Konštelácie TRAUMY

práca so zraneniami duše, vychádzajúca zo šamanizmu, systemiky a terapie Somatic Experiencing®

  12. – 13. apríla 2024

  piatok registrácia od 9:30, kurz 10:00 – 18:00; sobota 10:00 – 18:00   

  Hagia Sophia, Klincová 20, Bratislava

  95€ alebo 170€ pre dvojicu

  Eva Fridman a Martin Srdce

Japonské umenie kincugi (opravovanie rozbitých predmetov zlatom) nás učí, že niektoré veci sa môžu stať ešte krajšími ako predtým vďaka tomu, že boli rozbité. Rovnako je to aj s dušou človeka. Čriepky duše sa opäť spoja zlatom uzdravenia. Toto zlato si však musíme alchymicky pripraviť sami – zmesou porozumenia, súcitu, získaním novej sily a zručností, ktoré nám predtým chýbali.

Trauma

V šamanskej tradícii má trauma svoje jedinečné miesto. Nie je považovaná za tragický omyl, ale za formu iniciácie – za výzvu, ktorá môže priniesť človeku zrelosť, silu a dary, ktoré by inak nikdy nezískal; poznanie hĺbok duše, kam by inak nikdy nenazrel. Podľa pôvodných medicinmanov sa v okamihu traumy oddelí časť duše a ostáva uväznená v duchovnom svete, kým ju človek opäť neprivolá späť a nenájde vyšší stupeň celistvosti.

K podobnému záveru došiel prostredníctvom tisícok sedení s klientami otec psychoterapie C. G. Jung. Zistil, že trauma spôsobuje rozštiepenie osobnosti na špecifické časti, ktoré sa potom prejavujú svojou vlastnou dynamikou a za určitých okolností môžu nepovšimnute preberať nad človekom vládu. Úlohou týchto častí je zabezpečiť, aby sa podobné zranenie už nikdy neopakovalo, aby sme sa za každých okolností vyhli pocitom, ktoré sme v danej situácii prežívali, a aby sme mali nad všetkým vždy čo najväčšiu kontrolu. Časom sa však bohužiaľ práve nadvláda týchto častí stáva prekážkou k uzdraveniu.

Systemický pohľad

Vrámci systemiky bol pre prácu s traumou vyvinutý špecifický formát, inšpirovaný prácou Franza Rupperta, ktorý nám umožňuje do tejto dynamiky nahliadnuť a priviesť naše vedomé a podvedomé časti do väčšej harmónie a k lepšej spolupráci.

Tento dvojdenný workshop bude venovaný jemnej a šetrnej práci s traumatickými zraneniami a zážitkami, ktoré nás pripravili o silu, zlomili nášho ducha, alebo zakryli naše vnútorné svetlo. Prostredníctvom špecifických konštelačných techník budeme podporovať vnútornú celistvosť, a prinášať zdroje do miest, kde nám v minulosti chýbali.

Súčasťou dňa budú aj podporné cvičenia a techniky, a priestor na Vaše otázky.

Toto stretnutie nie je náhrada psychoterapie. Je vhodné ako podporná metóda popri terapii, alebo pre skúsenejších konštelátorov. Pokiaľ si nie ste istí, či je skupina pre vás vhodná, obráťte sa na mňa mailom, alebo telefonicky.

Na tejto skupine je obmedzený počet 15 miest.
Na kurz je potrebné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo.
Miesto je rezervované až po uhradení vstupného.
Účasť nezaručuje každému postavenie vlastnej konštelácie.

S akými témami je vhodné prísť?

pôrodný zážitok
strata blízkej osoby
nespracované zranenia v individuálnej, alebo rodinnej histórii (adopcia, alkoholizmus, vyvlastnenie, prenasledovanie režimom, vojna…)
opakujúca sa nočná mora
životné výzvy, kde sa zasekávate
chronické zdravotné symptómy
úzkosti, panické ataky, závislosť

 silná sebakritickosť, nedostatočná sebahodnota
prokrastinácia, práca s hanbou
situácie / osoby, kde si neviete nastaviť hranice a pod.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Japonské umenie kincugi (opravovanie rozbitých predmetov zlatom) nás učí, že niektoré veci sa môžu stať ešte krajšími ako predtým vďaka tomu, že boli rozbité. Rovnako je to aj s dušou človeka. Čriepky duše sa opäť spoja zlatom uzdravenia. Toto zlato si však musíme alchymicky pripraviť sami – zmesou porozumenia, súcitu, získaním novej sily a zručností, ktoré nám predtým chýbali.

Trauma

V šamanskej tradícii má trauma svoje jedinečné miesto. Nie je považovaná za tragický omyl, ale za formu iniciácie – za výzvu, ktorá môže priniesť človeku zrelosť, silu a dary, ktoré by inak nikdy nezískal; poznanie hĺbok duše, kam by inak nikdy nenazrel. Podľa pôvodných medicinmanov sa v okamihu traumy oddelí časť duše a ostáva uväznená v duchovnom svete, kým ju človek opäť neprivolá späť a nenájde vyšší stupeň celistvosti.

K podobnému záveru došiel prostredníctvom tisícok sedení s klientami otec psychoterapie C. G. Jung. Zistil, že trauma spôsobuje rozštiepenie osobnosti na špecifické časti, ktoré sa potom prejavujú svojou vlastnou dynamikou a za určitých okolností môžu nepovšimnute preberať nad človekom vládu. Úlohou týchto častí je zabezpečiť, aby sa podobné zranenie už nikdy neopakovalo, aby sme sa za každých okolností vyhli pocitom, ktoré sme v danej situácii prežívali, a aby sme mali nad všetkým vždy čo najväčšiu kontrolu. Časom sa však bohužiaľ práve nadvláda týchto častí stáva prekážkou k uzdraveniu.

