Sny, symboly a obrazy duše

konštelačná sobota v Bratislave

7. októbra 10:00 – 18:00

V tomto špecifickom konštelačnom formáte sa budeme dívať na rodinné systémy, vzťahy, financie, či vnútorné zranenia cez trochu inú prizmu.

Každé zranenie, ktoré zažijeme, dáva vzniknúť aj istému vnútornému obrazu, presvedčeniu či príbehu o sebe, ktorý si neskôr v živote znovu a znovu potvrdzujeme. (Nikto ma nepotrebuje, nikam nepatrím, všetkým len ublížim…) Tieto obrazy, príbehy, naratívy, ktoré si o sebe tvoríme, často nezodpovedajú objektívnej realite a v našom živote ostávajú nevedomé. To im však nijako neuberá na sile, ktorú nad nami majú.

Príďte spoločne s nami preskúmať vnútornú krajinu svojej psyché a dovoľte si spochybniť svoje podvedomé presvedčenia.

Obrazy sú univerzálnym jazykom podvedomia každého jednotlivca nezávisle na jeho veku, kultúre či vzdelaní. Majú často väčšiu výpovednú hodnotu o tom, čo sa v nás deje a s čím zápasíme, než hodiny vysvetľovania, alebo pátranie v rodinnej či individuálnej anamnéze. Práve preto môže mať práca s nimi nečakane hlboký dopad na mnoho životných oblastí a umožniť zmeny v oblastiach, s ktorými si rozumovo neviem rady.

Prácou s obrazmi sa dokážeme dotknúť aj tém z veľmi raných období nášho života. Bábätká a malé deti vnímajú a cítia, ale nemajú rozvinuté racio a pamäť. Stretnutie s ohrozujúcimi či nepríjemnými vnemami tak prežívajú a ukladajú si do psychiky ako snové obrazy, napríklad zápasenia s obrom, alebo zvierajúce chápadlá chobotnice. Niektoré z obrazov, s ktorými sme sa vnútorne nedokázali vysporiadať, sa k nám v dospelosti vracajú ako stále podobný opakujúci sa sen, fantázia, ktorá sa nám vnucuje, fascinuje a zároveň nás desí, alebo symbolika, ktorá nás opakovane priťahuje.

Vnútorné obrazy však nemusia byť len o zraneniach a nespracovaných témach. Obrazy sú jazykom duše. Môžu nás volať k našej pravde, poslaniu, alebo žiarivej esencii, na ktoré sme cestou životom akosi pozabudli.

Príklad:
V ťažkých životných obdobiach mala klientka pravidelne sen, že si balí kufor, a nevie do neho zmestiť všetko, čo tam má byť. V konštelácii sme sa dostali k spracovaniu náročných emócií, týkajúcich sa istej rodinnej témy.

Ďalšia klientka sa cíti veľmi priťahovaná rozprávkou o malej morskej víle a hlboko sa stotožňuje s jej sebaobetovaním, stratou hlasu a tragickým koncom kvôli láske. Po rozvinutí jej verzie príbehu sa dostávame k hlbokému vzorcu prežívania zrady u žien v jej rode.

Klient miluje hrdinu z anime seriálu a často sa vnútorne zaoberá jeho príbehom, oblieka sa ako on a predstavuje si sám seba uprostred deja. Spoločne hľadáme, aké vlastnosti postavy sú pre neho dôležité a aký konkrétny aspekt osudu tohto hrdinu ho silno oslovuje. Dostávame sa k práci s traumatickou udalosťou v detstve a práci so zdrojmi, ktoré klient pre túto situáciu potrebuje.

Je táto skupina pre vás?

Na skupine budeme stavať systémy, ale vyskúšame si aj malé cvičenia na prácu s obrazmi a snami, ktoré vás môžu inšpirovať v ďalšom samostatnom bádaní.
Skupina je otvorená aj ľuďom bez predošlej skúsenosti, ale keďže sa vyberieme na vnútorné územie pocitov, emócií a obrazov mimo oblasť racionality a kontroly, otvorená myseľ je nevyhnutnosťou.

Na skupine budeme stavať:
– opakujúce sa významné sny, ktoré sa vás silno dotýkajú
– vaše „obľúbené“ fantazijné scenáre, ktoré majú pre vás silný emočný náboj –  strachu, hanby alebo smútku; alebo naopak sú silným zdrojom, ktorý ale neviete plne uchopiť (napr. fantázia, že niekto bude v úzkych a ja ho zachránim)
– symboly, archetypy, silové zvieratá či postavy, s ktorými cítite zvláštne spojenie
– obrazy, ktoré vám mohli vyvstať počas terapeutických procesov (cítim, akoby ma sťahoval vír)

Pokiaľ si nie ste istí, či Vaša téma patrí na túto skupinu, kontaktujte ma vopred.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačná sobota ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za deň stihneme postaviť približne 4-6 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

V tomto špecifickom konštelačnom formáte sa budeme dívať na rodinné systémy, vzťahy, financie, či vnútorné zranenia cez trochu inú prizmu.

