Sú takí, čo prúd ignorujú a stanú sa unavenými rebelmi. Iní donekonečna hľadajú opodstatnenie a zmysel každého pohybu.
Aký zmysel však má krása? Hudba? Láska? Majú obrovský význam, ale nie zmysel.

Náš život je hudobné dielo. Môžeme sa donekonečna pýtať – prečo tam hrajú práve tieto nástroje? Ja som si ich predsa nevybral. Prečo klarinet nehrá viac, a klavír menej? Teraz by to malo byť rýchlejšie, teraz zase tichšie. Takýto part som tam vôbec nechcel; a tak ďalej.

Ale ako môžeme s takýmto postojom počuť hudbu? Vnímať, že sa blíži nový motív, vyvrcholenie, alebo záver?

Kým nedokážeme prijať to, čo už je dané, kým minulosť nie je zaintegrovaná a uzdravená, naše podvedomie bude našim najväčším nepriateľom. Keď však prestaneme odmietať, dokážeme vidieť väčší pohyb a jeho smerovanie. Tento prúd sa môže stať našim najvzácnejším učiteľom a priateľom. Prinesie do nášho života slobodu, lásku, radosť a pokoj.

Rodinné konštelácie sú hlbokou a silnou technikou, ktorá vám pomôže uzdraviť minulosť a žiť plnšie pre prítomnosť.

[pt_view id="279448cark"]