Partnerská láska

konštelačná sobota v Bratislave

11. feb. od 10:00 do 18:00

♥ Ako znovu milovať, keď sme boli už toľkokrát sklamaní?
♥ Kto v skutočnosti môže za neveru?
♥ Akú úlohu zohrávajú predkovia v podvedomom výbere našich partnerov?
♥ Čo je skutočným zmyslom vzťahu?
♥ Čo v novom vzťahu s nevlastnými deťmi a bývalými partnermi?

Vo februári sme pravidelne bombardovaní úžasným marketingom na lásku. No v skutočnosti sa nájdenie partnera/partnerky a vybudovanie kvalitného, trvácneho vzťahu stáva stále ťažším. Často rozkazujeme láske, čo nám má priniesť a dávať. Ale čo vlastne láska je, a čo chce od nás?

Februárový konštelačný špeciál bude venovaný práve týmto témam. Príďte sa spoločne s nami inšpirovať, ako sa láske otvoriť. Dozviete sa, čo nás v živote ženie za podobnými typmi partnerov, a kedy vzťah dvoch ľudí má možnosť rozkvitať. A ako to už k ľudskej láske patrí, pozrieme sa aj na rozchody, zradu, opustenie, a ako po nich uzdraviť svoje srdce, aby vládalo ísť ďalej.

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu.

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

 

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

♥ Ako znovu milovať, keď sme boli už toľkokrát sklamaní?
♥ Kto v skutočnosti môže za neveru?
♥ Akú úlohu zohrávajú predkovia v podvedomom výbere našich partnerov?
♥ Čo je skutočným zmyslom vzťahu?
♥ Čo v novom vzťahu s nevlastnými deťmi a bývalými partnermi?

Vo februári sme pravidelne bombardovaní úžasným marketingom na lásku. No v skutočnosti sa nájdenie partnera/partnerky a vybudovanie kvalitného, trvácneho vzťahu stáva stále ťažším. Často rozkazujeme láske, čo nám má priniesť a dávať. Ale čo vlastne láska je, a čo chce od nás?

Februárový konštelačný špeciál bude venovaný práve týmto témam. Príďte sa spoločne s nami inšpirovať, ako sa láske otvoriť. Dozviete sa, čo nás v živote ženie za podobnými typmi partnerov, a kedy vzťah dvoch ľudí má možnosť rozkvitať. A ako to už k ľudskej láske patrí, pozrieme sa aj na rozchody, zradu, opustenie, a ako po nich uzdraviť svoje srdce, aby vládalo ísť ďalej.

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie ukazujú, ako sa navzájom prepletajú naše príbehy a osudy. Ako s nami súvisí to, čo prežili naši predkovia, prečo sa v rodinách často opakujú podobné osudy, ale aj ako s láskou a úctou odložiť rodinnú záťaž a nechať z nej vyrásť niečo nové. S pomocou jednoduchých, ale mocných rituálov pomáhajú obnoviť tok lásky a podpory v rodine a partnerských vzťahoch. Privádzajú nás naspäť k svojim zdrojom a zdraviu. ​

Rodinné konštelácie pracujú s vnútornou dynamikou osobnosti, podvedomím (Jungiánska psychoterapia) a vzťahovými väzbami s pomocou rituálnych a drama-terapeutických prvkov. Pre svoju veľkú efektívnosť sa často využívajú v psychoterapii, ale stali sa aj obľúbenou nadčasovou metódou sebapoznania a osobnostného rozvoja. Zakladateľ Bert Hellinger cez túto revolučnú prácu predstavil svetu niekoľko univerzálne platných rádov lásky (orders of love; viz článok Skryté zákony vzťahov). Tieto rády/zákony rozvíjajú vnímanie väčšieho celku, učia odovzdať sa prúdu života a prekonať pocit oddelenosti. Konštelačný prístup sa dá aplikovať pri práci s takmer akýmikoľvek systémami, vrátane firiem a organizácií, zdravia, či politiky. Za pol storočia svojej existencie sa konštelácie rozvinuli do mnohých škôl a typov.

Prečo sa zúčastniť skupiny rodinných konštelácií

Mnoho účastníkov sa obáva alebo hanbí zdieľať svoj príbeh. Na skupine preto vždy veľmi dbáme o vytvorenie pocitu bezpečia, otvorenosti a podpory, a zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia. Každý príbeh, akokoľvek banálny či tragický, ukazuje ostatným niečo o nich samých. Naše ľudské problémy a trápenia sú univerzálne a zdieľaním toho, čo prežívame, môžeme neraz druhým ušetriť mnoho chýb a zbytočného hľadania. Zraniteľnosť je krásnym spôsobom, ako vystúpiť z bubliny svojej drámy a spoločne sa uvoľniť do svojej ľudskej nedokonalosti.

Konštelačné stretnutie ponúka priestor, kde sa môžete pozrieť na svoju vlastnú tému. Za stretnutie stihneme postaviť približne 5 konštelácií. Aj tí, ktorí sa nedostanú na radu, nájdu často odpoveď na svoju otázku prostredníctvom role, ktorá im je pridelená.

Kde: Hagia Sophia, Klincová 20 na 2. poschodí, Bratislava – Ružinov, možné parkovanie vo dvore zdarma
Vstup: 45€
alebo 80€ pre pár/dvojicu
Registrácia: od 9:30, začiatok 10:00, obedová pauza 1 – 1,5 hodiny, predpokladaný koniec 18:00 – 18:30.
Na rodinné konštelácie je nutné prihlásiť sa dopredu formulárom vpravo/nižšie. Prihláška je platná až po úhrade účastnického poplatku.
Miesto na stavanie systému nie je možné rezervovať vopred.

Konštelácie vedie certifikovaná lektorka a terapeutka Eva A. Fridman

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prečítajte si viac o rodinných konšteláciách

Skryté zákony vzťahov

Jedným z najväčších prínosov práce Berta Hellingera (a celej metódy systemických konštelácií) je sformulovanie niekoľkých zákonitostí vzťahov, ktoré prekračujú hranice kultúr, jednotlivých národov, či vierovyznaní a sú aktuálne...

preèítajte si viac