Systemický pohľad

Vrámci systemiky bol pre prácu s traumou vyvinutý špecifický formát, inširovaný prácou Franza Rupperta, ktorý nám umožňuje do tejto dynamiky nahliadnuť a priviesť naše vedomé a podvedomé časti do väčšej harmónie a k lepšej spolupráci.

Tento deň bude venovaný jemnej a šetrnej práci s traumatickými zraneniami a zážitkami, ktoré nás pripravili o silu, zlomili nášho ducha, alebo zakryli naše vnútorné svetlo. Prostredníctvom špecifických konštelačných techník budeme podporovať vnútornú celistvosť, a prinášať zdroje do miest, kde nám v minulosti chýbali.

Súčasťou dňa budú aj podporné cvičenia a techniky, a priestor na Vaše otázky.

Toto stretnutie nie je náhrada psychoterapie. Je vhodné ako podporná metóda popri terapii, alebo pre skúsenejších konštelátorov. Pokiaľ si nie ste istí, či je skupina pre vás vhodná, obráťte sa na mňa mailom, alebo telefonicky. Na tejto skupine je obmedzený počet 15 miest.

S akými témami je vhodné prísť?

pôrodný zážitok  |  strata blízkej osoby
nespracované zranenia v individuálnej, alebo rodinnej histórii (adopcia, opustenie, prenasledovanie, vyvlastnenie, vojna…)
opakujúca sa nočná mora
životné výzvy, kde sa zasekávate
chronické zdravotné symptómy
úzkosti, panické ataky,
závislosť
 
prokrastinácia, práca s hanbou
nedostatočná sebahodnota, 
silná sebakritickosť
situácie / osoby, kde si neviete nastaviť hranice a pod.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa dopredu formulárom nižšie.
Miesto je rezervované až po uhradení vstupného.
Účasť nezaručuje každému postavenie vlastnej konštelácie.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Programom Vás budú sprevádzať:

Martin Srdce

praktikant metódy Somatic Experiencing®, biodynamickej kraniosakrálnej terapie a sprievodca transformačným procesom.

V súčasnosti pomáha klientom zvládať najrôznejšie témy, súvisiace s telom a nervovou sústavou. Spoločne sa snažia uzdravovať hlboké vzťahové zranenia a systematicky pracujú na celkovej transformácii. S klientami má odpracovaných vyše 15 000 hodín praxe. Ako lektor sa zúčastňuje seminárov na témy stresu a traumy, sebaregulácie a zdravia, práce s vnútornými časťami, sebadôverou a uvoľnením.

Martin o svojej práci:
“Klienti, ktorí pristupujú ku svojim problémom aktívne, otvorene a s túžbou po zmene, dosahujú skvelé výsledky a výrazné zlepšenie stavu. Je to cesta sebapoznania a kontaktu so Zdravím.”

viac o Martinovi

Eva Fridman

facilitátorka systemických konštelácií, kraniosakrálnej terapie a očných pohybov pri práci s traumou a strachom.

V súčasnosti rozvíja vlastnú metodológiu práce s telom v kontexte traumy a chronického napätia. S klientami sa venuje prevažne témam vyhorenia, následkom dlhodobého stresu, a budovania odolnosti po náročných životných obdobiach. Pôsobí aj ako tlmočníčka odborných seminárov. V súčasnosti študuje moderné prístupy práce s traumou, rozvíjanie zdravej komunikácie, sebalásky a hraníc vo vzťahoch.

Eva o svojej práci:
“V tom, čo klienti doteraz poznali a žili, sa málokedy nachádza riešenie pre ich problémy. Proces uzdravovania je zároveň cesta veľkej odvahy – emočne, i intelektuálne vstupovať na územia, ktoré sme predtým nepoznali.”

viac o Eve

Pomoc, ktorá nepomáha

Pomoc, ktorá nepomáha

Máte vo svojom živote nejakých samozvaných radcov? Stáva sa vám, že niečo zdieľate a ani sa nestačíte diviť, už sa na vás hrnie “pomoc“, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo patríte medzi tých, čo radi prispievajú múdrym slovom, ale...

Prax súcitu v čase krízy

Prax súcitu v čase krízy

Moje sklony k sociologickému bádaniu si za posledné mesiace prišli na svoje. Záhady ľudského správania v krízových a záťažových situáciách mi priniesli mnoho vhľadov, ale aj poskytli veľa materiálu na prax súcitnosti. Keď...

Čo potrebujete vedieť o traume

Čo potrebujete vedieť o traume

Slovo trauma aj dnes v ľuďoch, napriek veľkej popularizácii tém duševného zdravia, vyvoláva veľký rešpekt. Post-traumatická stresová porucha (PTSD) sa v Amerike po vojnových inváziách stala široko diskutovanou témou, ktorá...

Stres – ako von z bludného kruhu?

Stres – ako von z bludného kruhu?

V spôsobe, akým funguje naša spoločnosť sa možno nedokážeme stresu vyhnúť, existujú však spôsoby, akými sa s ním dobre vyrovnávať. V prvom rade je dobré vedieť, že chcieť ovládať stres vôľou, alebo logikou je asi tak úspešné,...