Anatómia traumy

psychologické a fyziologické súvislosti traumatického zranenia
6. decembra 18:30 – 21:00

s Evou Fridman a Martinom Srdce

Predstavenie traumatického zranenia z pohľadu autonómneho nervového systému a práce s telesným prežívaním. Ako trauma vzniká, čo spôsobuje v našom tele a psychike, a ako sa s ňou dá pracovať na základe moderných poznatkov a výskumov polyvagálnej teórie (Stephen Porges, Ph.D.) a terapeutickej metódy Somatic Experiencing® (Peter A. Levine, Ph.D.).

Predstavíme si podrobnú mapu psychosomatických symptómov, súvisiacich s traumou; čo sa nám v skutočnosti snažia ukázať a ako môžeme po traumatickom zážitku obnoviť svoju odolnosť, vitalitu a duševné zdravie.

Téma traumy bola v minulosti často prehliadaná a bagatelizovaná. Mnoho ľudí trpelo následkami závažných udalostí bez adekvátnej pomoci a podpory, alebo boli doživotne odkázaní na lieky. Terapia formou rozhovoru a psychoanalýzy sa v americkom povojnovom období 70. rokov ukázala byť veľmi málo efektívna.

Vďaka vedeckému rozvoju najmä v oblasti neurovedy a biochémie za posledné desaťročia začíname pomaly chápať, aký ďalekosiahly dopad má trauma na život jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, a akým zásadným spôsobom zafarbuje spôsob, akým sa pozeráme na seba, i na svet. Zmenilo sa však aj chápanie spôsobu, akým je potrebné s traumou pracovať. Dnes už vieme, že kľúčovú úlohu pri spracovávaní traumy má v tele autonómny nervový systém. To nám dáva nové možnosti, ako pracovať s úzkosťami, depresiou, nespavosťou, vyhorením a ďalšími stavmi.

Mapa autonómneho nervového systému a jeho funkcií

Mapa, ktorú budeme využívať, vychádza z polyvagálnej teórie Stephena Porgesa a metódy Somatic Experiencing®, vyvinutej Dr. Peterom Levineom, ktorá sa zameriava na spracovanie a integráciu traumatických zážitkov a obnovenie odolnosti a schopnosti sebaregulácie u klientov.

Súčasťou oboch večerov budú aj malé zážitkové cvičenia a techniky, a priestor na Vaše otázky.

Prednáška bude nahrávaná a v upravenej podobe (kvôli zachovaniu súkromia účastníkov) si ju bude možné dodatočne zakúpiť.

Kde: Brighter Life centrum, Hurbanovo nám. 5, Bratislava

Cena: 20€

Kedy: streda 6. decembra 18:30 – 21:00

Na online kurz je potrebné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo.
Miesto je rezervované až po uhradení vstupného.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Predstavenie traumatického zranenia z pohľadu autonómneho nervového systému a práce s telesným prežívaním. Ako trauma vzniká, čo spôsobuje v našom tele a psychike, a ako sa s ňou dá pracovať na základe moderných poznatkov a výskumov polyvagálnej teórie (Stephen Porges, Ph.D.) a terapeutickej metódy Somatic Experiencing® (Peter A. Levine, Ph.D.).

Predstavíme si podrobnú mapu psychosomatických symptómov, spojených s traumou; čo sa nám v skutočnosti snažia ukázať a ako môžeme po traumatickom zážitku obnoviť svoju odolnosť, vitalitu a duševné zdravie.

Téma traumy bola v minulosti často prehliadaná a bagatelizovaná. Mnoho ľudí trpelo následkami závažných udalostí bez adekvátnej pomoci a podpory, alebo boli doživotne odkázaní na lieky. Terapia formou rozhovoru a psychoanalýzy sa v americkom povojnovom období 70. rokov ukázala byť veľmi málo efektívna.

Vďaka vedeckému rozvoju najmä v oblasti neurovedy a biochémie za posledné desaťročia začíname pomaly chápať, aký ďalekosiahly dopad má trauma na život jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, a akým zásadným spôsobom zafarbuje spôsob, akým sa pozeráme na seba, i na svet. Zmenilo sa však aj chápanie spôsobu, akým je potrebné s traumou pracovať. Dnes už vieme, že kľúčovú úlohu pri spracovávaní traumy má v tele autonómny nervový systém. To nám dáva nové možnosti, ako pracovať s úzkosťami, depresiou, nespavosťou, vyhorením a ďalšími stavmi.

