Peniaze, práca, poslanie, sloboda


10. júna  10:00 – 18:00

Tvrdo pracujete, ale v čase odmien, alebo povýšenia ste neviditeľní?
Rozvrátili vám peniaze, alebo finančné spory vzťahy s najbližšími?
Máte pocit, že sa hojnosť pri vás dlho neudrží, a všetko musí hneď zmiznúť do čiernej diery? 
Máte opakujúce sa problémy so šéfom/šéfkou alebo kolegami v práci?
Cítite neustále prekážky v ceste svojej sebarealizácie?

Zúčastnite sa konštelačného špeciálu, kde sa pozrieme dynamike toku peňazí, bohatstva a majetku bližšie na zúbky.

Peniaze samé o sebe nemajú žiadnu hodnotu, stávajú sa však nosičom energie, ktorú vynakladáme, alebo si vymieňame. Prečo je potom niekoho energia vzácna, a druhého zas takmer bez hodnoty? Náš vzťah k peniazom odráža naše nevedomé vnútorné presvedčenia, koreniace hlbšie v našom rodinnom systéme.

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín, hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Uzdravením v rodovej línii sa im opäť môže dostať požehnania užívať si majetok bez pocitu viny a dať ho opäť do služieb životu.

Naše pracovné vzťahy – vzťah k autoritám, nutnosť spolupráce, či pocit ocenenia – často preberajú dynamiku vzťahov rodinných.

Peniaze sú ako rieka, ktorá prináša do nášho života výživu. Pocit jej dostatku či nedostatku pritom môže súvisieť s úplne inou výživou – ktorú sme dostali (či nedostali) od rodičov. Tí, ktorí výživu od rodičov nedostali, alebo neboli schopní si vziať, potom často snívajú o bohatstve a peniazoch s takmer mystickou bázňou. Peniaze (ako rytier na bielom koni) prídu raz do ich života, a ukončia všetky trápenia. Takýto detský vzťah k peniazom však nemôže viesť ku zmene.

V dospelom vzťahu sme to my, kto sa stará o peniaze (namiesto toho, aby sa peniaze starali o nás). Peniazom sa darí, keď vo vzťahu k nim prekonáme detský pasívny postoj. Keď z ocenenia dostatku začne prúdiť štedrosť. Keď rozpoznávame svoju hodnotu a hodnotu svojej energie, času, práce; a túto hodnotu rozpoznávame aj u iných.

Mnohí z nás chcú dnes začať používať peniaze iným spôsobom. Podporovať to, čomu veríme a prerozdeľovať tok peňazí, ktorým disponujeme, vedomejším spôsobom. Pretože nezáleží na tom, koľko peňazí máme. Pokiaľ sa naše peniaze a naša pravda spoja, vzniká sila, ktorá dokáže kultivovať svet a naše vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Na tomto konštelačnom špeciále sa pozrieme aj na niektoré celospoločenské mýty o nedostatku, ktoré formujú naše životy. O presvedčeniach, že nie je dosť pre všetkých, že viac je lepšie, alebo že jednotlivec nemá silu nič zmeniť. Pozrieme sa, ako je možné prejsť vo svojom myslení od paradigmy neustáleho exponenciálneho rastu na úkor druhých, k hojnosti a sebestačnosti.

inšpirujte sa konštelačnými príbehmi:
Peniaze, sebahodnota a čierne diery
Rodový dlh

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu. 

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Tvrdo pracujete, ale v čase odmien, alebo povýšenia ste neviditeľní?
Rozvrátili vám peniaze, alebo finančné spory vzťahy s najbližšími?
Máte pocit, že sa hojnosť pri vás dlho neudrží, a všetko musí hneď zmiznúť do čiernej diery? 
Máte opakujúce sa problémy so šéfom/šéfkou alebo kolegami v práci?
Cítite neustále prekážky v ceste svojej sebarealizácie?

Zúčastnite sa konštelačného špeciálu, kde sa pozrieme dynamike toku peňazí, bohatstva a majetku bližšie na zúbky.

Peniaze samé o sebe nemajú žiadnu hodnotu, stávajú sa však nosičom energie, ktorú vynakladáme, alebo si vymieňame. Prečo je potom niekoho energia vzácna, a druhého zas takmer bez hodnoty? Náš vzťah k peniazom odráža mnohé naše nevedomé vnútorné presvedčenia, koreniace hlbšie v našom rodinnom systéme.

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín, hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Uzdravením v rodovej línii sa im opäť môže dostať požehnania užívať si majetok bez pocitu viny a dať ho opäť do služieb životu.