Každé zranenie, ktoré zažijeme, dáva vzniknúť aj istému vnútornému obrazu, presvedčeniu či príbehu o sebe, ktorý si neskôr v živote znovu a znovu potvrdzujeme. (Nikto ma nepotrebuje, nikam nepatrím, všetkým len ublížim…) Tieto obrazy, príbehy, naratívy, ktoré si o sebe tvoríme, často nezodpovedajú objektívnej realite a v našom živote ostávajú nevedomé. To im však nijako neuberá na sile, ktorú nad nami majú.

Príďte spoločne s nami preskúmať vnútornú krajinu svojej psyché a dovoľte si spochybniť svoje podvedomé presvedčenia.

Obrazy sú univerzálnym jazykom podvedomia každého jednotlivca nezávisle na jeho veku, kultúre či vzdelaní. Majú často väčšiu výpovednú hodnotu o tom, čo sa v nás deje a s čím zápasíme, než hodiny vysvetľovania, alebo pátranie v rodinnej či individuálnej anamnéze. Práve preto môže mať práca s nimi nečakane hlboký dopad na mnoho životných oblastí a umožniť zmeny v oblastiach, s ktorými si rozumovo neviem rady.

Prácou s obrazmi sa dokážeme dotknúť aj tém z veľmi raných období nášho života. Bábätká a malé deti vnímajú a cítia, ale nemajú rozvinuté racio a pamäť. Stretnutie s ohrozujúcimi či nepríjemnými vnemami tak prežívajú a ukladajú si do psychiky ako snové obrazy, napríklad zápasenia s obrom, alebo zvierajúce chápadlá chobotnice. Niektoré z obrazov, s ktorými sme sa vnútorne nedokázali vysporiadať, sa k nám v dospelosti vracajú ako stále podobný opakujúci sa sen, fantázia, ktorá sa nám vnucuje, fascinuje a zároveň nás desí, alebo symbolika, ktorá nás opakovane priťahuje.

Vnútorné obrazy však nemusia byť len o zraneniach a nespracovaných témach. Obrazy sú jazykom duše. Môžu nás volať k našej pravde, poslaniu, alebo žiarivej esencii, na ktoré sme cestou životom akosi pozabudli.

Príklad:
V ťažkých životných obdobiach mala klientka pravidelne sen, že si balí kufor, a nevie do neho zmestiť všetko, čo tam má byť. V konštelácii sme sa dostali k spracovaniu náročných emócií, týkajúcich sa istej rodinnej témy.

Ďalšia klientka sa cíti veľmi priťahovaná rozprávkou o malej morskej víle a hlboko sa stotožňuje s jej sebaobetovaním, stratou hlasu a tragickým koncom kvôli láske. Po rozvinutí jej verzie príbehu sa dostávame k hlbokému vzorcu prežívania zrady u žien v jej rode.

Klient miluje hrdinu z anime seriálu a často sa vnútorne zaoberá jeho príbehom, oblieka sa ako on a predstavuje si sám seba uprostred deja. Spoločne hľadáme, aké vlastnosti postavy sú pre neho dôležité a aký konkrétny aspekt osudu tohto hrdinu ho silno oslovuje. Dostávame sa k práci s traumatickou udalosťou v detstve a práci so zdrojmi, ktoré klient pre túto situáciu potrebuje.

Je táto skupina pre vás?

Na skupine budeme stavať systémy, ale vyskúšame si aj malé cvičenia na prácu s obrazmi a snami, ktoré vás môžu inšpirovať v ďalšom samostatnom bádaní.
Skupina je otvorená aj ľuďom bez predošlej skúsenosti, ale keďže sa vyberieme na vnútorné územie pocitov, emócií a obrazov mimo oblasť racionality a kontroly, otvorená myseľ je nevyhnutnosťou.

Na skupine budeme stavať:
– opakujúce sa významné sny, ktoré sa vás silno dotýkajú
– vaše „obľúbené“ fantazijné scenáre, ktoré majú pre vás silný emočný náboj –  strachu, hanby alebo smútku; alebo naopak sú silným zdrojom, ktorý ale neviete plne uchopiť (napr. fantázia, že niekto bude v úzkych a ja ho zachránim)
– symboly, archetypy, silové zvieratá či postavy, s ktorými cítite zvláštne spojenie
– obrazy, ktoré vám mohli vyvstať počas terapeutických procesov (cítim, akoby ma sťahoval vír)

Pokiaľ si nie ste istí, či Vaša téma patrí na túto skupinu, kontaktujte ma vopred.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačná sobota ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za deň stihneme postaviť približne 4-6 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

Kde: centrum Hagia Sophia – oáza pre telo i dušu, Klincová 20, Bratislava – Ružinov

Vstup: 50€ alebo 90€ pre pár/dvojicu

Registrácia: od 9:30, začiatok 10:00, obedová pauza 1 – 1,5 hodiny, predpokladaný koniec 18:00.

Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom nižšie. Prihláška je finalizovaná úhradou poplatku na účet.
Miesto na stavanie systému nie je možné rezervovať vopred.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Peniaze a rodový dlh

Peniaze a rodový dlh

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín (obetí aj vinníkov), hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Vždy, keď už je finančná...

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám na to prostredníctvom konštelačných rolí môžu odpovedať samotné Peniaze. Čo by od nás...

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne...

Pôvod systemických konštelácií

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger bol už ako...