Mapa autonómneho nervového systému a jeho funkcií

Mapa, ktorú budeme využívať, vychádza z polyvagálnej teórie Stephena Porgesa a metódy Somatic Experiencing®, vyvinutej Dr. Peterom Levineom, ktorá sa zameriava na spracovanie a integráciu traumatických zážitkov a obnovenie odolnosti a schopnosti sebaregulácie u klientov.

Súčasťou oboch večerov budú aj malé zážitkové cvičenia a techniky, a priestor na Vaše otázky.

Prednáška bude nahrávaná a v upravenej podobe (kvôli zachovaniu súkromia účastníkov) si ju bude možné dodatočne zakúpiť.

Kde: Brighter Life centrum, Hurbanovo nám. 5, Bratislava

Cena: 20€

Kedy: streda 6. decembra od 18:30 do 21:00

Na online kurz je potrebné prihlásiť sa dopredu formulárom nižšie.
Miesto je rezervované až po uhradení vstupného.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Večerom Vás prevedú:

Martin Srdce

praktikant metódy Somatic Experiencing®, biodynamickej kraniosakrálnej terapie a sprievodca transformačným procesom.

V súčasnosti pomáha klientom zvládať najrôznejšie témy, súvisiace s telom a nervovou sústavou. Spoločne sa snažia uzdravovať hlboké vzťahové zranenia a systematicky pracujú na celkovej transformácii. S klientami má odpracovaných vyše 15 000 hodín praxe. Ako lektor sa zúčastňuje seminárov na témy stresu a traumy, sebaregulácie a zdravia, práce s vnútornými časťami, sebadôverou a uvoľnením.

Martin o svojej práci:
„Klienti, ktorí pristupujú ku svojim problémom aktívne, otvorene a s túžbou po zmene, dosahujú skvelé výsledky a výrazné zlepšenie stavu. Je to cesta sebapoznania a kontaktu so Zdravím.“

viac o Martinovi

V prípade záujmu majú účastníci kurzu možnosť stretnúť sa s Martinom nasledujúce ráno na krátky doplňujúci rozhovor. Toto stretnutie neplní účel terapie.

Eva Fridman

facilitátorka systemických konštelácií, kraniosakrálnej terapie a očných pohybov pri práci s traumou a strachom.

V súčasnosti rozvíja vlastnú metodológiu práce s telom v kontexte traumy a chronického napätia. S klientami sa venuje prevažne témam vyhorenia, následkom dlhodobého stresu, a budovania odolnosti po náročných životných obdobiach. Pôsobí aj ako tlmočníčka odborných seminárov. V súčasnosti študuje moderné prístupy práce s traumou, rozvíjanie zdravej komunikácie, sebalásky a hraníc vo vzťahoch.

Eva o svojej práci:
„V tom, čo klienti doteraz poznali a žili, sa málokedy nachádza riešenie pre ich problémy. Proces uzdravovania je zároveň cesta veľkej odvahy – emočne, i intelektuálne vstupovať na územia, ktoré sme predtým nepoznali.“

viac o Eve

Záujemci o terapeutickú spoluprácu sa môžu cez rezervačný systém prihlásiť na úvodnú konzultáciu, kde spoločne vyberieme a nakombinujeme prístup, vyhovujúci ich potrebám.

Pomoc, ktorá nepomáha

Pomoc, ktorá nepomáha

Máte vo svojom živote nejakých samozvaných radcov? Stáva sa vám, že niečo zdieľate a ani sa nestačíte diviť, už sa na vás hrnie “pomoc“, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo patríte medzi tých, čo radi prispievajú múdrym slovom, ale...

Prax súcitu v čase krízy

Prax súcitu v čase krízy

Moje sklony k sociologickému bádaniu si za posledné mesiace prišli na svoje. Záhady ľudského správania v krízových a záťažových situáciách mi priniesli mnoho vhľadov, ale aj poskytli veľa materiálu na prax súcitnosti. Keď...

Čo potrebujete vedieť o traume

Čo potrebujete vedieť o traume

Slovo trauma aj dnes v ľuďoch, napriek veľkej popularizácii tém duševného zdravia, vyvoláva veľký rešpekt. Post-traumatická stresová porucha (PTSD) sa v Amerike po vojnových inváziách stala široko diskutovanou témou, ktorá...

Stres – ako von z bludného kruhu?

Stres – ako von z bludného kruhu?

V spôsobe, akým funguje naša spoločnosť sa možno nedokážeme stresu vyhnúť, existujú však spôsoby, akými sa s ním dobre vyrovnávať. V prvom rade je dobré vedieť, že chcieť ovládať stres vôľou, alebo logikou je asi tak úspešné,...