Naše pracovné vzťahy – vzťah k autoritám, nutnosť spolupráce, či pocit ocenenia – často preberajú dynamiku vzťahov rodinných.

Peniaze sú ako rieka, ktorá prináša do nášho života výživu. Pocit jej dostatku či nedostatku pritom môže súvisieť s úplne inou výživou – ktorú sme dostali (či nedostali) od rodičov. Tí, ktorí výživu od rodičov nedostali, alebo neboli schopní si vziať, potom často snívajú o bohatstve a peniazoch s takmer mystickou bázňou. Peniaze (ako rytier na bielom koni) prídu raz do ich života, a ukončia všetky trápenia. Takýto detský vzťah k peniazom však nemôže viesť ku zmene.

V dospelom vzťahu sme to my, kto sa stará o peniaze (namiesto toho, aby sa peniaze starali o nás). Peniazom sa darí, keď vo vzťahu k nim prekonáme detský pasívny postoj. Keď z ocenenia dostatku začne prúdiť štedrosť. Keď rozpoznávame svoju hodnotu a hodnotu svojej energie, času, práce; a túto hodnotu rozpoznávame aj u iných.

Mnohí z nás chcú dnes začať používať peniaze iným spôsobom. Podporovať to, čomu veríme a prerozdeľovať tok peňazí, ktorým disponujeme, vedomejším spôsobom. Pretože nezáleží na tom, koľko peňazí máme. Pokiaľ sa naše peniaze a naša pravda spoja, vzniká sila, ktorá dokáže kultivovať svet a naše vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Na tomto konštelačnom špeciále sa pozrieme aj na niektoré celospoločenské mýty o nedostatku, ktoré formujú naše životy. O presvedčeniach, že nie je dosť pre všetkých, že viac je lepšie, alebo že jednotlivec nemá silu nič zmeniť. Pozrieme sa, ako je možné prejsť vo svojom myslení od paradigmy neustáleho exponenciálneho rastu na úkor druhých, k hojnosti a sebestačnosti.

inšpirujte sa konštelačnými príbehmi:
Peniaze, sebahodnota a čierne diery
Rodový dlh

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu.

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

KDE: Hagia Sophia, Klincová 20, Bratislava

VSTUP: 50€ alebo 85€ pre pár/dvojicu

KEDY: registrácia od 9:30, začiatok 10:00, obedová pauza 1 – 1,5 hodiny, predpokladaný koniec 18:00.

Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo/nižšie. Prihláška je platná až po úhrade účastnického poplatku.
Miesto na stavanie systému nie je možné rezervovať vopred.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Peniaze a rodový dlh

Peniaze a rodový dlh

V niektorých rodinách sa v minulosti peniaze a majetok stali prostriedkom krivdy, ublíženia, alebo zločinu. Členom takýchto rodín (obetí aj vinníkov), hoci aj mnoho generácií neskôr, sa často nedarí. Vždy, keď už je finančná...

Prečo sa klaniame predkom

Prečo sa klaniame predkom

V rodinných konšteláciách sa často vraciame k predkom. Ale je to vôbec dôležité? Nie je “kult predkov“ niečo úplne prežité, čo patrí k primitívnym národom? Hoci sa to nezdá, v našej kultúre je to ešte len pár generácií, čo o...

Tajomstvá peňazí

Aký je zdravý vzťah k peniazom? Ako si ich pritiahnuť a ako si ich udržať? To by sme takmer všetci radi vedeli. Namiesto hypotéz nám na to prostredníctvom konštelačných rolí môžu odpovedať samotné Peniaze. Čo by od nás...

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne...

Pôvod systemických konštelácií

Pôvod systemických konštelácií

Hoci viacero z konštelačných prvkov pochádza z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie, pojem "systemické konštelácie" predstavil svetu nemecký psychoterapeut a vizionár Bert Hellinger. Hellinger bol už ako...

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Konštelačný príbeh: MUŽI proti ŽENÁM

Nasledujúca konštelácia rozpráva príbeh hlbokého zranenia medzi mužmi a ženami, ktoré sa prenáša generáciami, ovplyvňuje náš pohľad na druhé pohlavie a hlboko zasahuje do našich vzťahov, nielen partnerských, ale aj rodičovských....

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie na globálne témy: IMIGRANTI

Konštelácie prebehli 30.9.2015 Posledné mesiace sa nielen našou krajinou šíria búrlivé emócie. Imigranti, xenofóbia, unáhlené politické rozhodnutia. Mnohí nevedia, čo si o tom všetkom myslieť, alebo ako by sa k danej situácii...